OL317

Při biřmování (i v době velikonoční)

Žalm 104

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL317 – Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. – Žalm 104

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

1. Veleb, má duše, Hospodina! * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru veliký!

2. Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, + země je plná tvého tvorstva.

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

3. Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas.

4. Ty jim dáváš, a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

5. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, * a obnovuješ tvář země.

6. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, * ať se Hospodin těší ze svého díla!

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

7. Chci zpívat Hospodinu, pokud žiji, * opěvovat chci svého Boha, dokud budu.

8. Kéž se mu líbí má píseň: * má radost bude v Hospodinu.

R. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.

Odpověď: Srov. Ž 104 (103),30

Verše: Ž 104 (103)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu