OL320

Při biřmování (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnopodivej1.Zpí3Hosteseň,nonu3voudiponu,te4vej*zpíHosZpí*mě!vejnyvšech4zevenu,lebteHos5dipojméno!jete5hozivšememiR.Vy6tevujpraHospodi6dyroovech.di7novýchdenzehla2.Roz8tešujVy*su!pradneje8spáhonyhaoteme9vujzipovšemizi*hosláme9jevě,dijehovech.ro10odyzivšememiR.Vy11tevujpraHospodi11dyroovech.di12novýchchuklaňsvát3.V po13rounémnu!dipote13Hossevšechním,nyte*Třes14předsezimepomě!14zesejteHlá*lukradinje.hany:15poHoszivšememiR.Vy16tevujpraHospodi16dyroovech.di17novýchnebeduj4.Ra18se,tezesej,mě,zasa,18vše,cojeza*huč,mo19řeasej,plepoplnaňu19*zaje;najeněm.lea20covše,zivšememiR.Vy21tevujpraHospodi21dyroovech.di22výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospodiHosnu,zpí*seň,te3vejHostevejpozeny4všechZpí*mě!jméjehono!nu,ve5dilebteromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoklaňteseV po3.svátném13rouchupředtesením,podi13HosTřes*nu!metesejzizeny14všechHlá*mě!kralupodinje.hapo15Hosny:romidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponosa,beza4.dujRate18nese,mořehuč,*sej,zeza18mě,je;za*plňuplevše,19ajenaconacojeněm.pole20sej,avše,romidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoklaňteseV po3.svátném13rouchupředtesením,podi13HosTřes*nu!metesejzizeny14všechHlá*mě!kralupodinje.hapo15Hosny:romidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponosa,beza4.dujRate18nese,mořehuč,*sej,zeza18mě,je;za*plňuplevše,19ajenaconacojeněm.pole20sej,avše,romidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoklaňteseV po3.svátném13rouchupředtesením,podi13HosTřes*nu!temesej*nyzeHlá14všechmě!dinkrapoluje.poha15ziny:HosromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponosa,beza4.dujRate18nese,mořehuč,*sej,zeza18mě,je;za*plňuplevše,19ajenaconacojeněm.pole20sej,avše,romidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoseHostepodinu!svátném13V po3.churouklaňmě!nyzeHlá*sejtese14Třes*ním,předvšechpodinkraHosluje.zi15temehany:poromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponosej,zazemě,tese,18Ra4.dujbesa,nejenacoplňuje;huč,mo19za*ařevše,jenavše,coněm.plesej,po20