OL307

O svatých

Sv. Kazimíra (4. března)

Sv. Šarbela Makhlúfa, kněze (24. července)

Žalm 15

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL307 – Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře. – Žalm 15

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, * upřímně smýšlí ve svém srdci, + svým jazykem nepomlouvá.

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

2. Nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda.

3. Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

4. Nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému.

5. Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá!

R. Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

Odpověď: Srov. Ž 15 (14),1b

Verše: Ž 15 (14)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu