OL340

Za zemřelé / Při pohřbu

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“ / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / 6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“ / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / 6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“ / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / 6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“ / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / 6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“ / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / 6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“ / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / 6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 1. Hospodin je milostivý a spravedlivý, * Bůh náš je milosrdný. / 2. Hospodin chrání prosté lidi; * pomohl mi, když jsem byl v bídě. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 3. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“ / 4. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“ / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých. / 5. Drahocenná je v Hospodinových očích * smrt jeho zbožných. / 6. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta. / R. Smím si vykračovat před Pánem v zemi živých.