OL335

Při řeholních slibech

ZvětšitZmenšitResetovat

losvětR.jeHosdinposa.spá2asvětpo1.Hos3jedinspása,alo3sebál?*ko4bychhoštitadin5po2.Hosjepřed*ta,vokýmho5žisl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8adiponaod9no3.JedHostompotoužím:žá9adám*vatbych4.a11přesmělnopov Hos11divšechny*podo11vožita,svédny12hoHosvalpopo13bych5.ažíhynodi13vyjehochrám.*a14natřilpasvětjeloR.Hos15dinposa.spá16atěsboť6.Ne17nešv densvémvejeskry17krytu*v ústán17ku,schová, +hosvé18nustazdvihne.skána18lusvětjeloR.Hos19dinposa.spá20ahledámpo7.Hos21ne,diskrývejtvou21*Netvář.mnou, +detvářsvou22přetejvuv hněod22nežebka!hosvé22slusvětjeloR.Hos23dinposa.spá24amoc,Tys8.25pomě,hujne25zavrmě,Boo*ne26tějpouštesili!můjže,26spadipone,mě,279.PoHosveď*tě,osvé27cesnacevzdorovpo28stezpřátelům!ry28nemýmsvětjeloR.Hos29dinposa.a30spá
losvětR.jeHosdinposa.spá2alosvětapodin3Hos1.jebychhosebál?spá3sa,*kotašti2.poHosdin5jepřed*ta,kýmžiho5vosl?sebych6třásvětjeloR.Hos7dinposa.spá8adiponaod9no3.JedHostompotoužím:žá9adám*v Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvéHosvalpopo13bych5.ažíhynodi13vyjehochrám.*a14natřilpasvětjeloR.Hos15dinposa.spá16atěsskryv den17boť6.Nenešstánku,je17svémvestanuschokrytu18v ú*hosvézdvihne.vá, +na18luskásvětjeloR.Hos19dinposa.spá20ahledámpo7.Hos21ne,disvouvejskrýtvou21*Netvář.vuv hněnepřetvář22mnou, +dežebhosluka!22odsvétejsvětjeloR.Hos23dinposa.spá24azavrnemě,hujpo258.Tysmoc,Bomě,že,pouš26o*netějli!tesimůj26spadipone,mě,279.PoHostě,svéo27cesstezcepo28*veďrovpřánetelům!navzdo28mýmrysvětjeloR.Hos29dinposa.a30spá
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompov Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvédinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjejeskryveboťv den17Ne6.těsnešhostasvénu17svémstánv ú*krytuku,zdvihlune.schová, +18naskáspáasa.HosR.po19dinlosvětjetvoudámtvář.po7.di21Hoshlene,depřemnou, +*skrýNevej22tvářsvouslusvéhožebka!ne22v hněvutejodspáasa.HosR.po23dinlosvětjemě,nezahujvr*opo25Tys8.nemoc,spasimůjteli!tějmě,26poušže,Boodine,svémě,27Po9.poHosrovpoces27veďtě,*nemýmpřátelům!cena28stezvzdoryspáasa.R.poHosdin29světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompov Hosvatpo4.bychasměl11přepo*všechno11didožita,vonydny12hosvédinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjejeskryveboťv den17Ne6.těsnešhotusvéstastánkry17svémv ú*ku,zdvihskálune.scho18nunavá, +spáasa.HosR.po19dinlosvětjetvář.*tvouNeskrýpodi21Hos7.hledámne,vumnou, +v hněnesvoutvář22vejdepřežebhosluka!22odsvétejspáasa.HosR.po23dinlosvětjemě,nezahujvr*opo25Tys8.nemoc,spasimůjteli!tějmě,26poušže,Boodine,svémě,27Po9.poHosrovpoces27veďtě,*nemýmpřátelům!cena28stezvzdoryspáasa.R.poHosdin29světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*kosa,štitahopodin5Hos2.jetřásesl?vota,5žikýmbych*předspáasa.HosR.po7dinlosvětježádinadámnood9Jed3.poHosžím:tou*a10tompodiv Hosponopřea4.bychsmělvat11žisvéhovota,po*11donydnyvšechdinopovybychpo13a5.valHosžíjepatřilnahochrám.13a*hyspáasa.HosR.po15dinlosvětjeskryjevesvémnešNe6.boťv dentěs17stasvéhonuku,17stántukryv ú*zdvihlune.schová, +18naskáspáasa.HosR.po19dinlosvětjetvoudámtvář.po7.di21Hoshlene,mnou, +v hnědevuskrývej22Ne*tvářpřesvouslužebhoka!od22nesvétejspáasa.HosR.po23dinlosvětjemě,nezahujvr*opo25Tys8.nemoc,spasimůjteli!tějmě,26poušže,Bocessvéotě,veď*mě,Hos27Po9.dine,pomýmnevzdorylům!přáte28porovcesteznaspáasa.R.poHosdin29světloje
spáasa.podinHosR.světlojeasvětlodinpo3Hos1.jehobychbál?sespá3*ko