OL313

Při křtu dospělých

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL313 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. Řekl jsi totiž: (+) „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

2. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

3. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.

4. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

5. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem,

6. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

7. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla.

8. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu