OL32

Předvánoční týden (19. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraskánoulou,o3mi1.Buďchranchraně,nos*pev4k méjemo2.ne5boťtys*žeBoská5atvrz.laz ruvymůj,boď6svoho.božky6bezvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraje,tys3.Vždyť9naraodPa9*ne,poHosdine!ho10dí,mlápoorujsem114.V tomělna,odmat11načimatkyklí*od12nachráncem.mýmbyls12ovydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespradubutvouvo155.Ovatpo*HosdiBomoc,15že,jesatdibune,16hládudlvenost.tvou16spraodu17že,6.Bočils*suddí,domláho17divusámhlápo18tvény.hod18čivydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraskánoulou,o3mi1.Buďchranchraně,nos*pev4k mélaskátvrz.ane2.boť5tysmojeboďsvomůj,6že*Bovybožho.kyz ru6bezvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraje,tys3.Vždyť9naraodPa9*ne,poHosdine!ho10dí,mláodporumatjsem11V to4.omělklínaod*na11čina,chránocem.matky12mýmbylsvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespradubutvouvo155.OvatHos*že,pomoc,Bo15sathlájene,di16dubuvedlspranost.di16tvouodho6.že,Bou17čilsdohlásudsámmlá17*dí,činy.podi18tvévuhodvydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraskánoulou,o3mi1.Buďchranchraně,nos*pev4k mélaskátvrz.ane2.boť5tysmojeboďsvomůj,6že*Bovybožho.kyz ru6bezvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraPaje,ne,tys3.9Vždyťnahood10*radipone!dí,mlá10Hosrupood4.V tojsem11oměl*odna,klínačina11matchránmýmocem.mat12bylskyvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespratvoudumoc,5.Ovo15buvatdune,buhláže,15BodipoHos*vetvouspradlnost.je16satdiodho6.že,Bou17čilssámsudhlátvédí,17mlá*dočiny.di18pohodvuvydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraskánoulou,o3mi1.Buďchranchraně,nos*pev4k méatvrz.skálaBo*žeboťtys5ne2.jemobezz rukybožho.vysvo6můj,boďvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vesprane,Pa*tysna9Vždyť3.je,Hospodí,dine!od10ramláhoodporumatjsem11V to4.omělklína,od*nana11čichránmýmocem.mat12bylskyvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespratvoudumoc,5.Ovo15buvatbune,duže,15Bopodi*Hosspravetvoudlnost.satje16hládiodho6.že,Bou17čilssámsudhlátvédí,17mlá*dočiny.di18pohodvuvydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespra
vydouprávěttaR.Úsbuti.nosdltvéo2vespraskánoulou,o3mi1.Buďchranchraně,nos*pev4k méatvrz.skálaBo*žeboťtys5ne2.jemobezz rukybožho.vysvo6můj,boďvydouvětprátaR.Ús7bunosti.dltvéo8vespraPaje,ne,tys3.9Vždyťnadí,Hosmlápodine!ra10*hoododmatručijsem11V to4.opomělnaklí*11nana,odchránocem.matky12mýmbylsvydouvětprátaR.Ús13bunosti.dltvéo14vespratvoudumoc,5.Ovo15buvatbune,duže,15Bopodi*Hosspravetvoudlnost.satje16hládidí,homlásud*doučils17Bo6.že,odčihodny.tvé18hlásámdivupovydouvětprátaR.Ús19bunosti.dltvéo20vespra
vedltvéspranosti.buÚsR.tavětdoupráovyskánoulou,o3mi1.Buďchranchraně,nos*pev4k méatvrz.skálaBo*žeboťtys5ne2.jemobezz rukybožho.vysvo6můj,boďvedltvéspranosti.tabu7ÚsR.větpráovydoune,Pa*tysna9Vždyť3.je,Hospodí,dine!od10ramláhonamatčina,jsemměl11V to4.ruodopoobylsmýmchráncem.klína12od*kymatvedltvéspranosti.tabu13ÚsR.větpráovydouže,Bo*moc,Hospodivovat15O5.dutvoubutvouspradivedlnost.duhlá16ne,bujesatdí,homlásud*doučils17