OL338

Za zemřelé / Při pohřbu

ZvětšitZmenšitResetovat

dímviuR.žeřím,diponabla2odHoshoživých!3v zemisvětpo1.Hos4jedinspása,alo4bál?se*ko5bychhoštipo2.Hos6jedinvožita,ta6hotřásl?kým*předse7bychdímviu8řím,R.žediponabla9Hosodhových!ži10v zemidiponano3.Jed11Hosodtompotoužím:žádám11*avatbych4.a13přesmělnopov Hos13dinyvšechdo13*povožita,svédny14hovalHosbych5.a15žípovyhydipo15nohochrám.jea*pa16natřildímviu17řím,R.žediponabla18Hosodhových!ži19v zemimůjne,6.Slyš,20podiHoslujse*smijakhlas,lám,20voslyšvymě!na21mnou,dehledámne,po7.Hos22divejskrýtvou22*Netvář.demnou.svou23přetvářdímviu24řím,R.žediponabla25Hosodhových!ži26v zemividímřím,8.27užedipoHosnahobla27odvých!ži28*v zemipov Hos9.29řujsilný,di29buďna,tvésrdse*30žívzmuna!dipoce,dou30v Hosfejdímviu31řím,R.žediponabla32Hosodhových!ži33miv ze
hoodblaHosžeřím,R.dímviuživých!mipo2v zedinasvětpo1.Hos4jedinspása,alo4bál?se*ko5bychhoštipo2.Hos6jedinvožita,ta6hotřásl?kým*předse7bychhoodblaHosřím,R.8dímvižeuživých!midipo9v zenadiponano3.Jed11Hosodtompotoužím:žádám11*avatv Hossměl13bych4.apřepo*dovšechdipo13novožihota,dnyny14svédiponovybychpo15a5.Hosvalžíhojechrám.hyna15patřila*hoodblaHosřím,R.17dímvižeuživých!midipo18v zenamůjne,6.Slyš,20podiHos*smilám,lujjakhlas,20voslyšvymnou,mě!nase21dehledámne,po7.Hos22di*Neskrýtvou22tvář.depřemnou.vej23tvářsvouhoodblaHosřím,R.24dímvižeuživých!midipo25v zenabladímho8.řím,že27viuživ ze*mivých!Hospo27odnadidina,buď9.řuj29v Hospovzmužítvésilný,29se*dipona!ce,dousrd30v HosfejhoodblaHosřím,R.31dímvižeuživých!midipo32v zena
hoodblaHosžeřím,R.dímviuživých!mipo2v zedinalosvěta1.poHosdin4jesebál?bychspása,4ho*kotaštihopo2.din6Hosjetřásesl?vota,6žikýmbychpřed*hoodblaHosřím,R.8dímvižeuživých!midipo9v zenadiponano3.Jed11Hosodtompotoužím:žádám11*av Hosvatpo4.bychasměl13přepo*všechnodi13dovožihota,dnyny14svédiponovybychpo15a5.Hosvalžíhojechrám.hyna15patřila*hoodblaHosřím,R.17dímvižeuživých!midipo18v zenamůjne,6.Slyš,20podiHos*smilám,lujjakhlas,20voslyšvymnou,mě!nase21detvoudámhletvář.Hos7.podi22ne,přetvářmnou.deskrý*Ne23svouvejhoodblaHosřím,R.24dímvižeuživých!midipo25v zenabladímho8.řím,že27viuživ ze*mivých!Hospo27odnadidina,buď9.řuj29v Hospovzmužítvésilný,29se*dipona!ce,dousrd30v HosfejhoodblaHosřím,R.31dímvižeuživých!midipo32v zena
hoodblaHosžeřím,R.dímviuživých!mipo2v zedinalosvěta1.poHosdin4jesebál?bychspása,4ho*kotaštihopo2.din6Hosjetřásesl?vota,6žikýmbychpřed*hoodblaHosřím,R.8dímvižeuživých!midipo9v zenadiponano3.Jed11Hosodtompotoužím:žádám11*adiv Hosponobychsmělpře13a4.vathožisvévota,po*13donydnyvšechdiponovybychpo15a5.Hosvalžíhojechrám.hyna15patřila*hoodblaHosřím,R.17dímvižeuživých!midipo18v zenajakvohlas,lám,Slyš,6.Hospo20dine,můjvymnou,deslyšmě!smi*lujse21natvoudámhletvář.Hos7.podi22ne,přetvářmnou.deskrý*Ne23svouvejhoodblaHosřím,R.24dímvižeuživých!midipo25v zenahoblaodHosřím,že278.dímviumiživých!na27dipo*v zena,silbuďný,*sev Hos9.řujdi29pov Hosfejdipona!žítvé30vzmusrdce,douhoodblaHosřím,R.31dímvižeuživých!midipo32v zena
hoodblaHosžeřím,R.dímviuživých!mipo2v zedinalosvěta1.poHosdin4jesebál?