OL319

Při biřmování

Žalm 22

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL319 – Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. – Žalm 22

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

1. Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit.

2. „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, + slavte ho, všichni z Jakubova potomstva, * boj se ho, celé Izraelovo plémě!“

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

3. Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění, * své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.

4. Chudí se najedí do sytosti, * kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: + „Na věky ať žije vaše srce!“

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

5. Rozpomenou se a k Hospodinu se obrátí všechny končiny země, * před ním se skloní všechna lidská pokolení.

6. Mé potomstvo bude mu sloužit. * Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení,

7. lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: * „To učinil Hospodin!“

R. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

Odpověď: Ž 22 (21),26a

Verše: Ž 22 (21)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu