OL327

Při svatbě

ZvětšitZmenšitResetovat

srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2miduše,1.Ve4leb,*covše,Hos4dina,polebjevejeve5mně,no!svahojmé5duše,2.Ve6leb,a*nezapoHos6dinažádmeňpo7nadironí!z je7dobhosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9milomisrddin11po3.Hosjeshový,*vami11atilosrorudobtivý.a12nadotecko4.se13Jalosmismilosenadsy13tak*ny,naddin14poHosbohojí.kdomi,14sesrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mivano5.Hos18podiodkalás18však*provšechna18kybohojí,kdony,19sedlnostveaje206.sprahotiz dějde20nachozakte21ty,*prořísmlouvu.hova21jesrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23mi
srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7hosrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9milomisrddin11po3.Hosjeshový,*vami11atilosrorudobtivý.a12nadotecko4.se13Jalosmismilosenadsy13tak*ny,naddin14poHosbohojí.kdomi,14sesrdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16milásvakadi18po5.Hosnonakyvšakod18bohojí,pro*všechny,19kdosedlnostveaje206.sprahotiz dějde20nachozakte21ty,*prořísmlouvu.hova21jesrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23mi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmipoše,Hosdina,Ve1.leb,4dulebveje*covše,je5mně,veno!svahojmé5poše,HosdinaVe2.leb,6dunažádmeňane7*pozarodidobní!z je7holosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje11Hos3.lomirudobrotivý.va12sho*anadotecko4.se13JalosmiloHossyny,13nadsmisetak*hobosekdojí.dinnad14pomi,losami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmivšakláskaodpodi18Hos5.vanopro*kyvšech18nabohojí,kdony,19senostdljdea6.je20hovespraktepro*ty,řína20z dětismlouhojevu.cho21zavalosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje11Hos3.lomirudobrotivý.va12sho*anadtecnadosyny,smi4.Jakoselo13podinHosnadsesmi14tak*lohobojí.mi,14sekdolosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiodkavšakpodino18Hos5.lásvahobosejí,kykdopro18navšech*ny,jdenostz děa6.jeho20spravedlříktezaty,20naproti*smlouhovu.21chojevalosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje11Hos3.lomirudobrotivý.va12sho*anadtecnadosyny,smi4.Jakoselo13podinHosnadsesmi14tak*lohobojí.mi,14sekdolosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiodkavšakpodino18Hos5.lásvahobosejí,kykdopro18navšech*ny,najdez dětijehospra20a6.dlnostvejehovasmlouvu.kteří21pro*ty,chozalosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5vemně,jeholebnapodia*nezaleb,6Ve2.še,Hosduhodobz jerodiní!meň7napožádlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmiamisrdvý,lostidinpoje11Hos3.lomirudobrotivý.va12sho*anadsyny,tecnadtak*sesmismiselo13Ja4.koosehomi,kdojí.boHos14lonadpodinlosami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmiodkavšakpodino18Hos5.lásvahobosejí,kykdopro18navšech*ny,najdez dětijehospra20a6.dlnostvejehovasmlouvu.kteří21pro*ty,chozalosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmivše,*podina,cojeleb,4Ve1.Hosše,dujmésvano!ve5