OL318

Při biřmování (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 1. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / 2. Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 3. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc. / 4. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 5. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 6. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 7. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 8. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 9. Oči všech doufají v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. / 10. Otvíráš svou ruku * a sytíš vše živé s laskavostí. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 1. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / 2. Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 3. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc. / 4. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 5. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 6. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 7. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 8. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 9. Oči všech doufají v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. / 10. Otvíráš svou ruku * a sytíš vše živé s laskavostí. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 1. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / 2. Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 3. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc. / 4. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 5. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 6. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 7. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 8. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 9. Oči všech doufají v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. / 10. Otvíráš svou ruku * a sytíš vše živé s laskavostí. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 1. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky. / 2. Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 3. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc. / 4. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 5. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky. / 6. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 7. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí! / 8. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. / 9. Oči všech doufají v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. / 10. Otvíráš svou ruku * a sytíš vše živé s laskavostí. / R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.