OL322

Při svěcení jáhnů (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrplatím1.Čím2odse*všechzaHos2dinupoprozal?cono,3mispálichsyVezmu42.kajmévat*a5duvzýbunodivo.Hosno5pospojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krběťků,Při3.nesu7tioa*budupoHos7dine,jméno.vatvzý8tvésliby4.Spl9svéním*vešpředHos9dinupolihodemrýmke10jespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.vestvímčen11Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krběťků,Při3.nesu7tioa*budupoHos7dine,jméno.vatvzý8tvépobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodempřed*veš10kerýmjespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.vestvímčen11Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodempřed*veš10kerýmjespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.vestvímčen11Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodempřed*veš10kerýmjespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.vestvímčen11Kr
spojelelichR.KapožehtoveKrisvy.stvímčenKrpotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméspojeleKaR.lich6žehpotoKrisvy.večenstvím6Krků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodempřed*veš10kerýmjespojeleKaR.lich11žehpotoKrisvy.vestvímčen11Kr
KrveKrisčenstvímtovy.požehKaR.lichjespolepotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich6KaR.spolejeků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýpobyHosdinusvé9ním4.Splslilihodempřed*veš10kerýmjeKrisvečenKrstvímtovy.požeh11KaR.lichjespole
KrveKrisčenstvímtovy.požehKaR.lichjespolepotímHosdinuČím1.seod2plapromizal?všech*za3no,coa*sybudu2.zmuVeka4lichspádiHosponovo.vat5vzýnojméKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich6KaR.spolejeků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýjeveškerýmlidemhosliby9svéním4.Spldinupřed*poHosKrisvečenKrstvímtovy.požeh11KaR.lichjespole
KrveKrisčenstvímtovy.požehKaR.lichjespoleco*mizavšechno,zal?proplaod2Čím1.senupoditímHosnoHosvatjmédiponovo.lichspáVe4kazmu2.bu*avzýdusyKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich6KaR.spolejeků,Hospodine,nesu7Při3.otiběťjmétvéno.a*bu8vatduvzýjeveškerýmlidemhosliby9svéním4.Spldinupřed*poHosKrisvečenKrstvímtovy.požeh11KaR.lichjespole
KrveKrisčenstvímtovy.požehKaR.lichjespoleco*mizavšechno,zal?proplaod2Čím1.senupoditímHosnoHosvatjmédiponovo.lichspáVe4kazmu2.bu*avzýdusyKrisvečenKrstvímtovy.žehpolich6KaR.spolejevzýduvatne,diabu*jmétvéno.tiběťoPři3.7suneHosků,pojeveškerýmlidemhosliby9svéním4.Spldinupřed*poHosKrisvečenKrstvímtovy.požeh11KaR.lichjespole

Odpověď: Srov. 1 Kor 10,16

Verše: Ž 116 (115)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu