OL313

Při křtu dospělých

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / 2. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 4. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 6. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 8. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / 2. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 4. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 6. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 8. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / 2. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 4. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 6. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 8. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / 2. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 4. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 6. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 8. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / 2. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 4. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 5. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem, / 6. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 7. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla. / 8. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“ / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.