OL34

Předvánoční týden (22. prosince)

Neposkvrněného Srdce Panny Marie

O Panně Marii

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 1. Mé srdce jásá v Hospodinu, * moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. / 2. Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, * neboť se raduji z tvé pomoci. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 3. Luky siláků se lámou, * ale slabí se opásávají silou. / 4. Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb * kdo hladověli, mohou ustat od práce. / 5. Neplodná dostává sedm dětí, * matka mnoha synů vadne osamělá. / 6. Hospodin usmrcuje i oživuje, * uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. / 7. Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, * ponižuje a povyšuje. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 8. Pozvedá z prachu ubožáka, * ze smetiště povyšuje chudáka, / 9. aby ho posadil mezi knížaty * a obdařil ho stolcem slávy. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 1. Mé srdce jásá v Hospodinu, * moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. / 2. Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, * neboť se raduji z tvé pomoci. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 3. Luky siláků se lámou, * ale slabí se opásávají silou. / 4. Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb * kdo hladověli, mohou ustat od práce. / 5. Neplodná dostává sedm dětí, * matka mnoha synů vadne osamělá. / 6. Hospodin usmrcuje i oživuje, * uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. / 7. Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, * ponižuje a povyšuje. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 8. Pozvedá z prachu ubožáka, * ze smetiště povyšuje chudáka, / 9. aby ho posadil mezi knížaty * a obdařil ho stolcem slávy. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 1. Mé srdce jásá v Hospodinu, * moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. / 2. Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, * neboť se raduji z tvé pomoci. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 3. Luky siláků se lámou, * ale slabí se opásávají silou. / 4. Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb * kdo hladověli, mohou ustat od práce. / 5. Neplodná dostává sedm dětí, * matka mnoha synů vadne osamělá. / 6. Hospodin usmrcuje i oživuje, * uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. / 7. Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, * ponižuje a povyšuje. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 8. Pozvedá z prachu ubožáka, * ze smetiště povyšuje chudáka, / 9. aby ho posadil mezi knížaty * a obdařil ho stolcem slávy. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 1. Mé srdce jásá v Hospodinu, * moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. / 2. Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, * neboť se raduji z tvé pomoci. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 3. Luky siláků se lámou, * ale slabí se opásávají silou. / 4. Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb * kdo hladověli, mohou ustat od práce. / 5. Neplodná dostává sedm dětí, * matka mnoha synů vadne osamělá. / 6. Hospodin usmrcuje i oživuje, * uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. / 7. Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, * ponižuje a povyšuje. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 8. Pozvedá z prachu ubožáka, * ze smetiště povyšuje chudáka, / 9. aby ho posadil mezi knížaty * a obdařil ho stolcem slávy. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 1. Mé srdce jásá v Hospodinu, * moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. / 2. Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, * neboť se raduji z tvé pomoci. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 3. Luky siláků se lámou, * ale slabí se opásávají silou. / 4. Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb * kdo hladověli, mohou ustat od práce. / 5. Neplodná dostává sedm dětí, * matka mnoha synů vadne osamělá. / 6. Hospodin usmrcuje i oživuje, * uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. / 7. Hospodin dává zchudnout, ale i zbohatnout, * ponižuje a povyšuje. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. / 8. Pozvedá z prachu ubožáka, * ze smetiště povyšuje chudáka, / 9. aby ho posadil mezi knížaty * a obdařil ho stolcem slávy. / R. Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.