OL314

Při křtu dospělých (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

všechhu,nysejR.Botemě!zehu,Bo1.2tesejvuj*ozenyvšech2mě,jméhona,teslá3jevulekopoute2.vzdej4velmutekněchvá4*Řelu!žashu:Boú5„Jakla!“jsou5tváBohu,teR.6sejmě!všech6zenynady,šeVe3.leb7te,ro*ahlarozhoBo7hachválu!hošujte8jedunašíši,On4.dalži9votbyaklopus10do*netil,nošehy.ta10nalyvšechhu,nyR.11Botesejmě!11zevšichnite,te,5.Pojď12slyšchci*vypráhabo12bojní,zalcovět,13proši.Bůh13dujsemty6.Svý14miúslebil*vevomuk ně14lal,zyjakem.jsemho15svýmvšechhu,nyR.16Botesejmě!16ze
nyzemě!sejteR.hu,všechBovšechhu,nysej1.2Botetevujmě,ze2*ojména,hoslávu3jelekopoute2.vzdej4velmuteBohu:4lu!chvákně*Řetvájsoula!“ú5„Jakžaszenymě!sejR.te6všechhu,Bonady,šeVe3.leb7te,ro*ahlarozhoBo7hachválu!hošujte8jedunašíši,On4.dalži9votbyaklopus10do*netil,nošehy.ta10nalyzenymě!sejR.te11všechhu,Bovšichnite,te,5.Pojď12slyšprávět,vy*chcihabo12ní,bojduBůhši.pro13cozalk nějsemmumi6.Svý14tyúsjsembillelal,vo14*vekem.zyho15jasvýmnyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátechvápoulelu!te2.mu4vzdejkovelú„Jakžas*kněŘete5hu:Bola!“tvá5jsouzenymě!sejR.te6všechhu,BohonašeBohalebte,7Ve3.rody,hochvájelu!a*rozhla8tešujne*dudoši,pusdalži9On4.navotšínašelynohy.by10til,aklotazenymě!sejR.te11všechhu,Bobonibojhaní,5.te,Pojďslyš12všichte,proco*chci13právět,vyduši.zal13Bůhmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhonyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,BohonašeBohalebte,7Ve3.rody,hochvájelu!a*rozhla8tešujne*dudoši,pusdalži9On4.navotšínašelynohy.by10til,aklotazenymě!sejR.te11všechhu,Bobonibojhaní,5.te,Pojďslyš12všichte,proco*chci13právět,vyduši.zal13Bůhmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhonyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,BohonašeBohalebte,7Ve3.rody,hochvájelu!a*rozhla8tešujne*dudoši,pusdalži9On4.navotšínašelynohy.by10til,aklotazenymě!sejR.te11všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,12Pojď5.všichniduBůhši.copro13vět,zalmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhonyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,BohonašeBohalebte,7Ve3.rody,hochvájelu!a*rozhla8tešujne*dudoši,pusdalži9On4.navotšínašelynohy.by10til,aklotazenymě!sejR.te11všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,12Pojď5.všichniduBůhši.copro13vět,zalmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhonyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,BohonašeBohalebte,7Ve3.rody,hochvájelu!a*rozhla8tešujne*dudoši,pusdalži9On4.navotšínašelynohy.by10til,aklotazenymě!sejR.te11všechhu,Boní,bojhachci*vypráte,slyšbote,12Pojď5.všichniduBůhši.copro13vět,zalmuvok nělal,mi6.ús14Svýjsemtyjasvýmkem.zyve*lebil15jsemhonyzemě!R.sej16tehu,všechBo
nyzemě!sejteR.hu,všechBonyzevšechmě,1.sejte2hu,Bohojejmévuna,vuj3o*slátelu!pouchváŘe*kněvelvzdej2.temule4kojsoutvála!“hu:5teBoúžas„Jakzenymě!sejR.te6všechhu,BohonašeBohalebte,7Ve3.rody,hochvájelu!a*rozhla8tešujne*dudoši,pusdalži9On4.