OL323

Při svěcení kněží

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hopodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hopodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hopodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hopodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hopodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 1. Plesejte Hospodinu, všechny země, * služte Hopodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 2. Uznejte, že Hospodin je Bůh: * on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce na jeho pastvině. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 3. Vstupte do jeho bran s díkem, * do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji. / 4. Neboť Hospodin je dobrý, * jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost. / R. Vy jste mými přáteli, budeteli činiti to, co vám přikazuji.