OL311

O svatých

Při řeholních slibech (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 1. stavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / 8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 9. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 10. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 1. stavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / 8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 9. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 10. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 1. stavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / 8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 9. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 10. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 1. stavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / 6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. / 8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. / 9. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. / 10. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. / R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli.