OL337

Za zemřelé / Při pohřbu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 2. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 4. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak polní květ. / 6. Sotva jej vítr ovane, již ho není, * nezbude po něm ani stopa. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Hospodinova láska však od věků na věky + pro všechny, kdo se ho bojí, * a jeho spravedlnost jde z dětí na děti / 8. pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, * kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 2. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 4. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak polní květ. / 6. Sotva jej vítr ovane, již ho není, * nezbude po něm ani stopa. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Hospodinova láska však od věků na věky + pro všechny, kdo se ho bojí, * a jeho spravedlnost jde z dětí na děti / 8. pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, * kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 2. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 4. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak polní květ. / 6. Sotva jej vítr ovane, již ho není, * nezbude po něm ani stopa. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Hospodinova láska však od věků na věky + pro všechny, kdo se ho bojí, * a jeho spravedlnost jde z dětí na děti / 8. pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, * kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 2. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 4. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak polní květ. / 6. Sotva jej vítr ovane, již ho není, * nezbude po něm ani stopa. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Hospodinova láska však od věků na věky + pro všechny, kdo se ho bojí, * a jeho spravedlnost jde z dětí na děti / 8. pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, * kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 1. Hospodin je milosrdný a milostivý, * shovívavý a nadmíru dobrotivý. / 2. Nejedná s námi podle našich hříchů * ani podle našich vin nám neodplácí. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 3. Jako se smilovává otec nad syny, * tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. / 4. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, * má v paměti, že jsme jen prach. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 5. Dni člověka jsou jako tráva, * kvete jak polní květ. / 6. Sotva jej vítr ovane, již ho není, * nezbude po něm ani stopa. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý. / 7. Hospodinova láska však od věků na věky + pro všechny, kdo se ho bojí, * a jeho spravedlnost jde z dětí na děti / 8. pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, * kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní. / R. Hospodin je milosrdný a milostivý.