OL311

O svatých

Při řeholních slibech (v době velikonoční)

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL311 – Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli. – Žalm 34

R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli.

3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.

R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli.

5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli.

7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli.

9. Bojte se Hospodina, jeho svatí! * Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.

10. Mocní strádají a hynou hlady, * nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

R. Chci dobrořečit Pánu v každé chvíli.

Odpověď: Ž 34 (33),2a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu