OL331

Při řeholních slibech

ZvětšitZmenšitResetovat

Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitdoufal1.Pev2jsemna,div Hos2ponilase*on3sklomněkevoní.slyvy3šelžilvlomivou2.No4seňlo*zpěvdo4chvaúst,Bohu.šena5mune,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitsirechneních7bět3.V odaza*že,tojsilibu7Boješ,uvřelši.omi8tesmíro4.loCepa9aly*tehdáš,jsemdyti9žánechápřizím.ře10„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,11chápřili.spl11tvounitjeomněVe5.svitku12knihytvounímspl*Rádpsá12no:tvůjže, +li,13Bomůjnitru.“jekon13v mémne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitjsemnost6.Spra15vedlvelvekémtozvěs15valní,shro15mážnil,brártům*svým16nejsemdipone!toty16Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounitmi,Hosod7.Ne18rejtoslisvéní,dipo18ne,nostvěrtválás19*akachrálení,ne19stáune,PaR.Hle,zím,20chápřili.spl20tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitdoufal1.Pev2jsemkemněsepov Hos2na,dion*vošelní.nila3skloslyvymidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenane,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitsirechneních7bět3.V odaza*že,tojsilibu7Boješ,uvřelši.omi8tesmíro4.loCepa9aly*tehdáš,jsemdyti9žánechápřizím.ře10„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,11chápřili.spl11tvounitjeomněVe5.svitku12knihytvounímspl*Rádpsá12no:tvůjže, +li,13Bomůjnitru.“jekon13v mémne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitzvěsjsemtodl15ve6.Spranostmážshroní,valve15kémvelnil,tyrtům*svým16bránejsemne!dipoto16Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounitmi,Hosod7.Ne18rejtoslisvéní,dipo18ne,nostvěrtválás19*akachrálení,ne19stáune,PaR.Hle,zím,20chápřili.spl20tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitpofalv Hosdina,Pev1.jsem2dounilase*on3sklomněkevoní.slyvy3šelmidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenane,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitnesili3.bětV oních7rechda*zaže,jsitoješ,bu7Bouvřelši.omi8tesmíro4.loCepa9aly*tehdáš,jsemdyti9žánechápřizím.ře10„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,11chápřili.spl11tvounitjeomněVe5.svitku12knihytvounímspl*Rádpsá12no:tvůjže, +li,13Bomůjnitru.“jekon13v mémne,PaR.Hle,zím,14chápřili.spl14tvounitzvěsjsemtodl15ve6.Spranostmážshroní,valve15kémvelnil,tyrtům*svým16bránejsemne!dipoto16Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounitpoHosdi7.odNe18mi,rej*láskatváasvésli18ne,toní,lechráustání,nost19věrnene,PaR.Hle,zím,20chápřili.spl20tvounit
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Papofalv Hosdina,Pev1.jsem2dounilase*on3sklomněkevoní.slyvy3šelmidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenatvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda7V o3.bětsinerechutevřelši.*tozajsi8miotiodáš,nežápa9lyCe4.losmírapři„Hle,cházím.teh*dyjsem10kl:řetvounitli.přiR.chásplzím,11Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje12Ve5.hykniBoli,můjže, +splRád*13nímtvouniv mémtru.“tvůj13jekontvounitli.přiR.chásplzím,14Hle,ne,Pavalzvěstovevedl15Spra6.jsemnostní,*rtůmsvýmjsemkémvel15mážshroHosvíš,dipone!bránil,16netytotvounitli.přiR.chásplzím,17Hle,ne,Padipone,svéod18Ne7.Hosmi,rejvěrakanosttoní,18sli*tváláslechrástání,19unetvounitli.přiR.chásplzím,20Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pana,on*podisekejsem2Pev1.falv Hosdouvoslyšelní.sklonil3mněvyamidožilúst,vou2.4NovloseňBomuhu.chva*lozpěv5šenatvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pabuješ,liBože,níchda7V o3.bětsinerechutevřelši.*tozajsi8miootilopa9Ce4.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*9tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,11Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje12Ve5.hykniBoli,můjže, +splRád*13nímtvouniv mémtru.“tvůj13jekontvounitli.přiR.chásplzím,14Hle,ne,Pavalzvěstovevedl15Spra6.jsemnostní,*rtůmsvýmjsemkémvel15mážshroHosvíš,dipone!bránil,16netytotvounitli.přiR.chásplzím,17Hle,ne,Paslisvédi