OL321

Při svěcení jáhnů

Žalm 84

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL321 – Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože. – Žalm 84

R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože.

1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.

2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata:

3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože!

R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože.

4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit.

5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce:

6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka.

R. Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože.

Odpověď: Ž 84 (83),5a

Verše: Ž 84 (83)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu