OL313

Při křtu dospělých

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmitiž:„Nakl1.Ře3tojsiželonaky3zajebijsinemi3Na*lost.“věrsvounost.pevu4nilnalsjed2.„Smlou5vujsemlevoným,se5vysvýmvidosa*pří6Dajsemhalžebku.“svévi,6slumuvatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmikte3.Šťast9lid,jevoslavat,vedo9odene,didí,*cho10poHostváře.řiv zá10tvésajmé4.V tvém11nunoho*astau11vičnosdlvetí.tvouse12spravatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14losmiDavile5.„Na15jsemzlžebka,svéda,15sluhosvýmhoma*po16jsemzaljem,lesva16otýmžídr6.pev17ho*i17rukaje.lusi18pohovatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.los20milása21nostvěr7.prodouzet,hoka21buhutjmé*ve22zmomémnula.je22hovat:vzýTybu238.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi23ospásy.“laská24vatzpíchciNaR.25kyvýchnoodi26poHostech.26milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchky„Najejsikl3Ře1.tiž:toNa*lost.“nebilo3zanamiževěrsvounost.jsiu4nilpevsenalsvýmvu2.„Smlou5sjedjsemjsemhalsaDavyvole5pří*ným,žebmusluku.“dovi6svévi,HospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,sajmé4.V tvém11nua*honostau11vičdlveností.se12spratvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15žebsluotýmjem,lejsemho16svasvýmrukapev6.17hodržísilupoje.i*18hovatzpíchciNaR.19kymilosvýchtech.Hoso20nodipokaholásvěr217.anostve*zet,nujmédoubu21projehola.zmo22mémhutvat:vzýTybu238.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi23ospásy.“laská24HospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivých„Nakykljsi3Ře1.tiž:tolost.“Na*minebizalo3ježenavěrsvounost.jsiu4nilpevsenalsvýmvu2.„Smlou5sjedjsemjsemhalsaDavyvole5pří*ným,žebmusluku.“dovi6svévi,HospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15žebsluotýmjem,lejsemho16svasvýmrukapev6.17hodržísilupoje.i*18hovatzpíchciNaR.19kymilosvýchtech.Hoso20nodipokaholásvěr217.anostjménuve*mémbudoupro21zet,hola.zmohut22jeTyvat:jsimůj8.bu23Onvzýdespálasy.“tec,můj*23oBůhaskáHospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivých„Nakykljsi3Ře1.tiž:tominalost.“jeza3želověrsvounilnost.binejsi4Na*pevuvysesvýmvoleným,jsemvu5„Smlou2.nalsjeddovivi,pří*sa6halDajsemku.“žebsvé6slumuHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15žebsluotýmjem,lejsemho16svasvýmrukapev6.17hodržísilupoje.i*18hovatzpíchciNaR.19kymilosvýchtech.Hoso20nodipodouprohobuzet,nostvěr7.21akaláshojela.jménumém22ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude23On8.vat:vzýspásy.“můj*Bůha24laskáHospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivých„Nakykljsi3Ře1.tiž:tominalost.“jeza3želověrsvounilnost.binejsi4Na*pevuvysesvýmvoleným,jsemvu5„Smlou2.nalsjedmuslusvévi,žebku.“haljsemsa6pří*DadoviHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15žebsluotýmjem,lejsemho16svasvýmruka