OL336

Při svěcení oltáře (v době velikonoční)

Žalm 118

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL336 – Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. – Žalm 118

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

1. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých.

2. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

3. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.

4. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním.

6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích.

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

7. Bůh je Hospodin * a dopřál nám světlo.

8. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi * až k rohům oltáře!

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.

Odpověď: Ž 118 (117),1

Verše: Ž 118 (117)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu