OL309

O svatých (i v době velikonoční)

Sv. Kateřiny Sienské (29. dubna)

Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze (7. ledna)

Sv. Jana Boska, kněze (31. ledna)

Sv. Pankráce, mučedníka (12. května)

Sv. Alžběty Portugalské (4. července)

Sv. Anežky České, panny (13. listopadu)

Žalm 103

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL309 – Veleb, duše má, Hospodina. – Žalm 103

R. Veleb, duše má, Hospodina.

1. Veleb, má duše, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

2. Veleb, má duše, Hospodina * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

R. Veleb, duše má, Hospodina.

3. On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy.

4. On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

5. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.

6. Nechce se přít ustavičně * ani se hněvat na věky.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

7. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

8. Neboť on ví, z čeho jsme stvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

9. Hospodinova láska však od věků na věky * pro všechny, kdo se ho bojí,

10. a jeho spravedlnost jde z dětí na děti * pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.

R. Veleb, duše má, Hospodina.

Odpověď: Ž 104 (103),1a

Verše: Ž 103 (102)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu