OL309

O svatých (i v době velikonoční)

Sv. Kateřiny Sienské (29. dubna)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 6. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 7. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 8. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 9. Hospodinova láska však od věků na věky * pro všechny, kdo se ho bojí, / 10. a jeho spravedlnost jde z dětí na děti * pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu. / R. Veleb, duše má, Hospodina. R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 6. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 7. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 8. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 9. Hospodinova láska však od věků na věky * pro všechny, kdo se ho bojí, / 10. a jeho spravedlnost jde z dětí na děti * pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu. / R. Veleb, duše má, Hospodina. R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 6. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 7. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 8. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 9. Hospodinova láska však od věků na věky * pro všechny, kdo se ho bojí, / 10. a jeho spravedlnost jde z dětí na děti * pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu. / R. Veleb, duše má, Hospodina. R. Veleb, duše má, Hospodina. / 1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! / 2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. / 4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 5. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 6. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 7. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 8. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Veleb, duše má, Hospodina. / 9. Hospodinova láska však od věků na věky * pro všechny, kdo se ho bojí, / 10. a jeho spravedlnost jde z dětí na děti * pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu. / R. Veleb, duše má, Hospodina.