OL31

Předvánoční týden (18. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

tekverozV jeR.dnechhohojanostvespranostdlky.po3jekonalisvouže,1.Bo5krásvěřvespradl*svouvopra5moc,symunu.nostkrá6skélovlimudu2.7tvévládne*strannespra7livě,vedbohým.8utvýmtekverozR.V je9hodnechnostaspra9dlvenajeky.nosthoj11kopochuOnvy133.bosvodovokte13ka,seka,ježámopo13ci,bo*uunekdomá.sehož14ninuznýmaSmi4.luje15senaduchráchu15dým,*zaživot.žábo16kůmtekverozR.V je17hodnechhojanostvespra17nostdlky.po19najekoHospožeh5.Po21nale,eradin,21IzBůhdivy.onsám22*kojehoApo236.nažehnanoky,slav23jméjenaslá24ho*jevouzemě!pl24cenatekverozR.V je25hodnechhojanostvespra25nostdlky.po27jenako
vespratedlhoR.V jekverozdnechnakojeky.nosta2hojnostpoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokrákránost*svou6vedlsprasynu.lov6muskémutvé7nevlád2.vě,livedli7spraduboutvýmhým.nestran8*vespratedlhoR.V je9rozkvednechnajekoky.nosta10nostpohojka,chuktevyOn3.13svobomoci,pou*bosedo13vokdoneniumá.ka,14ježásehožnuznýmaSmi4.luje15senaduchráchu15dým,*zaživot.žábo16kůmvespratedlhoR.V je17rozkvednechnakojeky.nostahoj18ponostpodin,BůhPo5.žehna21Hosdikovy.raele,21Iz*sámonslavjehopoA6.23žehnavouhoslánano23jméky,je*zecemě!napl24jenavespratedlhoR.V je25rozkvednechnakojeky.nostahoj26ponost
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokrákránost*svou6vedlsprasynu.lov6muskémutvé7nevlád2.vě,livedli7spraduboutvýmhým.nestran8*vespratedlhoR.V je9rozkvednechnajekoky.nosta10nostpohojka,kteOn3.vysvobo13chumoci,pou*bodovo13sekdoneniumá.ka,14ježásehožachunýmdým,lujenuz15Smi4.nadsežižákůmvot.chrá16za*boudlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenaky.jenosthoj19kopopodin,BůhPo5.žehna21Hosdikovy.raele,21Iz*sámonslavjehopoA6.23žehnavouhoslánano23jméky,je*zecemě!napl24jenadlnostveaR.hoV jednech25tesprarozkvenajeky.nosthoj27kopo
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve6dlkránostspradulivedvě,vlád2.li7nemutvéboutvýmhým.nestran8*dlnostveaR.hoV jednech9tesprarozkvenajeky.nosthoj11kopoka,chuktevyOn3.13svobomoci,pou*bosedo13vokdoneniumá.ka,14ježásehožachunýmdým,lujenuz15Smi4.nadsežižákůmvot.chrá16za*boudlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenaky.jenosthoj19kopopodin,BůhPo5.žehna21Hosdikovy.raele,21Iz*sámonslavjehopoA6.23žehnavouhoslánano23jméky,je*zecemě!napl24jenadlnostveaR.hoV jednech25tesprarozkvenajeky.nosthoj27kopo
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve6dlkránostspradulivedvě,vlád2.li7nemutvéboutvýmhým.nestran8*dlnostveaR.hoV jednech9tesprarozkvenajeky.nosthoj11kopoka,chuktevyOn3.13svobomoci,pou*bosedo13vokdoneniumá.ka,14ježásehožachunýmdým,lujenuz15Smi4.nadsežižákůmvot.chrá16za*boudlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenaky.jenosthoj19kopopodin,BůhPo5.žehna21Hosdikovy.raele,21Iz*sámonhoslavjméno6.poAžehna23jevoujeky,23nahosláje*zecemě!pl24nanadlnostveaR.hoV jednech25tesprarozkvenajeky.nosthoj27kopo
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvoulivomoc,svěř5že,1.Bokráskémulovsynu.*sprasvouve6dlkránostspradulivedvě,vlád2.li7nemutvéboutvýmhým.nestran8*dlnostveaR.hoV jednech9tesprarozkvenajeky.nosthoj11kopoka,kteOn3.vysvobo13chumoci,pou*bodovo13sekdoneniumá.ka,14ježásehožachunýmdým,lujenuz15Smi4.nadsežižákůmvot.chrá16za*boudlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenaky.jenosthoj19kopopodin,BůhPo5.žehna21Hosdikovy.raele,21Iz*sámonjménoslavnaky,napožeh23A6.jehocenazemě!vouslá24je*honapljedlnostve