OL31

Předvánoční týden (18. prosince)

Žalm 72

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL31 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. – Žalm 72

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.

2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

3. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, * ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

4. Smiluje se nad nuzným a chudým, * zachrání ubožákům život.

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

5. Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, * on sám koná divy.

6. A požehnané jeho slavné jméno na věky, * jeho slávou ať je naplněna celá země!

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

Odpověď: Ž 72 (71),7

Verše: Ž 72 (71)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu