OL324

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 1. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / 2. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 3. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 4. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Země je plná Hospodinovy milosti. / 5. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, * jak doufáme v tebe. / R. Země je plná Hospodinovy milosti.