OL336

Při svěcení oltáře (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / 2. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 3. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 4. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Bůh je Hospodin * a dopřál nám světlo. / 8. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi * až k rohům oltáře! / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / 2. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 3. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 4. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Bůh je Hospodin * a dopřál nám světlo. / 8. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi * až k rohům oltáře! / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / 2. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 3. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 4. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Bůh je Hospodin * a dopřál nám světlo. / 8. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi * až k rohům oltáře! / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 1. Jásot ze spásy * zní ve stanech spravedlivých. / 2. Hospodinova pravice mocně zasáhla, * Hospodinova pravice mě pozvedla. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 3. Otevřete mně brány spravedlnosti, * vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu. / 4. Toto je Hospodinova brána, * jí procházejí spravedliví. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 5. Kámen, který stavitelé zavrhli, * stal se kvádrem nárožním. / 6. Hospodinovým řízením se tak stalo, * je to podivuhodné v našich očích. / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky. / 7. Bůh je Hospodin * a dopřál nám světlo. / 8. Seřaďte průvod s hojnými ratolestmi * až k rohům oltáře! / R. Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.