OL321

Při svěcení jáhnů

ZvětšitZmenšitResetovat

vazeR.Blapřekdotěm,Bože.vedomě,tvémdušeží,ba2Tou1.hnepravýchnoních,Hos2podipos jálososrd*3ceimuBohu.tíh3temk žinoupříbytekI2.vrabec4nasido,hníz(+)a*vlaš5tovsvékamlásváďata:kdeu5klápoHos3.Tvé6ře,olmůj*pů,likránedi6stuže!a7BomůjvaR.Bla8překdozetěm,že.Bove8domě,tvémpřevatěm,9ze4.Blakdodomě,ve9tvémchváhoulit.le*stá10modenvetvých5.ru,lep11šíjejindetice:dvořích11než*státdunaji136.rabusvémuhohupra13dovatpře*nežBo13habožka.stave14beznechvaR.Bla15překdozetěm,že.Bove15mě,tvémdo
vazeR.Blapřekdotěm,Bože.vedomě,tvémdušeží,ba2Tou1.hnepravýchnoních,Hos2podipolos já*srd3ceimuBohu.temtíh3sok žinoupříbytekI2.vrabec4nasido,hníz(+)a*vlaš5tovsvékamlásváďata:kdeu5klánedistupů,Tvé3.ol6ře,HospoBomůjže!*můj7akrálivaR.Bla8překdozetěm,že.Bove8domě,tvémva4.zeBlatěm,9překdostá*mě,letvémve9dochválit.mo10houdenvetvých5.ru,lep11šíjejindetice:dvořích11než*prastátnahuji13ra6.dubuhanež*přemu13dohoBosvébožbezka.vatve14nechstavaR.Bla15překdozetěm,že.Bove15mě,tvémdo
vazeR.Blapřekdotěm,Bože.vedomě,tvémpodušeHospopraTou1.ží,ba2hnesrd*icevých2dinoních,muk žihu.Boso3los játíhnoutempříbytekI2.vrabec4nasido,hníz(+)a*vlaš5tovsvékamlásváďata:kdeu5klánedistupů,Tvé3.ol6ře,HospoBomůjže!*můj7akrálivaR.Bla8překdozetěm,že.Bove8domě,tvémvavetvémzetěm,9Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá9dole*denvetvých5.ru,lep11šíjejindetice:dvořích11než*prastátnahuji13ra6.dubuhanež*přemu13dohoBosvébožbezka.vatve14nechstavaR.Bla15překdozetěm,že.Bove15mě,tvémdo
vazeR.Blapřekdotěm,Bože.vedomě,tvémšedupoHosží,ba2Tou1.hneprasrdcei*noních,2podivýchmunouk žihu.Bos já3lotíhsotema*příbytekvlaštovkavrabecsi4I2.nasvákláta:mláďado,5svéhnízkdeu(+)nedistupů,Tvé3.ol6ře,HospoBomůjže!*můj7akrálivaR.Bla8překdozetěm,že.Bove8domě,tvémvavetvémzetěm,9Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá9dole*denvetvých5.ru,lep11šíjejindetice:dvořích11než*prastátnahuji13ra6.dubuhanež*přemu13dohoBosvébožbezka.vatve14nechstavaR.Bla15překdozetěm,že.Bove15mě,tvémdo
domě,Bovetvémže.zetěm,kdopřeR.BlavapoHosšepodibapra2Tou1.ží,duhneceilových2no*srdních,muBok žihu.sotem3s jánoutíhbytekpřía*vlaštovbecvra2.4siInasváukláta:mláďahníz5kasvékdedo,(+)nedistupů,Tvé3.ol6ře,HospoBomůjže!*můj7akrálidomě,Bovetvémže.zetěm,kdo8BlaR.vapřevavetvémzetěm,9Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá9dole*denvetvých5.ru,lep11šíjejindetice:dvořích11než*domuprahuhosvéjibu13ra6.státnadunechbezstabožka.ha13Bonežvatvepře*domě,Bovetvémže.zetěm,kdo15BlaR.vapře
domě,Bovetvémže.zetěm,kdopřeR.BlavapoHosšepodibapra2Tou1.ží,duhneceilových2no*srdních,muBok žihu.sotem3s jánoutíhbytekpřía*vlaštovbecvra2.4siInasváukláta:mláďahníz5kasvékdedo,(+)nedistupů,Tvé3.ol6ře,HospoBomůjže!*můj7akrálidomě,Bovetvémže.zetěm,kdo8BlaR.vapřevavetvémzetěm,9Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá9dole*denvetvých5.ru,lep11šíjejindetice:dvořích11než*domuprahuhosvéjibu13ra6.státnadunechbezstabožka.ha13Bonežvatvepře*domě,Bovetvémže.zetěm,kdo15BlaR.vapře
domě,Bovetvémže.zetěm,kdopřeR.BlavadinoHosponích,výchpra2ží,bahne1.Toušedupok žitíhtemnouhu.muBoice3srd*s jásolobytekpřía*vlaštovbecvra2.4siInasváukláta:mláďahníz5kasvékdedo,(+)likráapů,stu*můjBomůjže!ře,Hos6ol3.Tvénedipodomě,Bovetvémže.zetěm,kdo8BlaR.vapřevavetvémzetěm,9Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá9dole*než*jinříchdvotidece:šíje115.ru,lepvetvýchdenmusvéhudohahoBobudu13ji6.ranaprastátbeznechbožka.přenež*sta14vevatdomě,Bovetvémže.zetěm,kdo15BlaR.vapře
domě,Bovetvémže.zetěm,kdopřeR.BlavadinoHosponích,výchpra2ží,bahne1.Toušedupok žitíhtemnouhu.muBoice3srd*s jásolobytekpřía*vlaštovbecvra2.4siInasváukláta:mláďahníz5kasvékdedo,(+)likráapů,stu*můjBomůjže!ře,Hos6ol3.Tvénedipodomě,Bovetvémže.zetěm,kdo8BlaR.vapřevavetvémzetěm,9Bla4.překdochváhoumolit.mě,stá9dole*než*jinříchdvotidece:šíje115.ru,lepvetvýchdendomuprahuhosvéjibu13ra6.státnadunechbezstabožka.ha13Bonežvatvepře