OL324

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdiR.Zepljelosti.nomivydu,jeze1.Bla2ropoHosjedin,Bohož2hemsivy*zeblali3ktedu,jemasvůjtek.lilvo3zaovokodi4po2.Hosnosekdohobdínad4mi,kdomi,bo4jí,*nadmiholost.doufa5v jepoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivyhlívyžíše3.Na7šedu*sámonHos7dina,pomocapoštít.naje8šenaješese4.V něm9durajeřuce,srd9*jméno.mev je10svahopoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivynane12čispo5.ne,tvéHosnás,di12poství,denmi12srlov tebe.dou*jakme13poHosdiR.Ze14pljelosti.no14mivy
poHosdiR.Zepljelosti.nomivydu,jeze1.Bla2ropoHosjedin,Bohož2hemsivy*zeblali3ktedu,jemasvůjtek.lilvo3zaovokodi4po2.Hosnosekdohobdínad4mi,mi,kdodoubojí,4*nadmiholost.fa5v jepoHosdiR.Ze6pljelosti.no6mivyhlívyžíše3.Na7šedu*sámonHos7dina,pomocapoštít.naje8šenaješese4.V něm9durajeřuce,srd9*jméno.mev je10svahopoHosdiR.Ze11pljelosti.no11mivynás,Hosnaspo125.nečisrmilodenství,di12potvéne,v tebe.dou*jakme13poHosdiR.Ze14pljelosti.no14mivy
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHosBohožhemjeze2Bla1.du,jeroktedu,podin,2Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy3sililvobdínadkopodi4Hos2.voono*nadjí,mi,kdo4mi,hobosemiv jeholost.dou5kdofavymidinolosti.jepl6ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše7Na3.vyšemocšepoaštít.on*sámje8nasrdnašece,rase9V něm4.jedujméhosvano.řuje10*v jemevymidinolosti.jepl11ZeR.poHosdipone,Hostvéčispo5.ne12nás,namev tedoube.losr12mijak*ství,denvymidinolosti.jepl14ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHosBohožhemjeze2Bla1.du,jeroktedu,podin,2Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy3sililvobdínadkopodi4Hos2.voono*nadjí,mi,kdo4mi,hobosemiv jeholost.dou5kdofavymidinolosti.jepl6ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše7Na3.vyšemocšepoaštít.on*sámje8nasrdnašece,rase9V něm4.jedujméhosvano.řuje10*v jemevymidinolosti.jepl11ZeR.poHosdipone,Hostvéčispo5.ne12nás,namev tedoube.losr12mijak*ství,denvymidinolosti.jepl14ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHoshemjeBoHospodin,ro2Bla1.zejehoždu,zavolilmasvůjjetek.du,li3bla*zesivyktemi,nadhokdosedino4Hos2.pookobdívov jehofamilost.mi,jí,bonad*dou4kdovymidinolosti.jepl6ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše7Na3.vyšemocšepoaštít.on*sámje8nasrdnašece,rase9V něm4.jedujméhosvano.řuje10*v jemevymidinolosti.jepl11ZeR.poHosdipone,Hostvéčispo5.ne12nás,namev tedoube.losr12mijak*ství,denvymidinolosti.jepl14ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHoshemjeBoHospodin,ro2Bla1.zejehoždu,zavolilmasvůjjetek.du,li3bla*zesivyktemi,nadhokdosedino4Hos2.pookobdívov jehofamilost.mi,jí,bonad*dou4kdovymidinolosti.jepl6ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše7Na3.vyšemocšepoaštít.on*sámje8nasrdnašece,rase9V něm4.jedujméhosvano.řuje10*v jemevymidinolosti.jepl11ZeR.poHosdipone,Hostvéčispo5.ne12nás,namev tedoube.losr12mijak*ství,denvymidinolosti.jepl14ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHoshemjeBoHospodin,ro2Bla1.zejehoždu,zavolilmasvůjjetek.du,li3bla*zesivyktemi,nadhokdosedino4Hos2.pookobdívov jehofamilost.mi,jí,bonad*dou4kdovymidinolosti.jepl6ZeR.poHosHosžíhlípodina,duše7Na3.vyšemocšepoaštít.on*sámje8nasrdnašece,rase9V něm4.jedujméhosvano.řuje10*v jemevymidinolosti.jepl11ZeR.poHosdipone,Hostvéčispo5.ne12nás,namev tedoube.losr12mijak*ství,denvymidinolosti.jepl14ZeR.poHos
vymidinolosti.jeR.ZeplpoHoshemjeBoHospodin,ro2Bla1.zejehoždu,zavolilmasvůjjetek.du,li3bla*zesivyktemi,nadhokdosedino4Hos2.pookobdívov jehofamilost.mi,jí,bonad*dou4kdovymidinolosti.jepl6ZeR.poHosna*onsámještít.pona,šeamocševyNa7duše3.Hosdipohlížíce,šesrd*sera9V něm4.jedunajmésvano.jeme10řuhov jevymidinolosti.jepl11ZeR.poHosdipone,Hostvéčispo5.ne12nás,namev tedou