OL326

Při svatbě

Žalm 145

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL326 – Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. – Žalm 145

R. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

1. Milosrdný a milostivý je Hospodin, * shovívavý a plný lásky.

2. Dobrotivý je Hospodin kevšem * a soucit má se všemi svými tvory.

R. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

3. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!

4. Oči všech doufají v tebe * a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.

R. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

5. Spravedlivý je Hospodin na všech svých cestách * a svatý ve všech svých činech.

6. Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, * všem, kdo ho vzývají upřímně.

R. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

Odpověď: Ž 145 (144),18a

Verše: Ž 145 (144)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu