OL33

Předvánoční týden (21. prosince)

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL33 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. – Žalm 33

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě.

2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte!

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít.

6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

Odpověď: Ž 33 (32),1a

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu