OL329

Při žehnání opata a abatyše

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Dobré je chválit Hospodina. / 1. Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! / 2. Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 3. Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím. / 4. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky! / R. Dobré je chválit Hospodina. / 5. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu. / 6. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 7. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží, / 8. aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, * má skála, v němž není nepravosti. / R. Dobré je chválit Hospodina. R. Dobré je chválit Hospodina. / 1. Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! / 2. Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 3. Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím. / 4. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky! / R. Dobré je chválit Hospodina. / 5. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu. / 6. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 7. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží, / 8. aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, * má skála, v němž není nepravosti. / R. Dobré je chválit Hospodina. R. Dobré je chválit Hospodina. / 1. Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! / 2. Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 3. Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím. / 4. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky! / R. Dobré je chválit Hospodina. / 5. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu. / 6. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 7. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží, / 8. aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, * má skála, v němž není nepravosti. / R. Dobré je chválit Hospodina. R. Dobré je chválit Hospodina. / 1. Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! / 2. Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 3. Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím. / 4. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky! / R. Dobré je chválit Hospodina. / 5. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu. / 6. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 7. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží, / 8. aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, * má skála, v němž není nepravosti. / R. Dobré je chválit Hospodina. R. Dobré je chválit Hospodina. / 1. Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! / 2. Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 3. Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím. / 4. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky! / R. Dobré je chválit Hospodina. / 5. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu. / 6. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 7. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží, / 8. aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, * má skála, v němž není nepravosti. / R. Dobré je chválit Hospodina. R. Dobré je chválit Hospodina. / 1. Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! / 2. Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 3. Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím. / 4. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky! / R. Dobré je chválit Hospodina. / 5. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu. / 6. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha. / R. Dobré je chválit Hospodina. / 7. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží, / 8. aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, * má skála, v němž není nepravosti. / R. Dobré je chválit Hospodina.