OL317

Při biřmování (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

cha,duhoSešR.svéline,a2dipoHosmě.zeob3tvářvíšnopoše,Hosdina!Ve1.leb,5duBomůjže,di6po*Hosne,liveruký!nadjsi6tvála,2.Jak7jsoučetnojsi*VšechpoHos7ne!dizenil, +řemoud8čiutvorhostva.jepl8tvécha,duhoSeš9svéliR.ane,Hos10podimě.zeob11víštvářnoka3.Všich13čenijimdášodte13*žebe,v pračas.žiob14vuoanijim4.Ty15váš,ráštvírasbí15*ojí,seku,rusy16adary.brýdo16micha,duhoSeš17svéliR.ane,Hos18podimě.zeob19víštvářnoduho5.Když21šlešsvésea*ni,noobjsoucha,21řestvozemě.vu22tvářješHos6.Nechť23trvěčslávava,dipo23nodinšíHos24se*pola!svéze24hocha,duhoSeš25svéliR.ane,Hos26podimě.zeob27víštvářnodipo7.Chci29vatHoszpížiji,ponu,29kudsvéchcihovo30*ovatbukuddu.ha,Bo30dose8.Kéž31mura*dost31seň:nu.dipobu32v Hosdecha,duhoSeš33svéliR.ane,Hos34podimě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnopoše,Hosdina!Ve1.leb,5duBomůjže,di6po*Hosne,liveruký!nadjsi6tvála,2.Jak7jsoučetnojsi*VšechpoHos7ne!dizenil, +řemoud8čiutvorhostva.jepl8tvédine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnoodbe,teni3.Všich13čekav pravučas.že*jim14dášobžinisbíorají,jim4.15Tyaváš,sya*tvíoráš16ku,rudamiry.dose16brýdine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnocha,dujsouKdyž5.se21hosvéšleštvářzeješmě.řeni,21stvonoobvua*poHosdiNechť6.věč23trHospose*vaslá23nova,svéhola!24dinzešídine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnonu,dipokudChci7.zpívat29poHoschcivatsvéji,29živoo*bukuddu.hoBo30doha,seň:Kéž8.semu31podiv Hosdenu.*ra32budostdine,poaSešR.liHos33svéducha,homě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnona!dipo*Hospoleb,1.5Veše,Hosdurunadký!velimůj6dine,že,jsiBoHosla,dipone!četJak2.7tvájsounil, +učizenojsi8Všech*řemoudtvortvéhostva.je8pldine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnoodbe,teni3.Všich13čekav pravučas.že*jim14dášobžisbírají,nio*tvíjim15Ty4.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy16dine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnocha,dujsouKdyž5.se21hosvéšleštvářzeješmě.řeni,21stvonoobvua*poHosdiNechť6.věč23trHospose*vaslá23nova,svéhola!24dinzešídine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnonu,dipokudChci7.zpívat29poHosvatvochciji,ži*o29budokuddu.ho30svéha,Boseň:Kéž8.semu31podiv Hosdenu.*ra32budostdine,poaSešR.liHos33svéducha,homě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnona!dipo*Hospoleb,1.5Veše,Hosdurunadký!velimůj6dine,že,jsiBoHosla,dipone!četJak2.7tvájsounil, +učizenojsi8Všech*řemoudtvortvéhostva.je8pldine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnoodbe,teni3.Všich13čekav pravučas.že*jim14dášobžisbírají,nio*tvíjim15Ty4.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy16dine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnocha,dujsouKdyž5.se21hosvéšleštvářzeješmě.řeni,21stvonoobvua*vadinosláva,věčtr23Nechť6.Hosposvéhozela!Hospo24*sešídindine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnonu,dipokudChci7.zpívat29poHosvatvochciji,ži*o29budokuddu.ho30svéha,Boseň:Kéž8.semu31podiv Hosdenu.*ra32budostdine,poaSešR.liHos33svéducha,homě.zeob35tvářvíšno
dine,poalisvéSešR.duHoscha,homě.zeob3tvářvíšnona!dipo*Hospoleb,1.5Veše,Hosdurunadký!velimůj6dine,že,jsiBoHosla,dipone!četJak2.7tvájsounil, +učizenojsi8Všech*řemoudtvortvéhostva.je8pldine,poaSešR.liHos9svéducha,homě.zeob11víštvářnoodbe,teni3.Všich13čekav pravučas.že*jim14dášobžisbírají,nio*tvíjim15Ty4.aováš,brýmisedodary.ku,arášrusy16dine,poaSešR.liHos17svéducha,homě.zeob19víštvářnojsoustvocha,řeni,Když5.sešleš21svéhoduzetvářmě.a*22obvunoješvadinosláva,věčtr23Nechť6.Hosposvéhozela!Hospo24*sešídindine,poaSešR.liHos25svéducha,homě.zeob27víštvářnokudžinu,poji,vatzpí7.29HosChcidipodokudBoha,budu.vovat30o*svéhochciseň:Kéž8.semu31po