OL308

O svatých

Při svatbě

Sv. Jana z Boha, řeholníka (8. března)

Sv. Kamila de Lellis, kněze (14. července)

Sv. Kajetána, kněze (7. srpna)

Sv. Štěpána Uherského (16. srpna)

Sv. Ludvíka (25. srpna)

Sv. Vincence z Pauly, kněze (27. září)

Sv. Markéty Skotské (16. listopadu)

Sv. Jana Kentského, kněze (23. prosince)

Žalm 112

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL308 – Blaze muži, který se bojí Hospodina. – Žalm 112

R. Blaze muži, který se bojí Hospodina.

1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních.

2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno.

R. Blaze muži, který se bojí Hospodina.

3. Hojnost a bohatství budou v jeho domě * a jeho štědrost potrvá navždy.

4. Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

R. Blaze muži, který se bojí Hospodina.

5. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.

6. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý.

R. Blaze muži, který se bojí Hospodina.

7. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, (+) důvěřuje v Hospodina.

8. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

R. Blaze muži, který se bojí Hospodina.

9. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě.

R. Blaze muži, který se bojí Hospodina.

Odpověď: Ž 112 (111),1a

Verše: Ž 112 (111)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu