OL329

Při žehnání opata a abatyše

Žalm 92

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL329 – Dobré je chválit Hospodina. – Žalm 92

R. Dobré je chválit Hospodina.

1. Dobré je chválit Hospodina, * opěvovat tvé jméno, Svrchovaný!

2. Zrána hlásat tvé milosrdenství * a za noci tvou věrnost.

R. Dobré je chválit Hospodina.

3. Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, * z díla tvých rukou se veselím.

4. Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, * jak hluboké tvé myšlenky!

R. Dobré je chválit Hospodina.

5. Spravedlivý pokvete jak palma, * poroste jak cedr na Libanonu.

6. Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, * pokvetou v nádvořích našeho Boha.

R. Dobré je chválit Hospodina.

7. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, * zůstanou šťavnatí a svěží,

8. aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, * má skála, v němž není nepravosti.

R. Dobré je chválit Hospodina.

Odpověď: Srov. Ž 92 (91),2a

Verše: Ž 92 (91)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu