OL337

Za zemřelé / Při pohřbu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

ZvětšitZmenšitResetovat

srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2mimilopo1.Hos4jedinlostimivý,srd4aanad*sho5vatirový.5dobrumipodjed2.Ne6s náhříchůnale6šichnašichni*a7lepodpláodcí.vin7nenámsrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9miloko3.Ja11smisesyny,o11nadtecse*tak12losmimi,poHosnad12dinbojí.sekdo12hohoz čejsmeboť4.Ne13ví,on*v pau13řeni,tvoprach.jenjsme14žeti,srdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mijsoukaDni18člo5.va,ja18trákokvět.*kve19poljaktevaone,6.tvaSojej20trzbu*není,dehojižne20stopa.niněmpo21asrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23mivaláspo7.Hos25nodinavšakka25odny,všechky +25probojí,sekdo25hodlnostveaje26*sprahotiz dějde26nachozakte27ty,8.prořísmlouvu,hova27jetunapa28ří*ktemahoje28připlní.žetím,28jesrdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
srdlo3poR.Hosjemidintilos3vý.a2milomisrdHos1.podin4jeshový,*vami4atilosrorudobtivý.a5nadlepodnašichjed2.6Nemis nálepodnihří6*achůodnenámcí.plášichna7vinsrdlo3poR.Hos8mijedinvý.tilos3a9milose11ko3.Jasmitak*ny,syseteco11naddinponadlo12smiHoshobojí.mi,12sekdohoz čejsmeboť4.Ne13ví,on*v pau13řeni,tvoprach.jenjsme14žeti,srdlo3poR.Hos15mijedinvý.tilos3a16mijajsouko5.Dni18kačlojakpolkvět.va,18trákve*tevaone,6.tvaSojej20trzbu*není,dehojižne20stopa.niněmpo21asrdlo3poR.Hos22mijedinvý.tilos3a23milásvakadi25po7.Hosnoky +prood25všaknahobojí,všechny,25sekdodlnostveaje26*sprahotiz dějde26nachova8.ty,prokte27zaříkte*vu,říje27smlouhohojepřimatu28panaplžejení.28tím,srdlo3poR.Hos29mijedinvý.tilos3a30mi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmiamisrdvý,lostipodinje4Hos1.lomirudobrotivý.va5sho*anadlepodnašichjed2.6Nemis nálepodnihří6*achůodnenámcí.plášichna7vinlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmitecnadosyny,smi3.Jakoselo11podinHosnadsesmi12tak*lohobojí.mi,12sekdoujsmehotvořeni,onboť13Ne4.z čeví,jsmejenžeprach.v pa*14ti,losami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmitrájakova,člo18Dni5.jsoukakvět.*kve19poljaktevaone,6.tvaSojej20trzbu*není,dehojižne20stopa.niněmpo21alosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmivšakodkapodi25Hos7.valásnony,všechkdona25ky +projeho*asprahosebo25jí,natidlnost26vejdez děvahojety,kteří27pro8.chozanatujevu,kte*27smlouřípamajeplžetím,ní.při28holosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmiamisrdvý,lostipodinje4Hos1.lomirudobrotivý.va5sho*anadšichhřílenachůjeds ná6Ne2.podminámnevinodplácí.nipod7a*nalešichlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmitecnadosyny,smi3.Jakoselo11podinHosnadsesmi12tak*lohobojí.mi,12sekdoujsmehotvořeni,onboť13Ne4.z čeví,jsmejenžeprach.v pa*14ti,losami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmitrájakova,člo18Dni5.jsoukakvět.*kve19poljaktene,vajižhotvajej20So6.otrnistoněmapa.ní,ne*20nepodezbulosami33vý.tidinpoje22HosR.losrdmivšakodkapodi25Hos7.valásnokdovšechny,hosena25proky +jesprahovebo25a*jí,natinostdl26z dějdevahojety,kteří27pro8.chozanatujevu,kte*27smlouřípamajeplžetím,ní.při28holosami33vý.tidinpoje29HosR.losrdmi
losami33vý.tipodinjeR.Hoslosrdmiamisrdvý,lostipodinje4Hos1.lomirudobrotivý.va5sho*anadšichhřílenachůjeds ná6Ne2.podminámnevinodplácí.nipod7a*nalešichlosami33vý.tidinpoje8HosR.losrdmitecnadosyny,smi3.Jakoselo11podinHosnadsesmi12tak*lohobojí.mi,12sekdoujsmehotvořeni,onboť13Ne4.z čeví,jsmejenžeprach.v pa*14ti,losami33vý.tidinpoje15HosR.losrdmitrájakova,člo18Dni5.jsouka