OL320

Při biřmování (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! * Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 4. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! * Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 4. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! * Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 4. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! * Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 4. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! * Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 3. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. / 4. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm. / R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.