OL340

Za zemřelé / Při pohřbu

ZvětšitZmenšitResetovat

čokravatSmímR.vysižimivých.předv zenemmilospo1.Hos2jedinvedlispravý,ti2asrdloný.*Bůh3jeminášprospo2.Hos4chrádinmi,hlmodi;li4*pov bídě.když5byljsemčovatkraR.Smím6vysižimivých.před6v zenemru,3.Měl7jsemřesikl:ikdyž7jsemčen!“sklí8tak*„Jsemvesvém4.Pra9jsemvil*„Kažní:roz9šerume!“člo10klavěkčovatkraR.Smím11vysižimivých.před11v zenemv Hosjepocen12ho5.Dračíchodi12výchnoných.zbožho13je*smrtne,diAch,14poHos6.ník, +jsemtvůjjsemžeb14slusynník,tvéslutvůj14žeb*rozslu14nice,žebpoujeta.zaljsi15močovatkraR.Smím16vysižimivých.před16v zenem
čokravatSmímR.vysižimivých.předv zenemmilospo1.Hos2jedinvedlispravý,ti2asrdloný.*Bůh3jeminášprospo2.Hos4chrádinmi,hlmodi;li4*pov bídě.když5byljsemčovatkraR.Smím6vysižimivých.před6v zenemiru,když7jsem3.Měltaksklí„Jsem*čen!“sijsemře7kl:rusvémrozšení:Pra4.viljsem9veklavěkme!“*„Kaž10čločovatkraR.Smím11vysižimivých.před11v zenemdiponovýchhocen12Dra5.v Hosjezbožhojených.čícho12*smrtjsemtvůjne,Ach,Hos146.diposlutvůjžebžebslu14jsemník, +nižebce,synník,14slutvéjepoumota.zal15*rozjsičovatkraR.Smím16vysižimivých.před16v zenem
čokravatSmímR.vysižimivých.předv zenemtilosa1.poHosdin2mijelojemisrdný.vedspra2li*nášvý,Bůhdi;lipo*mopodin4Hos2.proschráv bíbyldě.hlmi,5jsemkdyžčovatkraR.Smím6vysižimivých.před6v zenemkdyžijsemsijsem3.7Mělru,sklítakčen!“kl:ře7„Jsem*rusvémrozšení:Pra4.viljsem9veklavěkme!“*„Kaž10čločovatkraR.Smím11vysižimivých.před11v zenemdiponovýchhocen12Dra5.v Hosjezbožhojených.čícho12*smrttvůjjsemsluAch,6.Hos14pone,dižebsluník,ník, +žeb14tvůjjsem*rozce,nitvésyn14žebslupoujeta.zaljsi15močovatkraR.Smím16vysižimivých.před16v zenem
čokravatSmímR.vysižimivých.předv zenemtilosa1.poHosdin2mijelojemisrdný.vedspra2li*nášvý,Bůhliprosdi;po2.din4Hoschrábylv bíjsemdě.mo*hl5pokdyžmi,čovatkraR.Smím6vysižimivých.před6v zenemkdyžijsemsijsem3.7Mělru,sklítakčen!“kl:ře7„Jsem*rusvémrozšení:Pra4.viljsem9veklavěkme!“*„Kaž10čločovatkraR.Smím11vysižimivých.před11v zenemdiponovýchhocen12Dra5.v Hosjezbožhojených.čícho12*smrtslužebtvůjník, +Ach,6.Hospodi14ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu14jsemník,žebjepoumota.zal15*rozjsičovatkraR.Smím16vysižimivých.před16v zenem
minemv zeživých.sivyR.Smímpředvatkračotilosa1.poHosdin2mijelojemisrdný.vedspra2li*nášvý,Bůhliprosdi;po2.din4Hoschrábylv bíjsemdě.mo*hl5pokdyžmi,minemv zeživých.sivy6SmímR.předvatkračokdyžijsemsijsem3.7Mělru,sklítakčen!“kl:ře7„Jsem*rusvémrozšení:Pra4.viljsem9veklavěkme!“*„Kaž10člominemv zeživých.sivy11SmímR.předvatkračodiponovýchhocen12Dra5.v Hosjezbožhojených.čícho12*smrtslužebtvůjník, +Ach,6.Hospodi14ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu14jsemník,žebjepoumota.zal15*rozjsiminemv zeživých.sivy16SmímR.předvatkračo
minemv zeživých.sivyR.Smímpředvatkračotilosa1.poHosdin2mijelojemisrdný.vedspra2li*nášvý,Bůhliprosdi;po2.din4Hoschrábylv bíjsemdě.mo*hl5pokdyžmi,minemv zeživých.sivy6SmímR.předvatkračokdyžijsemsijsem3.7Mělru,sklítakčen!“kl:ře7„Jsem*rusvémrozšení:Pra4.viljsem9veklavěkme!“*„Kaž10člominemv zeživých.sivy11SmímR.předvatkračodiponovýchhocen12Dra5.v Hosjezbožhojených.čícho12*smrtslužebtvůjník, +Ach,6.Hospodi14ne,jsemslusyntvéžebnice,tvůjslu14jsemník,žebjepoumota.zal15*rozjsiminemv zeživých.sivy16SmímR.předvatkračo
minemv zeživých.sivyR.Smímpředvatkračotilosa1.poHosdin2mijelojemisrdný.vedspra2li*nášvý,Bůhliprosdi;po2.din4Hoschrábylv bíjsemdě.mo*hl5pokdyžmi,minemv zeživých.sivy6SmímR.předvatkračokdyžijsemsijsem3.7Mělru,sklítakčen!“kl:ře7„Jsem*člověkní:„Kaž*klame!“jsemve9Pra4.vilrozrušesvémminemv zeživých.sivy11SmímR.předvatkračodiponovýchhocen12Dra5.v Hosjezbožhojených.čícho12*smrtník, +jsemžebtvůjsluHospodislu14Ach,6.ne,tvůjjsemmozaljsijepouta.syntvé14žebník,sluce,niroz*žebminemv zeživých.sivy16SmímR.předvatkračo
minemv zeživých.sivyR.Smímpředvatkračotilosa1.poHosdin2mijelojemisrdný.vedspra2li*nášvý,Bůhliprosdi;po2.din4Hoschrábylv bíjsemdě.mo*hl5pokdyžmi,minemv zeživých.sivy6SmímR.předvatkračokl:„Jsem*siřesklítakčen!“ru,7Měl3.jsemkdyžijsemčlověkní:„Kaž*klame!“jsemve9