OL321

Při svěcení jáhnů

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. / 2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata: / 3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože! / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce: / 6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka. / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. / 2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata: / 3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože! / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce: / 6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka. / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. / 2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata: / 3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože! / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce: / 6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka. / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. / 2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata: / 3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože! / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce: / 6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka. / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. / 2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata: / 3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože! / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce: / 6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka. / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. / 2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata: / 3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože! / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce: / 6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka. / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 1. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních, * mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu. / 2. I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, (+) kde ukládá svá mláďata: / 3. Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože! / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože. / 4. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, * stále tě mohou chválit. / 5. Věru, lepší je den ve tvých nádvořích * než jinde tisíce: / 6. raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka. / R. Blaze těm, kdo přebývají ve tvém domě, Bože.