OL34

Předvánoční týden (22. prosince)

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

O Panně Marii

ZvětšitZmenšitResetovat

ceR.srdteli.sihu,v Bospamémce2srd1.mocsejepov Hos2nu,dimo*Bov mémhu.vyvy3ješuratvíse4ta2.Úsopřátenelům,tipro4mýmdura*ne5seboťci.moji5poz tvéce6R.srdtesili.v Bo6spahu,mémseky3.Lu7sisesla7mou,ale*silou.o8vatí,syKdo94.livanamat9vanysedoli,hlachlébza9*kdopráodstatce.houmo10usedmNe5.plod11dostáhamnokatí,11*matsaonelá.sy12vadcujeiHos6.podin13usmr*užio13je,vuatizařído14smršenazpět.přise14zchudpo7.Hos15dinhatzboinout,anout,15levyšupoje.po*ni16ježuace17R.srdtesili.v Bo17spahu,mémz prachu8.Po18zvesme*zetišbou18ka,žáchujeka,po19šuvydilmezia9.byho20posadaobřil*ažakní20tyslávy.stolho21cemce22R.srdtesili.hu,v Bo22spamém
hu,v BomémsrdR.celi.tesispace2srd1.mocsejepov Hos2nu,dimo*Bov mémhu.vyvy3ješurapro2.taÚsse4tvíone*lům,seteboťmým4netipřámopoz tvéci.dura5jihu,v BomémR.6srdceli.te6sispaseky3.Lu7sisesla7mou,ale*silou.o8vatí,syKdo94.livanamat9vanysedoli,hlachlébza9*kdopráodstatce.houmo10usedmNe5.plod11dostáhamnokatí,11*matsaonelá.sy12vadcujeiHos6.podin13usmrřídošeživuje,13o*unapřizpět.tia14smrsezanout,zchuda7.poHosdin15po*nout,žuniile15hatzboje.šuvyje16poace17R.srdtesili.v Bo17spahu,mémbochuužáka,18zve8.Poz pravyposme*ze19tiška,šu19chujesadilby9.a20pohoa*tydaobzime20žakníslácemvy.hořil21stolhu,v BomémR.22srdceli.te22sispa
hu,v BomémsrdR.celi.tesispace2srd1.mocsejepov Hos2nu,dimo*Bov mémhu.vyvy3ješurapro2.taÚsse4tvíone*lům,seteboťmým4netipřámopoz tvéci.dura5jihu,v BomémR.6srdceli.te6sispaseky3.Lu7sisesla7mou,ale*silou.o8vatí,syKdo94.livanamat9vanysedoli,hlachlébza9*kdopráodstatce.houmo10usedmNe5.plod11dostáhamnokatí,11*matsaonelá.sy12vadcujeiHos6.podin13usmrřídošeživuje,13o*unapřizpět.tia14smrsezanout,zchuda7.poHosdin15po*nout,žuniile15hatzboje.šuvyje16poace17R.srdtesili.v Bo17spahu,mémbochuužáka,18zve8.Poz prachuješuka,tišsme19ze*vypoziknímežatybyhodil20a9.saposlástolcemvy.a*obda21hořilhu,v BomémR.22srdceli.te22sispa
hu,simémspateli.srdceR.v Bonu,mo*podijemocsrd1.2cev HosBojev mémhu.vy3sešuvyrapro2.taÚsse4tvíone*lům,seteboťmým4netipřámopoz tvéci.dura5jisihu,mémspali.teR.srdce6v Bo*mou,aseleslakysi7Lu3.sivalou.seo8vaseKdo4.vali9sytí,zachlébkdo*hladona9nymatodustatpráce.li,10houmodmsetí,plod11Ne5.stádoneovadsalá.kamno12hamat*syvužije,iou*dinu13Hos6.pocujesmrsepřinazpět.še14smrdoříazatianout,leipodin15Hos7.zchudpovyašuje.nout,hat15zbožunipo*jesihu,mémspali.teR.srdce17v Bobochuužáka,18zve8.Poz prachuješuka,tišsme19ze*vypoziknímežatybyhodil20a9.saposlástolcemvy.a*obda21hořilsimémspali.hu,tesrdR.ce22v Bo
hu,simémspateli.srdceR.v Bonu,mo*podijemocsrd1.2cev HosBojev mémhu.vy3sešuvynemýmprotilům,přáteseo4Ús2.taratvípojiz tvémoci.*boťnese5radusihu,mémspali.teR.srdce6v Bo*mou,aseleslakysi7Lu3.sivalou.seo8vaseKdo4.vali9sytí,zachlébkdo*hladona9nymatodustatpráce.li,10houmodmsetí,plod11Ne5.stádoneovadsalá.kamno12hamat*syvužije,iou*dinu13Hos6.pocujesmrsepřinazpět.še14smrdoříazatianout,leipodin15Hos7.zchudpovyašuje.