OL32

Předvánoční týden (19. prosince)

Žalm 71

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL32 – Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti. – Žalm 71

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

1. Buď mi ochrannou skálou, * pevností k mé záchraně,

2. neboť tys moje skála a tvrz. * Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

3. Vždyť tys má naděje, Pane, * má důvěra od mého mládí, Hospodine!

4. V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, * od klína mé matky byls mým ochráncem.

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

5. Opěvovat budu tvou moc, Bože, * Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost.

6. Bože, učils mě od mého mládí, * až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.

R. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

Odpověď: Ž 71 (70),15a

Verše: Ž 71 (70)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu