OL325

Při svatbě

Žalm 148

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL325 – Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! – Žalm 148

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech!

2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy!

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

3. Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy!

4. Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy!

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

5. Hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry,

6. všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo.

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

7. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země,

8. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi.

9. Ať chválí jméno Hospodinovo. * neboť jen jeho jméno je vznešené.

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!

Odpověď: Srov. Ž 148,12

Verše: Ž 148

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu