OL309

O svatých (i v době velikonoční)

Sv. Kateřiny Sienské (29. dubna)

ZvětšitZmenšitResetovat

má,dušeR.Veleb,na.diHospoše,du2leb,1.Vena,di2Hospolebveco*vše,3mně,vejejméno!hoje3svapodinaHosleb,2.Ve4še,dumeňnažádne*apoza5rodidobní!z je5homá,šedu6VeR.leb,na.diHos6ponyvšechtvé3.On7poušodčívi7*onny,dunehy.nyvšech8tvéžitvůjvotOn4.vy9jepuku*onvěnčíze9by,hutosliním.koulás10amá,šedu11VeR.leb,na.diHos11posrdlopo5.Hos12jemidinvý,sho*vaami12lostirodobruvý.tinada13stavičce6.Nech14upřítsenaky.ni*a15vathněsemá,šedu16VeR.leb,na.diHos16pootecJa7.ko17sesmilosesmilosynad*17takny,naddin18poHosbohojí.kdomi,18sehojsmeboť8.Ne19z čeví,onv pa*utvo19ni,řeprach.jenti,20jsmežemá,šedu21VeR.leb,na.diHos21polásva9.Hos22dinopovšakka22odvšechny,kdona*22prokyjí,se23bohonostdlje10.a24spravehonatiz dějde24choty,*pro25řízaktesmlouhovu.va25jemá,šedu26VeR.leb,na.di26Hospo
podina.Hosleb,R.Vemá,šedudipoHosna,1.Veleb,2duše,lebvejeje3co*vše,mně,vejméno!svaho3podinaHosleb,2.Ve4še,dumeňnažádne*apoza5rodidobní!z je5hopodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyžitvůjvotOn4.vy9jepuku*onvěnčíze9by,hutosliním.koulás10apodiHosna.leb,11R.Vemá,šedusrdaHos5.po12dinlojemiva*losmisho12vý,tirodobruvý.tinada13stavičce6.Nech14upřítsenaky.ni*a15vathněsepodiHosna.leb,16R.Vemá,šeduotecJa7.ko17sesmilosesmilosynad*17takny,naddin18poHosbohojí.kdomi,18sehojsmeboť8.Ne19z čeví,onv pa*utvo19ni,řeprach.jenti,20jsmežepodiHosna.leb,21R.Vemá,šedukalásvšakdi22po9.Hosvanonakyod22bohojí,pro*všech23kdoseny,jdez děnostje10.hospra24adlvezakteříchonati24ty,*prosmlouhovu.va25jepodina.leb,R.Ve26Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šedudipoHosna,1.Veleb,2duše,lebvejeje3co*vše,mně,vejméno!svaho3a*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5napožádpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyzevotžihuby,vykupu9On4.tvůjjesliatoním.*onvěn10láskoučípodiHosna.leb,11R.Vemá,šeduamilostivý,podinje12Hos5.losrdmidobrurotivý.vasho*13nadastavičce6.Nech14upřítsenaky.ni*a15vathněsepodiHosna.leb,16R.Vemá,šeduotecJa7.ko17sesmiloloHossyny,17nadsesmitak*hobokdosejí.dinnad18pomi,tvojsmeuni,ře8.boťNeon19hoví,z čejenjsmežeprach.*20ti,v papodiHosna.leb,21R.Vemá,šedukalásvšakdi22po9.Hosvanonakyod22bohojí,pro*všech23kdoseny,jdez děnostje10.hospra24adlvezakteříchonati24ty,*prosmlouhovu.va25jepodina.leb,R.Ve26Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduvše,*dina,cojeveleb,1.2poVeduHosše,jmésvano!veleb3mně,hojea*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5napožádpodiHosna.leb,6R.Vemá,šeduvinytvény,odpoušOn3.7všechnetvéduhy.*on8čívšechnyzevotžihuby,vykupu9On4.tvůjjesliatoním.*onvěn10láskoučípodiHosna.leb,11R.Vemá,šeduamilostivý,podinje12Hos5.losrdmidobrurotivý.vasho*13nadastavičce6.Nech14upřítsenaky.ni*a15vathněsepodiHosna.leb,16R.Vemá,šeduotecJa7.ko17sesmiloloHossyny,17nadsesmitak*hobokdosejí.dinnad18pomi,tvojsmeuni,ře8.boťNeon19hoví,z čejenjsmežeprach.*20ti,v papodiHosna.leb,21R.Vemá,šeduodvšakdipono22Hos9.lásvakabohosejí,ky22nany,všechkdopro*najdez dětijehosprave24a10.nostdlhojesmlouvu.kteříty,za25pro*vachopodina.leb,R.Ve26Hosmá,šedu
podina.Hosleb,R.Vemá,šeduvše,*dina,cojeveleb,1.2poVeduHosše,jmésvano!veleb3mně,hojea*dinanezaleb,du4Ve2.Hospoše,hodobz jerodiní!meň5