OL32

Předvánoční týden (19. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost. / 6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost. / 6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost. / 6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost. / 6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost. / 6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost. / 6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně, / 2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine! / 4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. / 5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost. / 6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. / R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.