OL330

Při žehnání opata a abatyše (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpochcivesta1.U3vičdipona,bitle3Hosústechbu*vždy4v mýchdela.hoje4chvánechťsepo2.V Hos5nudiduše,chlu5jemopokorto*6šíslyduse.a6razte,viaOR.7tekusdobdinrý.jejak8poHosmnouse3.Ve9lebteslavu*opoHos9na,dihojméno!spo10jmejelupodidal4.Hle11Hosjsemšelslymě,ana11vyzesvo*vy12dilbobav.mýchvšech12ozte,viaOR.13tekusdobdinrý.jejak14poHosna,dije5.teBojse15poHoskdose*Těm,svaho15tí!nechybí.hobo16jí,nichyanou6.Mocstrá17danechytěm,hla17nic*dy,poHosdina.kdohle18dajakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpové,ate,7.Pojď21nosyučím*naslyš21mě,tepodiHosna.bátvás22seživot?lu8.Mi23kdoještěstí?je*Pře24dnysijakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechchluse2.poV Hosdi5nechťnutoše,*slyje5moduduarase.po6šíkorjakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpomnouse3.Ve9lebteslavu*opoHos9na,dihojméno!spo10jmejelunadia4.dalHlejsem11poHosbosvodilslyvyšel11*vymě,obav.ze12mýchvšechjakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpodipona,se15te5.BojHosTěm,*tí!kdohoje15svanenicchybí.ho16sejí,bohyanou6.Mocstrá17danechytěm,hla17nic*dy,poHosdina.kdohle18dajakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpové,ate,7.Pojď21nosyučím*naslyš21mě,tepodiHosna.bátvás22seživot?lu8.Mi23kdoještěstí?je*Pře24dnysijakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
jakzte,jekusR.Oviaterý.dobHos2dinpovechcileU1.stavič3bu*vždydeHosbitna,dipo3hochvála.ús4v mýchjetechsechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6ajakzte,jeR.Okus7viaterý.dobHos8dinpopoHosna,diVe3.leb9tesemnoujméjehono!slavujme10o*lusponadia4.dalHlejsem11poHosbosvodilslyvyšel11*vymě,obav.ze12mýchvšechjakzte,jeR.Okus13viaterý.dobHos14dinpodipona,se15te5.BojHosTěm,*tí!kdohoje15svanenicchybí.ho16sejí,bohyanou6.Mocstrá17danechytěm,hla17nic*dy,poHosdina.kdohle18dajakzte,jeR.Okus19viaterý.dobHos20dinpové,ate,7.Pojď21nosyučím*naslyš21mě,tepodiHosna.bátvás22seživot?lu8.Mi23kdoještěstí?je*Pře24dnysijakzte,jeR.Okus25viaterý.Hosdob26dinpo
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techússechlumopodi5V Hos2.nechťnuslyto*šídu5ješe,durase.pokor6apodindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,dina,Hospoo*slalebte9Ve3.mnousejméhono!jmespo10vulujevynaaslyšelmě,daljsemHos11Hle4.dipoovšechmýchbav.svobodil12vy*zepodindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete15HosBoj5.diponenicjí,chybí.kdose16Těm,*bohohyanou6.Mocstrá17danechytěm,hla17nic*dy,poHosdina.kdohle18dapodindobjeHosrý.kustea19OR.jakvizte,aslyštemě,te,7.sy21Pojďvé,noHossedipona.u*čím22nabátvásživot?lu8.Mi23kdoještěstí?je*Pře24dnysipodindobjeHosrý.kustea25OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajeviOR.jakzte,Hoslebitpodina,stavič3U1.vechcichvájehola.budev mých4vždy*techúsjedumoše,dinu5V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší6*korpopodindobjeHosrý.kustea7OR.jakvizte,dina,Hospoo*slalebte9Ve3.mnousejméhono!jmespo10vulujevynaaslyšelmě,daljsemHos11Hle4.dipoovšechmýchbav.svobodil12vy*zepodindobjeHosrý.kustea13OR.jakvizte,hosvajetí!na,sete15HosBoj5.diponenicjí,chybí.kdose16Těm,*bohohlahynoudy,stráda17Moc6.aHosdapodina.nechy18nic*kdohletěm,podindobjeHosrý.kustea19OR.jakvizte,aslyštemě,te,7.sy21Pojďvé,noHossedipona.u*čím22nabátvásdny*jesití?štěsjekdoPře23Mi8.luvot?žipodindobjeHosrý.kustea25OR.vijakzte,
podindobHosrý.kusteajevi