OL325

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodidinate1.Chval3poHos*chvaltez ne3bes,tech!sosho4nanijete2.Chval5všichho,teho,*chvalanho5lé,stupy!nyvšech6hojechvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodiceate3.Chval9slunho,všechho,te9*chvalci,hvězdy!ny10říbesate4.Chval11neho,ktedy,vo*ane11besbenesy!jsou12nadchvalny,teR.Ji13pananošijméno!vopoHos14nodinyvšech5.Ho15ryastrovochorpa15*oky,cedry,amy16nyvšechdita,vozví17na6.všechřaziplatká,*aikro17ptactvo.leokříd18chvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodiavšech21lo7.Krázetažaany21*knídy,rozemě,ni22všichcosoudpanminy,8.nojiši23s nias dětmi.ci*star24luspoHosponochvá259.jméjejenboťnodi25*nevo.vznené.šejejmého26nochvalny,teR.Ji27pananošijméno!vopoHos28nodi
chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodiz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hojenihoho,5te2.Chvalvšichvšechho,tean5*chvallé,stupy!nyje6hochvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodiceate3.Chval9slunho,všechho,te9*chvalci,hvězdy!ny10říbesate4.Chval11neho,ktedy,vo*ane11besbenesy!jsou12nadchvalny,teR.Ji13pananošijméno!vopoHos14nodipahornyky,a15ry5.Hovšechmyavoc*o16strory,všech16cednydita,vozví17na6.všechřa*platká,zii17kroptactvo.okřída18lechvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodivšechany7.loKrá21zeavšichtaro21dy,ža*knízemě,soudni22copanminy,8.nojiši23s nias dětmi.ci*star24luspoHosponochvá259.jméjejenboťnodi25*nevo.vznené.šejejmého26nochvalny,teR.Ji27pananošijméno!vopoHos28nodi
chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodiz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hojenihoho,5te2.Chvalvšichvšechho,tean5*chvallé,stupy!nyje6hochvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodiaci,3.teChvalho,9ceslunhvězřídy!teho,všech10chval*nybesnea*vody,teho,ne11Chval4.besanebenadsy!kte12jsouchvalny,teR.Ji13pananošijméno!vopoHos14nodihorky,pao*vocary15Ho5.nyvšechcednyry,stromy16avšechivokrotká,řavšech6.nazvídi17ta,ptactvo.*ziplaa18leokřídchvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodivšechany7.loKrá21zeavšichtaro21dy,ža*knízemě,soudni22copanminy,8.nojiši23s nias dětmi.ci*star24luspoHosponochvá259.jméjejenboťnodi25*nevo.vznené.šejejmého26nochvalny,teR.Ji27pananošijméno!vopoHos28nodi
chvalny,tenoR.Jipanašijmévono!Hospo2nodiz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hoanjeholé,teho,5Chval2.nivšichjehostupy!teho,6chval*nyvšechchvalny,teR.Ji7pananošijméno!vopoHos8nodiaci,3.teChvalho,9ceslunhvězřídy!teho,všech10chval*nynesabes4.teChvalho,11benenejsounadbesy!a*vody,12ktechvalny,teR.Ji13pananošijméno!vopoHos14nodihorky,pao*vocary15Ho5.nyvšechcednyry,stromy16avšechivokrotká,řavšech6.nazvídi17ta,ptactvo.*ziplaa18leokřídchvalny,teR.Ji19pananošijméno!vopoHos20nodinyvšechrody,loze21Krá7.acosoudzemě,taža22akní*nivšichpanminy,8.nojiši23s nias dětmi.ci*star24luspodiponovo.chvá9.Hos25nojméjevznenošené.boťjen26ne*jméhojechvalny,teR.Ji27pananošijméno!vopoHos28nodi
vopodinojméno!ašipanJiR.noteHosny,chvalz nenabes,1.teChvalHos3diposostech!te*chvalna4hoanjeholé,teho,5Chval2.nivšichjehostupy!teho,6chval*nyvšechvoponodijméno!nošiapan7JiR.teHoschvalny,ci,chval*teteho,9Chval3.ceslunahvězdy!všechny10ho,řínesabes4.teChvalho,11benenejsounadbesy!a*vody,12ktevoponodijméno!nošiapan13JiR.teHoschvalny,horky,pao*vocary15Ho5.nyvšechcednyry,stromy16avšechivokrotká,