OL339

Za zemřelé / Při pohřbu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Žalm 116

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL339 – Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. – Žalm 116

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný.

2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě.

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“

4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * Každý člověk klame!“

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných.

6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.

R. Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Odpověď: Ž 116 (114),9

Verše: Ž 116 (114, 115)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu