OL324

Při svatbě

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL324 – Země je plná Hospodinovy milosti. – Žalm 33

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.

4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe.

R. Země je plná Hospodinovy milosti.

Odpověď: Ž 33 (32),5b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu