OL33

Předvánoční týden (21. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospovujslatete1.Ci2oroumutenapoHosdi2*hrajna,harfě.dese3truntisnovoumuvej2.Zpí4teved4*doseň,(+)strun,slavsáh5dotezvučzete!nost5rojelivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6poúmypo3.Hos7nůvdinaky,trsl7srdhoceky8len*myšjekoleponí.všechpo8nahožjeBo4.zeBla9du,robla*din,zejehem9poHosvysivodu,li10ktejematek.zalil10svůjlivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11pohlívyžíše5.Na12šedu*sámonHos12dina,pomocapoštít.naje13šenaješese6.V něm14durajeřuce,srd14*jméno.mev je15svaholivedví,dujR.Raspra16se,tenu.di16v Hospo
livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospovujslatete1.Ci2oroumutenapoHosdi2*hrajna,harfě.dese3truntisvouseň,Zpí2.vej4temunodotestrun,*veddo5sáhzezvučjerote!slav(+)5nostlivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6pomyúsldi7po3.Hosnůvky*lenmyšjena7trky,ponalevšechkoní.srd8hocepoBohožhemjeze9Bla4.jedu,roktedu,podin,9Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy10sililvolivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11pohlívyžíše5.Na12šedu*sámonHos12dina,pomocapoštít.naje13šenaješese6.V něm14durajeřuce,srd14*jméno.mev je15svaholivedví,dujR.Raspra16se,tenu.di16v Hospo
livedví,dujR.Rasprase,tenu.div Hospovujslatete1.Ci2oroumutenapoHosdi2*hrajna,harfě.dese3truntisvouseň,Zpí2.vej4temunostrun,tedo(+)ved5do*sáhzezvučrote!slavnost5jelivedví,dujR.Raspra6se,tenu.div Hos6pomyúsldi7po3.Hosnůvky*lenmyšjena7trky,ponalevšechkoní.srd8hocepoBohožhemjeze9Bla4.jedu,roktedu,podin,9Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy10sililvolivedví,dujR.Raspra11se,tenu.div Hos11pohlívyžíše5.Na12šedu*sámonHos12dina,pomocapoštít.naje13šenaješese6.V něm14durajeřuce,srd14*jméno.mev je15svaholivedví,dujR.Raspra16se,tenu.di16v Hospo
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedspraHosvujtepodina,route2Ci1.slaohartistrunfě.temuna3hraj*sedevouseň,Zpí2.vej4temunostrun,tedo(+)ved5do*sáhzezvučrote!slavnost5jepoví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spraslmytrpo3.di7Hosúnůvjehokyna7ky,len*myškonapolení.cesrd8všechpoBohožhemjeze9Bla4.jedu,roktedu,podin,9Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy10sililvopoví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,spraHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13nasrdnašece,rase14V něm6.jedujméhosvano.řuje15*v jemepoví,v Hosdinu.dujR.te16Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedspraHosvujtepodina,route2Ci1.slaohartistrunfě.temuna3hraj*sedevedseň,do*sáhmu2.vejZpíteno4vourojezezvučte!strun,5tedoslavnost(+)poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spranasltrky,podinův7Hos3.myúponapovšechní.kolekyje8myš*lensrdcehohemjeBoHospodin,ro9Bla4.zejehoždu,zavolilmasvůjjetek.du,li10bla*zesivyktepoví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,spraHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13nasrdnašece,rase14V něm6.jedujméhosvano.řuje15*v jemepoví,v Hosdinu.dujR.te16Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedspraHosvujtepodina,route2Ci1.slaohartistrunfě.temuna3hraj*sedevedseň,do*sáhtemu4Zpí2.vejvounojeronostzezvučte!do5te(+)slavstrun,poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spranasltrky,podinův7Hos3.myúponapovšechní.kolekyje8myš*lensrdcehoHosjepohemzedin,bla*roBo9Bla4.zejehoždu,zasvůjvolilmajetek.ktelidu,vysi10poví,v Hosdinu.dujR.te11Ravedlise,spraHosžíhlípodina,duše12Na5.vyšemocšepoaštít.on*sámje13nasrdnašece,rase14V něm6.jedujméhosvano.řuje15*v jemepoví,v Hosdinu.dujR.te16Ralivedsprase,
poví,v Hosdinu.dujteRaR.lise,vedspraHosvujtepodina,route2Ci1.slaohartistrunfě.temuna3hraj*sedevedseň,do*sáhtemu4Zpí2.vejvounojeronostzezvučte!do5te(+)slavstrun,poví,v Hosdinu.dujR.te6Ravedlise,spranasltrky,podinův7Hos3.myúponapovšechní.ko