OL316

Při křtu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

losvětR.jeHosdinposa.spá2asvětpo1.Hos3jedinspása,alo3sebál?*ko4bychhoštitadin5po2.Hosjepřed*ta,vokýmho5žisl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8adiponaod9no3.JedHostompotoužím:žá9adám*vatbych4.a11přesmělnopov Hos11divšechny*podo11vožita,svédny12hoHosvalpopo13bych5.ažíhynodi13vyjehochrám.*a14natřilpasvětjeloR.Hos15dinposa.spá16ahledámpo6.Hos17ne,diskrývejtvou17*Netvář.demnou,svou18přetvářtejsvéne19vu7.v hněodTys*ka!sluho19žebhujvrmě!zamoc,po20nesvětjeloR.Hos21dinposa.spá22avidímřím,8.23užediponaHoshobla23odvých!*v ze24žimipodi9.25v Hosřujný,na,25buďsilsrdtvéce,vzmu26se*žídipona!fejdou26v HossvětjeloR.Hos27dinposa.a28spá
losvětR.jeHosdinposa.spá2alosvětapodin3Hos1.jebychhosebál?spá3sa,*kotašti2.poHosdin5jepřed*ta,kýmžiho5vosl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8adiponaod9no3.JedHostompotoužím:žá9adám*v Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvéHosvalpopo13bych5.ažíhynodi13vyjehochrám.*a14natřilpasvětjeloR.Hos15dinposa.spá16ahledámpo6.Hos17ne,diskrývejtvou17*Netvář.demnou,svou18přetvářtejsvéne19vu7.v hněodTys*ka!sluho19žebhujvrmě!zamoc,po20nesvětjeloR.Hos21dinposa.spá22abladímho8.řím,že23viumiživých!Hosodpo23nav zedi*na,dibuď9.řuj25pov Hosžívzmutvésil25sený,*pov Hosdina!srdce,26fejdousvětjeloR.Hos27dinposa.a28spá
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompov Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvédinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po6.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svoutejsvéne19vu7.v hněodTys*ka!sluho19žebhujvrmě!zamoc,po20nespáasa.HosR.po21dinlosvětjebladímho8.řím,že23viumiživých!Hosodpo23nav zedi*na,dibuď9.řuj25pov Hosžívzmutvésil25sený,*pov Hosdina!srdce,26fejdouspáasa.R.poHosdin27světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompov Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvédinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po6.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně7.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.HosR.po21dinlosvětjebladímho8.řím,že23viumiživých!Hosodpo23nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos259.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé26vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin27světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompodiv Hosponopřea4.bychsmělvat11žisvéhovota,po*11donydnyvšechdinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po6.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně7.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.HosR.po21dinlosvětjebladímho8.řím,že23viumiživých!Hosodpo23nav zedi*buďsilsený,*řujv Hos259.dina,pov Hosdoufejdipona!žítvé26vzmuce,srdspáasa.R.poHosdin27světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětjea*potomdámtoužím:Hosodpo9Jed3.nonažádidiv Hosponopřea4.bychsmělvat11žisvéhovota,po*11donydnyvšechdinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjetvoudámtvář.po6.di17Hoshlene,tvářpředemnou,skrýNe*vej18svouslusvéhožebka!vuneod19v hně7.tejzavrnemě!hujpo20*Tysmoc,spáasa.HosR.po21dinlosvět