OL308

O svatých

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHoskteze1.Bla2ži,mudipona,bose2Hoskouli3*ktevelpřiních.v jebu3honaze2.Moc4debutompostvo,jemi4honýchřádlile5ko*požehno.bu5podekteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trpojatáchkov tem9ří4.nolinýmdem,losvět9řáddobroný,jemi10*srdlovedlispravý.ti10akteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hoskteze5.Bla12ži,muaslise12toosečupůj12*staje,práleva.své13podcinekyzaboť6.Ne14napavěčko14*vesá,vedspradevý.liti15bukteseR.Bla16muži,zena.dipobo16Hosomu7.Ne17seje*vy,hozlévat17zpráné,cesrd18pevjena.dipořu18v Hosjejezmuho8.Je19cesrdse,boži19nelé,svézříprone20kud*douzmatveku.tiv20kykteseR.Bla21muži,zena.dipobo21Hosje,9.Roz22lurostštědhochu22dým,*jejevždy, +hotrpo23nav slátevě.pomoc23roskteseR.Bla24muži,zena.dipobo24Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tikteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hossesli5.zeBlamu12kteži,je,sta*ču12toapůjprálepodva.osvé13secinekyzaboť6.Ne14napavěčko14*vesá,vedspradevý.liti15bukteseR.Bla16muži,zena.dipobo16HosvatzléNe7.mu17seojecepevvy,17zpráhosrdje*podijev Hosna.né,18řuzmužilé,Je8.hosrd19cejeukudnezříbo19nedo*se,vekyku.zmatsvépro20tivkteseR.Bla21muži,zena.dipobo21Hoschudým,Roz9.lu22je,natrvždy, +hoštěd23je*porostv slárostevě.ho23jepomockteseR.Bla24muži,zena.dipobo24Hos
ktesezeR.Blaži,muna.dipoboHossebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5bukteseR.Bla6muži,zena.dipobo6Hosstvíhatbua7nost3.Hojboa*jehodouv je7dohonavždy.štědrost8trposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tikteseR.Bla11muži,zena.dipobo11Hossesli5.zeBlamu12kteži,je,sta*ču12toapůjprálepodva.osvé13secikosá,zave*věčboťna14Ne6.kynespradelibuvedvý.pa15tikteseR.Bla16muži,zena.dipobo16HosvatzléNe7.mu17seojecepevvy,17zpráhosrdje*podijev Hosna.né,18řuzmužilé,Je8.hosrd19cejeukudnezříbo19nedo*se,vekyku.zmatsvépro20tivkteseR.Bla21muži,zena.dipobo21Hoschudým,Roz9.lu22je,natrvždy, +hoštěd23je*porostv slárostevě.ho23jepomockteseR.Bla24muži,zena.dipobo24Hos
poHosbodina.zemuži,R.Blasektesebo1.zeBlamu2kteži,velkoupodi2Hoskte*na,hopřiních.li3v jebumizejeho2.bu4Mocnadeřádletompo4stvo,ko*požehdepono.liných5buHosbodipona.zemuži,6BlaR.sektev jehodoudoa7boHoj3.noststvíbuhatnatrvždy.a*jehoštěd8rostposvětjakolořív tem94.táchnosrdje*lominý,nýmli9řáddem,vedaspralivý.rodob10tiHosbodipona.zemuži,11BlaR.sekteslitosezemu12Bla5.kteži,se*staoapůj12čuje,práleva.své13podcizakonesá,boť6.na14Nekydesprabuvedlivý.věč15ve*patiHosbodipona.zemuži,16BlaR.sektevy,vatzlézpráje*homuse17Ne7.ojev Hosřupodina.je18srdcené,pevbolé,nekuddo*se,srdce19Je8.hozmužijekyvetivzmatku.uzří20neprosvéHosbodipona.zemuži,21BlaR.sektedým,chu*jeholu22Roz9.je,vždy, +najerostpo23štědtrv slátevě.homoc23rospoHosbodipona.zemuži,24BlaR.sekte
poHosbodina.zemuži,R.BlasekteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu2ktepřihobuv jeních.vel3kte*likoupotomjehokostvo,po*bude4