OL339

Za zemřelé / Při pohřbu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

ZvětšitZmenšitResetovat

četkráBuR.dunemdipo2Hospředvých.ži3miv zemilospo1.Hos4jedinlivedvý,ti4spraasrdný.lo5náš*Bůhmijeprospo2.Hos6chrádinmi,hlmodi;li6*pov bídě.jsemkdyž7bylčetkrá8duR.Budinempopřed9Hosvých.ži10miv zeru,3.Měl11jsemřesikl:kdyži11jsemčen!“*„Jsemsklí12takvesvém4.Pra13jsemvil*Kažní:roz13šerume!“člo14klavěkčetkrá15duR.Budinempopřed16Hosvých.ži17miv zejev Hosho5.Dra18cenovýchčíchdipo18nozbožných.*smrt19hojene,diAch,20poHos6.ník, +jsemtvůjjsemžeb20slusynník,tvéslutvůj20žeb*rozslu20nice,žebpoujeta.jsizal21močetkrá22duR.Budinempopřed23Hosvých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zemilospo1.Hos4jedinlivedvý,ti4spraasrdný.lo5náš*Bůhmijeprospo2.Hos6chrádinmi,hlmodi;li6*pov bídě.jsemkdyž7bylpodiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zeru,3.Měl11jsemřesikl:kdyži11jsemčen!“*„Jsemsklí12takrusvémrozšení:Pra4.viljsem13veklame!“*Kažvěk14člopodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zejev Hosho5.Dra18cenovýchčíchdipo18nozbožných.*smrt19hojejsemne,6.Ach,20podiHostvůjjsemsluslutvůj20ník, +žebžebnisluce,žebník,20tvésynpoujeta.roz*21zaljsimopodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zemilospo1.Hos4jedinlivedvý,ti4spraasrdný.lo5náš*Bůhmijeliprosdi;dinpo6Hos2.chráv bíjsembyldě.hlmo7po*kdyžmi,podiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zeiru,když11jsem3.Mělsklí„Jsem*takčen!“siře11jsemkl:rusvémrozšení:Pra4.viljsem13veklame!“*Kažvěk14člopodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zepov Hosdi5.hoDracen18jehozbožsmrt*jených.výcho18nočíchtvůjjsemsluAch,6.Hos20pone,dižebsluník,ník, +žeb20tvůjjsem*rozce,nitvésyn20žebslupoujeta.jsizal21mopodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
dipoHosnemduR.Bučetpředkrávých.ži3miv zetilosa1.poHosdin4mijelojeminý.srdvedli4spraBůh*nášvý,liprosdi;dinpo6Hos2.chráv bíjsembyldě.hlmo7po*kdyžmi,podiHosnemR.Budu8předčetkrávých.ži10miv zeiru,když11jsem3.Mělsklí„Jsem*takčen!“siře11jsemkl:rusvémrozšení:Pra4.viljsem13veklame!“*Kažvěk14člopodiHosnemR.Budu15předčetkrávých.ži17miv zepov Hosdi5.hoDracen18jehozbožsmrt*jených.výcho18nočíchslužebtvůjník, +Ach,6.Hospodi20ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu20jsemník,žebpoujeta.roz*21zaljsimopodiHosnemR.Budu22předčetkrávých.ži24v zemi
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředtilosa1.poHosdin4mijelojeminý.srdvedli4spraBůh*nášvý,liprosdi;dinpo6Hos2.chráv bíjsembyldě.hlmo7po*kdyžmi,minemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředpokdyžijsemsijsem3.11Mělru,taksklíčen!“ře11kl:„Jsem*rusvémrozšení:Pra4.viljsem13veklame!“*Kažvěk14člominemv zedivých.židukráčet15BuR.Hospředpodiponovýchhocen18Dra5.v Hosjehojezbožných.očích18*smrtslužebtvůjník, +Ach,6.Hospodi20ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu20jsemník,žebpoujeta.roz*21zaljsimominemv zedivých.židukráčet22BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředtilosa1.poHosdin4mijelojeminý.srdvedli4spraBůh*nášvý,liprosdi;dinpo6Hos2.chráv bíjsembyldě.hlmo7po*kdyžmi,minemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředpokdyžijsemsijsem3.11Mělru,taksklíčen!“ře11kl:„Jsem*rusvémrozšení:Pra4.viljsem13veklame!“*Kažvěk14člominemv zedivých.židukráčet15BuR.Hospředpodiponovýchhocen18Dra5.v Hosjehojezbožných.očích18*smrtslužebtvůjník, +Ach,6.Hospodi20ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu20jsemník,žebpoujeta.roz*21zaljsimominemv zedivých.židukráčet22BuR.Hospopřed
diminemv zevých.žikrádučetBuR.poHospředtilosa1.poHosdin4mijelojeminý.srdvedli4spraBůh*nášvý,liprosdi;dinpo6Hos2.chráv bíjsembyldě.hlmo7po*kdyžmi,minemv zedivých.židukráčet8BuR.Hospředpokdyžijsemsijsem3.11Mělru,taksklíčen!“ře11kl:„Jsem*klavěkKaž*člome!“jsemvení:13Pra4.vilrušesvémroz