OL335

Při řeholních slibech

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál? / 2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl? / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 3. Jedno od Hospodina žádám * a po tom toužím: / 4. abych směl přebývat v Hospodinově domě * po všechny dny svého života, / 5. abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 6. Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, * v úkrytu svého stanu mě schová, + na skálu zdvihne. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 7. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou, + v hněvu neodmítej svého služebníka! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 8. Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! / 9. Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál? / 2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl? / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 3. Jedno od Hospodina žádám * a po tom toužím: / 4. abych směl přebývat v Hospodinově domě * po všechny dny svého života, / 5. abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 6. Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, * v úkrytu svého stanu mě schová, + na skálu zdvihne. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 7. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou, + v hněvu neodmítej svého služebníka! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 8. Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! / 9. Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál? / 2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl? / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 3. Jedno od Hospodina žádám * a po tom toužím: / 4. abych směl přebývat v Hospodinově domě * po všechny dny svého života, / 5. abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 6. Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, * v úkrytu svého stanu mě schová, + na skálu zdvihne. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 7. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou, + v hněvu neodmítej svého služebníka! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 8. Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! / 9. Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál? / 2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl? / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 3. Jedno od Hospodina žádám * a po tom toužím: / 4. abych směl přebývat v Hospodinově domě * po všechny dny svého života, / 5. abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 6. Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, * v úkrytu svého stanu mě schová, + na skálu zdvihne. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 7. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou, + v hněvu neodmítej svého služebníka! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 8. Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! / 9. Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál? / 2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl? / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 3. Jedno od Hospodina žádám * a po tom toužím: / 4. abych směl přebývat v Hospodinově domě * po všechny dny svého života, / 5. abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 6. Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, * v úkrytu svého stanu mě schová, + na skálu zdvihne. / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 7. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou, + v hněvu neodmítej svého služebníka! / R. Hospodin je mé světlo a má spása. / 8. Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli! / 9. Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům! / R. Hospodin je mé světlo a má spása.