OL334

Při řeholních slibech (i v době velikonoční)

Žalm 33

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL334 – Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. – Žalm 33

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě.

2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte!

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo.

4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

7. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky.

8. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

9. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost,

10. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu.

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Odpověď: Ž 33 (32),12b

Verše: Ž 33 (32)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu