OL319

Při biřmování

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 2. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, + slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, * boj se ho, celé Izraelovo plémě!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění, * své sliby splním před těmi, kdo ho ctí. / 4. Chudí se najedí do sytosti, * kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: + „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 2. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, + slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, * boj se ho, celé Izraelovo plémě!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění, * své sliby splním před těmi, kdo ho ctí. / 4. Chudí se najedí do sytosti, * kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: + „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 2. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, + slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, * boj se ho, celé Izraelovo plémě!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění, * své sliby splním před těmi, kdo ho ctí. / 4. Chudí se najedí do sytosti, * kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: + „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 2. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, + slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, * boj se ho, celé Izraelovo plémě!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění, * své sliby splním před těmi, kdo ho ctí. / 4. Chudí se najedí do sytosti, * kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: + „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 1. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. / 2. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, + slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, * boj se ho, celé Izraelovo plémě!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 3. Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění, * své sliby splním před těmi, kdo ho ctí. / 4. Chudí se najedí do sytosti, * kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: + „Na věky ať žije vaše srce!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. / 5. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení. / 6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, / 7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“ / R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.