OL335

Při řeholních slibech

Žalm 27

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL335 – Hospodin je mé světlo a má spása. – Žalm 27

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál?

2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl?

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

3. Jedno od Hospodina žádám * a po tom toužím:

4. abych směl přebývat v Hospodinově domě * po všechny dny svého života,

5. abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám.

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

6. Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, * v úkrytu svého stanu mě schová, + na skálu zdvihne.

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

7. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou, + v hněvu neodmítej svého služebníka!

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

8. Tys má pomoc, nezavrhuj mě, * neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

9. Pouč mě, Hospodine, o své cestě, * veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!

R. Hospodin je mé světlo a má spása.

Odpověď: Ž 27 (26),1a

Verše: Ž 27 (26)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu