OL334

Při řeholních slibech (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

ktesizeR.Bladu,livolilHos2vydinpotek.je3svůjzamavujslatete1.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntisnovoumuvej2.Zpí6tesáhvedseň,6*do(+)slavtestrun,7dozvučzete!nost7rojektesiR.Bla8lidu,zevolilHosvy9dinpotek.je10masvůjzadinoboť3.Ne11poHossprávjené,slovo11vojeceleh*spo12lilo.je12hodlnostaMi4.luje13spravepljevo,prá*ze13mivyti.losHospo14nodiktesiR.Bla15lidu,zevolilHosvy16dinpotek.je17masvůjzaúmypo5.Hos18nůvdinaky,trsl18srdhoceky19len*myšjekoleponí.všechpo19nahožjeBo6.zeBla20du,robla*din,zejehem20poHosvysivodu,li21ktejematek.zalil21svůjktesiR.Bla22lidu,zevolilHosvy23dinpotek.je24masvůjzapodin,Hosbe7.Z ne25žíshlítelsmrky.*vi26nyvšechlí,seta,8.Z mís27kdesídbyvavšech*na28onymě.te28zelektesiR.Bla29lidu,zevolilHosvy30dinpotek.je31masvůjzaovokodi32po9.Hosnosekdohobdínad32mi,kdomi,bo32jí,*nadmiholost,doufa33v ješevyrvala10.byje34jichdužijimbysmrze34*ati,hlazavaldu.zavot35choktesiR.Bla36lidu,zevolilHosvy37dinpotek.jeza38svůjma
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilvujslatete1.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntisvouseň,Zpí2.vej6temunodotestrun,*veddo7sáhzezvučjerote!slav(+)7nostHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvonoslo3.boťNeHos11dipolilehjevospráv11né,spo*holo.jece12jedlnostaMi4.luje13spravepljevo,prá*ze13mivyti.losHospo14nodiHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilslmytrpo5.di18Hosúnůvjehokyna18ky,len*myškonapolení.cesrd19všechpoBohožhemjeze20Bla6.jedu,roktedu,podin,20Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy21sililvoHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalilpodin,Hosbe7.Z ne25žíshlítelsmrky.*vi26nyvšechlí,seta,8.Z mís27kdesídlezetemě.všechny28na*byovaHossipodinzeBlaR.li29ktedu,jemasvůjtek.vovy30zalilovokodi32po9.Hosnosekdohobdínad32mi,mi,kdodoubojí,32*nadmiholost,fa33v ješevyrvala10.byje34jichdužijimbysmrze34*ati,hlazavaldu.zavot35choHossipodinzeBlaR.li36ktedu,jemasvůjtek.vovy37zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilvujslatete1.Ci4oroumutenapoHosdi4*hrajna,harfě.dese5truntisvouseň,Zpí2.vej6temunostrun,tedo(+)ved7do*sáhzezvučrote!slavnost7jeHossipodinzeBlaR.li8ktedu,jemasvůjtek.vovy9zalilvonoslo3.boťNeHos11dipolilehjevospráv11né,spo*holo.jece12jedlnostaMi4.luje13spravepljevo,prá*ze13mivyti.losHospo14nodiHossipodinzeBlaR.li15ktedu,jemasvůjtek.vovy16zalilslmytrpo5.di18Hosúnůvjehokyna18ky,len*myškonapolení.cesrd19všechpoBohožhemjeze20Bla6.jedu,roktedu,podin,20Hoszelibla*mazasvůjjetek.vy21sililvoHossipodinzeBlaR.li22ktedu,jemasvůjtek.vovy23zalilpodin,Hosbe7.Z ne25žíshlítelsmrky.*vi26nyvšechlí,seta,8.Z mís27kdesídlezetemě.všechny28na*byovaHossipodinzeBlaR.li29ktedu,jemasvůjtek.vovy30zalilbdíokonadpodi32Hos9.vonojí,nadboho*mi,32sekdomihov jelost,kdodou33mi,farvalzevysmrti,byje34a10.dujichševalzachohladu.byjim35a*votžizaHossipodinzeBlaR.li36ktedu,jemasvůjtek.vovy37zalil
HossipodinzeliBlaR.ktedu,jemasvůjtek.vyvo2zalilHosvujtepodina,route4Ci1.slaohartistrunfě.temuna5hraj*sedevouseň,Zpí2.vej6temunostrun,tedo