OL328

Při svatbě (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

lásvakaR.noHosdipoproty,odjí.bohosekdoše,du1.Ve2leb,*covše,Hos2dina,pojelebhojeve3vemně,no!jmésva3duše,2.Ve4leb,a*nezapoHos4dinaz ježádmeňpo5nadironí!ho5doblásvakanoR.Hos6dipoproty,od6jí.boho6sekdosrdloHos3.po7dinjemivamia7tivý,sho*losrotidobvý.nada8ruotecko4.se9Jalosmilosmisesynad9*takny,naddin10poHosbojí..kdomi,10hoselásvakanoR.Hos11dipoproty,od11jí.boho11sekdovano5.Hos12podiodkalás12všakvšechny,na12*prokyjí.,bokdo13hosedlnostveaje146.sprahonatijdez dě14chozakte15ty,*prořísmlouvu.hova15jelásvakanoR.Hos16dipoproty,od16jí.boho16sekdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdopoHosdina,Ve1.leb,2še,duvemně,lebje3co*vše,vejméno!jeho3svapodiHosnaVe2.leb,4duše,nameňžád*a5ponezarodobní!diz je5hoodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdosrdloHos3.po7dinjemivamia7tivý,sho*losrotidobvý.nada8rulose9ko4.Jasmi*takny,seteco9synaddinponadlo10smiHosbohojí..mi,10sekdoodkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdokalásvšak5.poHosdi12vanoky*provšechod12nabojí.,kdony,13hosenostdljdea6.je14hovespraktety,ří*na14z dětiprohosmloujevu.cho15zavaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdopoHosdina,Ve1.leb,2še,duvemně,lebje3co*vše,vejméno!jeho3svapodiHosnaVe2.leb,4duše,nameňžád*a5ponezarodobní!diz je5hoodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdosrdloHos3.po7dinjemivamia7tivý,sho*losrotidobvý.nada8ruotecko4.se9JalosmiloHossyny,tak*9nadsesmibohosekdojí..dinnad10pomi,odkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdokalásvšak5.poHosdi12vanoky*provšechod12nabojí.,kdony,13hosenostdljdea6.je14hovespraktety,ří*na14z dětiprohosmloujevu.cho15zavaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdovše,na,dipo*coleb,2Ve1.še,duHoshosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdomialostivý,dinpoje7Hos3.losrdmidobrurotivý.va8sho*anadotecko4.se9JalosmiloHossyny,tak*9nadsesmibohosekdojí..dinnad10pomi,odkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdoodkavšakpodino12Hos5.lásvahobosekdojí.,kypro*12navšechny,jdenostz děa6.jeho14spravedlzaříchoti14naty,ktepro*smlouhovu.va15jeodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdovše,na,dipo*coleb,2Ve1.še,duHoshosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdomialostivý,dinpoje7Hos3.losrdmidobrurotivý.va8sho*anadotecko4.se9JalosmiloHossyny,tak*9nadsesmibohosekdojí..dinnad10pomi,odkadi11poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro11kdoodkavšakpodino12Hos5.lásvahobosekdojí.,kypro*12navšechny,najdez dětijehospra14a6.dlnostvejevahosmlouvu.kteří15pro*ty,chozaodkadi16poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro16kdo
odkadipoR.Hosvalásnobojí.hosety,prokdovše,na,dipo*coleb,2Ve1.še,duHoshosvajméno!mně,3jevelebjevenapodinea*zaleb,4Ve2.Hosše,dudobhorodiní!meň5napoz ježádodkadi6poR.Hoslásvanobojí.hosety,pro6kdomialostivý,dinpoje7Hos3.losrdmidobrurotivý.va8sho*anadsyny,