OL337

Za zemřelé / Při pohřbu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Žalm 103

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL337 – Hospodin je milosrdný a milostivý. – Žalm 103

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

1. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý.

2. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

3. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

4. Neboť on ví, z čeho jsme stvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

5. Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak polní květ.

6. Sotva jej vítr ovane, již ho není, * nezbude po něm ani stopa.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

7. Hospodinova láska však od věků na věky + pro všechny, kdo se ho bojí, * a jeho spravedlnost jde z dětí na děti

8. pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, * kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.

R. Hospodin je milosrdný a milostivý.

Odpověď: Ž 103 (102),8a

Verše: Ž 103 (102)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu