OL329

Při žehnání opata a abatyše

ZvětšitZmenšitResetovat

jelitchváR.Dobna.di2poHoslitchvá1.Dob3jevovatpoHosdi3*ona,choSvrný!vajmétvé4no,mitvélohlá5na2.Zrásata*zanosr5stvídennost.tvouci6věrlitchváje7R.Dobna.di8Hosposobíšboť3.Ne9mine,disvýdost,ra9poHosz dí*ny,lamiči9veselím.tvýchru10kousetvájsouJak4.vel11kolejak*ne,bohluHosla,11podilenky!tvé12myšlitchváje13R.Dobna.di14Hospokvepoteli15ved5.Spraros*potepaljak15ma,baLinonu.jakce16nadrnizev doza17jsou6.Kdosanodivě,Hos17poříchdvonatou18kve*pov náha.hoše18Bolitchváje19R.Dobna.di20Hospobuřídouve217.Ješstátek,*žista21přiušetsvěaží,šťav22nounajakli,sprahlá23by8.asaHospodin,vedli23jenev němž24la,ská*ti.vospra24nelitchváje25R.Dobna.diHos26po
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválittvéjmé*o4vatvovachoný!no,4Svrtvémina2.Zrá5sathlá*anostvízasrlo5dennost.tvouci6věrpodina.R.Dob7Hoslitchvájedost,bíšraHosboťmi9Ne3.somičiny,di9posvýne,veseselím.la*tvých10z díkourutvájsouJak4.vel11kolejak*ne,bohluHosla,11podilenky!tvé12myšpodina.R.Dob13Hoslitchvájetekvejak5.vedSprali15poterosjakpal15*poma,banoLinu.drce16nav doni6.jsouKdoza17zesakvevě,po*toupo17HosnodiBohoha.dvořích18v nánašepodina.R.Dob19Hoslitchvájepřibudouve21Ješ7.řístánousta*šetu21žitek,svěží,šťavna22avedjakspralibyhlá23a8.li,sa*din,poskála,je23Hospravosneti.nev němž24dipona.R.DobHos25litchváje
podina.R.DobHoslitchvájedina,Hospoo*je3Dob1.litchváSvrno,chovaný!vat4vojmétvésrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájedost,bíšraHosboťmi9Ne3.somičiny,di9posvýne,veseselím.la*tvých10z díkourutvájsouJak4.vel11kolejak*ne,bohluHosla,11podilenky!tvé12myšpodina.R.Dob13Hoslitchvájepaltejakma,vedli15Spra5.kvepoLinabanonu.roste16po*cedrjakniv doHosjsouza17Kdo6.zesatoukvev ná*di17pově,ponohoBoha.řích18dvošenapodina.R.Dob19Hoslitchvájepřibudouve21Ješ7.řístánousta*šetu21žitek,svěží,šťavna22avedjakspralibyhlá23a8.li,sa*din,poskála,je23Hospravosneti.nev němž24dipona.R.DobHos25litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájedost,bíšraHosboťmi9Ne3.somičiny,di9posvýne,veseselím.la*tvých10z díkourujsoutvála,velJak4.11kolemyštvélenky!podine,11Hos*hlubojakpodina.R.Dob13Hoslitchvájepaltejakma,vedli15Spra5.kvepoLinabanonu.roste16po*cedrjakniv doHosjsouza17Kdo6.zesatoukvev ná*di17pově,ponohoBoha.řích18dvošenapodina.R.Dob19Hoslitchvájepřibudouve21Ješ7.řístánousta*šetu21žitek,svěží,šťavna22avedjakspralibyhlá23a8.li,sa*din,poskála,je23Hospravosneti.nev němž24dipona.R.DobHos25litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepodidost,Hosne,svými9Ne3.boťbíšrasoseverukouselím.9ny,mičilatvýchz dí*la,Hosne,podivelkole11Jak4.jsoutvámyšlenky!jak*hlu12tvébopodina.R.Dob13Hoslitchvájepaltejakma,vedli15Spra5.kvepoLinabanonu.roste16po*cedrjakpodiHosnově,zasa17Kdo6.jsouniv dozehoBošeha.touv ná18po*kveříchnadvopodina.R.Dob19Hoslitchvájepřidoušetve21Ješ7.říbustáasvěnaží,žitek,*21ušťavstanoujelidin,Hospohlása23a8.byspravedli,jakpranevosti.*skála,24nev němždipona.R.DobHos25litchváje
podina.R.DobHoslitchvájepoHosdina,Dob1.je3chválitSvrno,jméchovaný!vo4o*tvévatsrlomidenstvínahlá5Zrá2.tvésatvěrnost.a*za6tvoucinopodina.R.Dob7Hoslitchvájepodidost,Hosne,svými9Ne3.boťbíšrasoseverukouselím.9ny,mičilatvýchz dí*la,Hosne,podivelkole11Jak4.jsoutvámyšlenky!jak*hlu12tvébopodina.R.Dob13Hoslitchvájepaltejakma,vedli15Spra5.kvepoLinabanonu.roste16po*cedrjakpodiHosnově,zasa17Kdo6.jsouniv dozehoBošeha.touv ná18po*kveříchnadvopodina.R.Dob19Hoslitchvájepřidoušetve21Ješ7.říbustáasvěnaží,žitek,*21ušťavstanoujelidin,Hospohlása23