OL319

Při biřmování

ZvětšitZmenšitResetovat

lit,chváR.BuduvevelHosne,dipomážní.kém2shrosvýmvětbraBu1.duvy3prájménu,třím3tvémostřed*upro4mážshrochválit.bu4duteHosse2.„Kdo5boteho, +dipochval5na,niz Javteslavšich5ho,tompostva,boku5vaIzse*boj6ceho,plévomě!“rae6lochválit,BuR.7duvelveHos7ne,dipomážní.kém8shrochvádulitho9něj3.Probumážshroní,velve9kémnímsplsvé10bysli*hokdoctí.před10mi,jena4.Chu11sekdo*hledasydo11tosti,buna,douHos12dipokychváho„Na12lit: +sršece!“ži12vajechválit,BuR.13duvelveHos13ne,dipomážní.kém14shroasek Hosme15po5.Roznouobdipo15senuzenymě,všechny15čikonvšechním*před16sklosekoleponí.lidna16skádebumu6.17stvopotomvydeslou17*Bužit.nupříšvětprá18olekoní,18pomunarodu,7.li19sejenžjesathodí,bu19hládou*u„Tospra19dlnost:vedin!“poči20Hosnilchválit,BuR.21duvelveHos21ne,dipomážní.kém22shro
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémbrasvýmtřímduvy3Bu1.větprá*upronu,středtvémo3jméchvádulit.máž4shrobudiHospona,sebo5„Kdo2.tevšichho,niteho, +5chvalslavtestva,boj*tomseku5z Javapobovoloeplémě!“ce6ho,raIzpodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémvechválitvelnějho9Pro3.dubusvé*ní,byslishrokém9mážkdomi,hoctí.splním10předdosytosti,4.Chuse11jenadipona,kdo*hle12daHos„Nalit: +doubu12chváhošesrvace!“12kyježipodine,HosduR.Bu13chválit,mážshroní.velve14kémk Hosapo5.poRozme15senounyvšechkonnuse15diobsenímsklonyči15země,*předkoskápolení.všech16lidnadebumu6.17stvopotomvyprávět17žit.sloude*Bupomulekoní,18onupříšburodí,doudu,jenž19li7.nasevedlspranost:hlásat19hojepodin!“Hosu*„To20nilčipodine,HosduR.Bu21chválit,mážshroní.velve22kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémbrasvýmtřímduvy3Bu1.větprástředshro*uprotvémo3nu,jméchvádulit.4mážbudiHospona,sebo5„Kdo2.teniho,všichz Jateho, +5chvalvteslabojsestva,ho,*bo5kutomvapovoplélomě!“Iz6ceraepodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémlitchváve3.nějProho9dubusvé*ní,slibyvelkém9mážshrokdomi,hoctí.splním10předdosytosti,4.Chuse11jenadipona,kdo*hle12daHos„Nakydouho12buchválit: +sršece!“ži12vajepodine,HosduR.Bu13chválit,mážshroní.velve14kémk Hosapo5.poRozme15senouvšechnynuse15diobnímsemě,před*čikon15zenyposkálelidkoní.16sklovšechnadebumu6.17stvopotomvyprávět17žit.sloude*Bupomulekoní,18onupříšburodí,doudu,jenž19li7.nasevedlspranost:hlásat19hojepodin!“Hosu*„To20nilčipodine,HosduR.Bu21chválit,mážshroní.velve22kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémbrasvýmtřímduvy3Bu1.větprástředshro*uprotvémo3nu,jméchvádulit.4mážbudiHospona,sebo5„Kdo2.teniho,všichz Jateho, +5chvalvteslabojsestva,ho,*bo5kutomvapovoplélomě!“Iz6ceraepodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémlitchváve3.nějProho9dubusvé*ní,slibyvelkém9mážshrokdomi,hoctí.splním10předdosytosti,4.Chuse11jenabuna,doudihodahle*12kdopoHosvažiješesrce!“„Na12chválit: +kypodine,HosduR.Bu13chválit,mážshroní.velve14kémnupodiseobmenou15Roz5.poak Hossemě,zenynímčipřed*všech15konnyskápolidkolení.sklo16senavšechžit.muBuslou*de6.potomstvo17budemupopříšní,kolevět18vypránuohlásatbudouhojejenžse19li7.du,rodí,naHosčinilpodin!“vedlnost:19sprau*„Topodine,HosduR.Bu21chválit,mážshroní.velve22kém
Hosdipone,duR.Bulit,chvámážshroní.vevel2kémobratřímtvémjménu,práBu1.duvysvým3větdubuchválit.středshro4upro*mážchvaldina,teho, +bo5„Kdo2.seHospotevapokubotomstva,ho,5slavtez Janivšichloevoraplémě!“ho,sece6boj*Izpodine,HosduR.Bu7chválit,mážshroní.velve8kémlitchváve3.nějProho9dubusvé*ní,slibyvelkém9mážshrokdomi,hoctí.splním10předdosytosti,4.Chuse11jenabuna,doudihodahle*12kdopoHosvažiješesrce!“„Na12chválit: +kypodine,HosduR.Bu13chválit,