OL320

Při biřmování (v době velikonoční)

Žalm 96

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL320 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. – Žalm 96

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! * Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

3. V posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! * Třeste se před ním, všechny země! * Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

4. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje; * zaplesej, pole a vše, co je na něm.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Odpověď: Ž 96 (95),3

Verše: Ž 96 (95)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu