OL325

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy! / 4. Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry, / 6. všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 8. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / 9. Ať chválí jméno Hospodinovo. * neboť jen jeho jméno je vznešené. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy! / 4. Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry, / 6. všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 8. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / 9. Ať chválí jméno Hospodinovo. * neboť jen jeho jméno je vznešené. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy! / 4. Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry, / 6. všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 8. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / 9. Ať chválí jméno Hospodinovo. * neboť jen jeho jméno je vznešené. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy! / 4. Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry, / 6. všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 8. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / 9. Ať chválí jméno Hospodinovo. * neboť jen jeho jméno je vznešené. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 1. Chvalte Hospodina z nebes, * chvalte ho na výsostech! / 2. Chvalte ho, všichni jeho andělé, * chvalte ho, všechny jeho zástupy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 3. Chvalte ho, slunce a měsíci, * chvalte ho, všechny zářící hvězdy! / 4. Chvalte ho, nebesa nebes * a vody, které jsou nad nebesy! / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 5. Hory a všechny pahorky, * ovocné stromy a všechny cedry, / 6. všechna zvířata, divoká i krotká, * plazi a okřídlené ptactvo. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno! / 7. Králové země a všechny národy, * knížata a všichni soudcové země, / 8. jinoši a s nimi panny, * starci spolu s dětmi. / 9. Ať chválí jméno Hospodinovo. * neboť jen jeho jméno je vznešené. / R. Jinoši a panny, chvalte Hospodinovo jméno!