OL34

Předvánoční týden (22. prosince)

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

O Panně Marii

1. Sam 2

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL34 – Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. – 1. Sam 2

R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

1. Mé srdce jásá v Hospodinu, * moje moc se vyvyšuje v mém Bohu.

2. Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, * neboť se raduji z tvé pomoci.

R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

3. Luky se lámou silákům, * ale slabí se opásávají silou.

4. Kdo bývali sytí, (+) dávají se nyní najímat za chléb * kdo hladověli, mohou ustat od práce.

5. Neplodná dostává sedm dětí, * matka mnoha synů vadne osamělá.

R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

6. Hospodin usmrcuje i oživuje, * uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.

7. Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, * ponižuje a povyšuje.

R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

8. Pozvedá z prachu ubožáka, * ze smetiště povyšuje chudáka,

9. aby ho posadil mezi knížaty * a obdařil ho stolcem slávy.

R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Odpověď: 1 Sam 2,1a

Verše: 1. Sam 2

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu