OL33

Předvánoční týden (21. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 3. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 4. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. / 5. Naše duše vyhlíží Hospodina, * on sám je naše pomoc a štít. / 6. V něm se raduje naše srdce, * důvěřujeme v jeho svaté jméno. / R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.