OL338

Za zemřelé / Při pohřbu

Žalm 27

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL338 – Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! – Žalm 27

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

1. Hospodin je mé světlo a má spása, * koho bych se bál?

2. Hospodin je záštita mého života, * před kým bych se třásl?

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

3. Jedno od Hospodina žádám * a po tom toužím:

4. abych směl přebývat v Hospodinově domě * po všechny dny svého života,

5. abych požíval Hospodinovy něhy * a patřil na jeho chrám.

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

6. Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, * smiluj se nade mnou, vyslyš mě!

7. Hospodine, hledám tvou tvář. * Neskrývej svou tvář přede mnou.

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

8. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina * v zemi živých!

9. Důvěřuj v Hospodina, buď silný, * ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

R. Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

Odpověď: Ž 27 (26),13

Verše: Ž 27 (26)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu