OL336

Při svěcení oltáře (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnedensrlostvíje3mihoky.na4trzní*syvesot1.5spázevedlivých.sta6spranechpravavidi7po2.Hosnosáhzala,mocce7pravavidi8po*Hosnozvedla.ce8popodinu,Hos9kujteR.rý,dobje10boťnedensrstvíloje11mihoky.natr12mněbráte3.O13tevřenosdlti,sprany13vebychavzdalji14du*vejmi,diponu.ky14Hosdiponoje15to4.ToHos*chána,probráva15vedliví.ze16sprapodinu,Hos17kujteR.rý,dobje18boťnedensrstvíloje19mihoky.natr20stavimen,5.21ktevrhli,te21zarožním.se*stal22remkvádzeříním6.poHosdi23výmnotopoje*ditaksta23selo,ošichčích.hod24vuv napodinu,Hos25kujteR.rý,dobje26boťnedensrstvíloje27mihoky.natr28podin7.Bůh29Hosjesvětlo.*a30námpřáldovods hojřaď8.Se31průtetolestmi31ramiře!*32olhůmk ropodinu,Hos33kujteR.rý,dobje34boťnedensrstvíloje35mihoky.natr36
dipoHosnu,R.tekujjerý,dob2boťnedensrlostvíje3mihoky.na4trsyspá1.5zesotvedspravých.live*zní6nechstacepravimocpodi7Hos2.vanodipono*za7la,Hossáhpozvedla.pra8vacevipodinu,Hos9kujteR.rý,dobje10boťnenatrky.jehomi11srdenstvílosprabrányvetevře13O3.mnětemi,jiadunos13dlvejti,*poHosdinu.bychvzdal14kybránovana,tojeHos15To4.podivedspraliví.*16prozechápodinu,Hos17kujteR.rý,dobje18boťnenatrky.jehomi19srdenstvílovistatekte21men,5.stal*li,seza21vrhrožním.kvád22remzeříním6.poHosdi23výmnotolo,je*potak23sestaošichčích.vuhod24div napodinu,Hos25kujteR.rý,dobje26boťnenatrky.jehomi27srdenstvíloa*dinpřáldoje7.Bůh29Hospolo.nám30světs hojmi8.řaďSete31vodprůhůmolk roře!lestmirato*31podinu,Hos33kujteR.rý,dobje34boťnenaky.trhojemi35densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrzní*syvesot1.5spázevedlivých.sta6spranechviprace2.poHosdi7vanopola,Hos*di7mocsáhzapozvedla.vapra8nocevijeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hosponatrky.jehomi11srdenstvílosprabrányvetevře13O3.mnětemi,jiadunos13dlvejti,*poHosdinu.bychvzdal14kybránovana,tojeHos15To4.podivedspraliví.*16prozechájeboťdobnerý,kujteR.dinu,17Hosponatrky.jehomi19srdenstvílotevi5.men,kte21staremrožním.vrhli,21zasekvádstal*nímřízesepodi23Hos6.výmnopoto*dista23taklo,jeošichčích.hod24vuv najeboťdobnerý,kujteR.dinu,25Hosponatrky.jehomi27srdenstvíloa*dinpřáldoje7.Bůh29Hospolo.nám30světs hojmi8.řaďSete31vodprůhůmolk roře!lestmirato*31jeboťdobnerý,kujteR.dinu,33Hosponaky.trhojemi35densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrzní*syvesot1.5spázevedlivých.sta6spranechviprace2.poHosdi7vanopola,Hos*di7mocsáhzapozvedla.vapra8nocevijeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hosponatrky.jehomi11srdenstvílovedlspranosti,vřete13O3.tebránymněkyHospodinu.jimi,14vej*dubychvzdalabránovana,tojeHos15To4.podivedspraliví.*16prozechájeboťdobnerý,kujteR.dinu,17Hosponatrky.jehomi19srdenstvílotevi5.men,kte21staremrožním.vrhli,21zasekvádstal*takstanímselo,dino23Hos6.pořízevýmšichov načích.poto24dije*hodvujeboťdobnerý,kujteR.dinu,25Hosponatrky.jehomi27srdenstvílosvětdopřálnámlo.jeHos29Bůh7.a*podinramimitolestřaďteprů31Se8.vods hojře!*32olhůmk rojeboťdobnerý,kujteR.dinu,33Hosponaky.trhojemi35densrstvílo
dobboťjenerý,kujR.tenu,dipoHosnatrky.jeho3midenstvílosrspravestanechvedlivých.sotzespá51.zní*syzacemocsáhla,dino7Hos2.popravivapocezvedla.dino8Hos*popravivajeboťdobnerý,kujteR.dinu,9Hosponatrky.jehomi11srdenstvílovedlspranosti,vřete13O3.tebránymněkyHospodinu.jimi,14vej*dubychvzdalabránovana,tojeHos15To4.podivedspraliví.*16prozechájeboťdobnerý,kujteR.dinu,17Hosponatrky.jehomi19srdenstvílotevi5.men,kte21sta