OL307

O svatých

ZvětšitZmenšitResetovat

Pade,ne,vedR.Sprabulisvahoře.přetvévatnadyvaaži21.Kdobezje*unost,dlpřímko2vesprasrdsvémci, +smýš3veponekemvá.mloujasvým3zyde,Pane,R.Sprabu4vedlinatvépře4vatře.ho4svakoříči2.Ne5pří*nemu,tumusvé5bližsesouda.své6hočlokemšle3.Ne7nýmchetsižítěch,hrdá,7poale*podiHosna.kdose8bode,Pane,R.Sprabu9vedlinatvépře9vatře.ho9svapemizilichva4.Ne10svýříkyúplat*a11berenevinmu.pro11netijedná,5.Kdo12totakkozasá!nikdy13*nede,Pane,R.Sprabu14vedlinatvépře14vatře.ho14sva
Pade,ne,vedR.Sprabulisvahoře.přetvévatnadyvaaži21.Kdobezje*unost,dlpřímko2vesprasrdsvémci, +smýš3veponekemvá.mloujasvým3zyde,Pane,R.Sprabu4vedlihosvaře.převat4tvénařísvémuNe2.či5příkotubliž5*nemu,da.sesvé6souhočlokemšle3.Ne7nýmchetžísidá,7hrpole*apodiHosna.kdotěch,8bosede,Pane,R.Sprabu9vedlihosvaře.převat9tvénapemizilichva4.Ne10svýříkyúplat*a11berenevinmu.pro11netijedná,5.Kdo12totakkozasá!nikdy13*nede,Pane,R.Sprabu14vedlihosvaře.převat14tvéna
Pade,ne,vedR.Sprabulisvahoře.přetvévatnadyvaaži21.Kdobezje*unost,dlpřímko2vesprasrdsvémci, +smýš3veponekemvá.mloujasvým3zyde,Pane,R.Sprabu4vedlihosvaře.převat4tvénamubližsvému,či5Ne2.kopřířísouhoda.setu*ne6svéčlokemšle3.Ne7nýmchetžísidá,7hrpole*apodiHosna.kdotěch,8bosede,Pane,R.Sprabu9vedlihosvaře.převat9tvénaziane*beřílichva10Ne4.mipesvývintinemu.úplatre11prokyjedná,5.Kdo12totakkozasá!nikdy13*nede,Pane,R.Sprabu14vedlihosvaře.převat14tvéna
Pade,ne,vedR.Sprabulisvahoře.přetvévatnaadykoKdo1.žije2vabezvesmýšsvémvedlnost,2sprapřímu*nekemmlouzypová.ci, +3srdsvýmjapřePane,vatvedSpraR.de,li4buře.hona4svatvéřísvémuNe2.či5příkohosousvéseda.mu,5bližnetu*pohrdá,kema*lešlechet7Ne3.člonýmHosbopodina.si8žíkdosetěch,přePane,vatvedSpraR.de,li9buře.hona9svatvéziane*beřílichva10Ne4.mipesvývintinemu.úplatre11prokyzakokdynesá!Kdo5.taktojed12ná,ni*přePane,vatvedSpraR.de,li14buře.hona14svatvé
Pade,ne,vedR.Sprabulisvahoře.přetvévatnaadykoKdo1.žije2vabezsmýšvedlve2nost,sprapřím*ukemnezypomlouvá.srd3ci, +svémjasvýmpřePane,vatvedSpraR.de,li4buře.hona4svatvéřísvémuNe2.či5příkohosousvéseda.mu,5bližnetu*pohrdá,kema*lešlechet7Ne3.člonýmHosbopodina.si8žíkdosetěch,přePane,vatvedSpraR.de,li9buře.hona9svatvéziane*beřílichva10Ne4.mipesvývintinemu.úplatre11prokyzakokdynesá!Kdo5.taktojed12ná,ni*přePane,vatvedSpraR.de,li14buře.hona14svatvé
Pade,ne,vedR.Sprabulisvahoře.přetvévatnaadykoKdo1.žije2vabezsmýšvedlve2nost,sprapřím*ukemnezypomlouvá.srd3ci, +svémjasvýmpřePane,vatvedSpraR.de,li4buře.hona4svatvéřísvémuNe2.či5příkohosousvéseda.mu,5bližnetu*pohrdá,kema*lešlechet7Ne3.člonýmHosbopodina.si8žíkdosetěch,přePane,vatvedSpraR.de,li9buře.hona9svatvéziane*beřílichva10Ne4.mipesvývintinemu.úplatre11prokyzakokdynesá!Kdo5.taktojed12ná,ni*přePane,vatvedSpraR.de,li14buře.hona14svatvé
tvésvavatnahoře.libuSpraR.vedpřene,de,Pavedlnost,sprau*přímžijebezva2Kdo1.akodyzykemjavá.nepomlouvesvém3svýmsmýšci, +srdtvésvavatnahoře.libu4SpraR.vedPane,přede,mubližsvému,či5Ne2.kopřířísouhoda.setu*ne6svépohrdá,kema*lešlechet7Ne3.člonýmHosbopodina.si8žíkdosetěch,tvésvavatnahoře.libu9SpraR.vedPane,přede,ziane*beřílichva10Ne4.mipesvývintinemu.úplatre11prokyzakokdynesá!Kdo5.taktojed12ná,ni*tvésvavatnahoře.libu14SpraR.vedne,Papřede,
tvésvavatnahoře.libu