OL326

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,losmitiMi1.loasrd3*shodin,poje3Hoslásky.va4plapodinHosDob2.ro5tijecitsou*avšemke5tvomiry.sevše6svýmidinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdodipone,3.chvá9Hoslí,a*lajitvovšechnatvá9vebí!lezbož10fadou4.Oči11všechjimty*abev te11v pračas.vášpo12krmjeHosved5.Spra13lisvýchvšechdinpo13nasva*aces13táchnech.čive14svýchvšechpodinko6.Blíz15Hosjevavzýjí,všem,15kdohovzýva*všem,16hokdoně.přím16udinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,losmitiMi1.loasrd3*shodin,poje3Hoslásky.va4plapodinHosDob2.ro5tijecitsou*avšemke5tvomiry.sevše6svýmidinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdodipone,3.chvá9Hoslí,a*lajitvovšechnatvá9vebí!lezbož10fadou4.Oči11všechjimty*abev te11v pračas.vášpo12krmjeHosved5.Spra13lisvýchvšechdinpo13nasva*aces13táchnech.čive14svýchvšechvšem,dinkdoBlíz6.ko15jeHospokdoho*všem,vzýho15vají,přímuně.vzýva16dinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
dinpoHosBlízR.jevavzýjí.2kdohovšem,losmitiMi1.loasrd3*shodin,poje3Hoslásky.va4plapodinHosDob2.ro5tijecitsou*avšemke5tvomiry.sevše6svýmidinpoHosBlíz7R.jevavzýjí.všem,8hokdodipone,3.chvá9Hoslí,a*lajitvovšechnatvá9vebí!lezbož10fadou4.Oči11všechjimty*abev te11v pračas.vášpo12krmHosjepoli13ved5.Spracestáchdinna13svýchvšechčisvýchnech.a*14svavevšechvšem,dinkdoBlíz6.ko15jeHospokdoho*všem,vzýho15vají,přímuně.vzýva16dinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosvšechdine,natváchválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvov tebea*tyjimčivšech11O4.fadouv prakrmčas.váš12ponapodinvšechsvýchvedli13Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách13cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos15Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho16vzývadinpoHosBlíz17R.jevavzýjí.všem,18hokdo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosvšechdine,natváchválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvov tefabeO4.čivšech11douv prapokrmčas.tya*jim12vášnapodinvšechsvýchvedli13Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách13cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos15Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho16vzývavzývšem,hokdovají.R.je17BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosvšechdine,natváchválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvov tefabeO4.čivšech11douv prapokrmčas.tya*jim12vášnapodinvšechsvýchvedli13Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách13cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos15Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho16vzývavzývšem,hokdovají.R.je17BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosvšechdine,natváchválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvov tefabeO4.čivšech11douv prapokrmčas.tya*jim12vášnapodinvšechsvýchvedli13Spra5.Hosječivšechsvýchnech.tách13cessvavea*hovšem,kdovzývají,kojeHos15Blíz6.dinpouně.přímvšem,*kdoho16vzývavzývšem,hokdovají.R.je17BlízHosdinpo
vzývšem,hokdovají.jeHosBlízR.dinpojetiHospodin,srd3Mi1.lomilosalásplky.*va4shoadinkeHospovšemroti5Dob2.jemimisvýtvory.*souacit6všesehovzývšem,kdovají.R.Blízje7dinpoHosvšechdine,natváchválí,93.poHosvelebí!la9jizboža*tvov tefabeO4.čivšech11douv prapokrm