OL334

Při řeholních slibech (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / 8. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 9. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 10. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / 8. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 9. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 10. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / 8. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 9. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 10. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 1. Citerou oslavujte Hospodina, * hrajte mu na desetistrunné harfě. / 2. Zpívejte mu novou píseň, * dovedně sáhněte do strun, (+) slavnostně je rozezvučte! / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 3. Neboť Hospodinovo slovo je správné, * spolehlivé je celé jeho dílo. / 4. Miluje spravedlnost a právo, * země je plná Hospodinovy milosti. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 5. Hospodinův úmysl trvá na věky, * myšlenky jeho srdce po všechna pokolení. / 6. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 7. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. / 8. Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. / 9. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, * nad těmi, kdo doufají v jeho milost, / 10. aby jejich duše vyrval ze smrti, * aby jim život zachoval za hladu. / R. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.