OL318

Při biřmování (i v době velikonoční)

Žalm 145

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL318 – Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. – Žalm 145

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

1. Každý den tě budu velebit * a chválit tvé jméno po všechny věky.

2. Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, * jeho velikost je nevýstižná.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

3. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy * a oznamuje tvoji moc.

4. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, * rozmlouvají o tvých divech.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

5. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

6. Dobrotivý je Hospodin ke všem * a soucit má se všemi svými tvory.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

7. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!

8. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

9. Oči všech doufají v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

10. Otvíráš svou ruku * a sytíš vše živé s laskavostí.

R. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Odpověď: Srov. Ž 145 (144),1

Verše: Ž 145 (144)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu