OL341

Za zemřelé / Při pohřbu

ZvětšitZmenšitResetovat

dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosHospopo1.Roz3se,meňtoslisvéní,ne,di3nadensrství,mi4své*nalověčně.kte4trvesvémtuj5ma2.Panapro*stvídensvoulomi5srpodiHosne!dobro6vost,tisvoudámduši,R.K to7zvepone.di8Hosposrdtechkosce,U3.levmi9v úzz neszí!*vy10prosťduapatř4.Po11mounamipusťpetrá11*odní,chy!všech12hřínyzvedámK toR.13podipone.dusvou13Hosši,šiduapa5.O15moutruj*nejsemza15mě,chraňjsemsehanzaže16ben,k tobě.teu16klvinaa6.chrá17nedouvadžpřímu17*ponost,dipone!v tefám18Hosbe,svoudámduši,R.K to19zvepone.diHos20po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosHospopo1.Roz3se,meňtoslisvéní,ne,di3nadensrství,mi4své*nalověčně.kte4trvesvémtuj5ma2.Panasvoudob*prolomi5stvídensrdipone!tiro6Hosvost,svoudámduši,R.K to7zvepone.di8Hosposrdtechkosce,U3.levmi9v úzz neszí!*vy10prosťatrádupení,patř4.na11Pomouhřínychy!pusť*od12mivšechsvoudámduši,R.K to13zvepone.di14Hospošiduapa5.O15moutrujzasemnejhanmě,chraňza*15k tokltebě.žejsem16ben,usevinaa6.chrá17nedouvadžpřímu17*ponost,dipone!v tefám18Hosbe,svoudámduši,R.K to19zvepone.diHos20po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHospoHosdiRoz1.pomeň3se,nasvéní,mi*na3ne,toslisvévěčtrně.srden4lokteství,svémvemiloma2.tuj5Panarodobsvoudensr5*prostvíne!dipoti6Hosvost,svoudámduši,R.K to7zvepone.di8Hosposrdtechkosce,U3.levmi9v úzz neszí!*vy10prosťatrádupení,patř4.na11Pomouhřínychy!pusť*od12mivšechsvoudámduši,R.K to13zvepone.di14Hospošiduapa5.O15moutrujzasemnejhanmě,chraňza*15k tokltebě.žejsem16ben,usevinaa6.chrá17nedouvadžpřímu17*ponost,dipone!v tefám18Hosbe,svoudámduši,R.K to19zvepone.diHos20po
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzvene,dinasvépomeň3Roz1.Hospose,lomisrtosli3své*naní,věčtrně.ství,4denktelosvémmistvísrdenmatujna5Pa2.vepovost,Hosdine!*svouprodob6tiropoduHosši,dine.po7K toR.svoudámzvesrdtechkosce,U3.levmi9v úzz neszí!*vy10prosťatrádupení,patř4.na11Pomouhřínychy!pusť*od12mivšechpoduHosši,dine.po13K toR.svoudámzveazašichraňmě,pa5.truj15Odumoužeben,jsem*nej16semhanzak toklbě.use16teaunapřímnost,chrá176.neviHosbe,v tepodine!vadž18po*fámdouHospoduši,dine.po19K toR.svoudámzve
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzvesvésline,naní,tose,1.3RozpomeňpoHosditrktevěčně.milo4na*svédenství,srlosvémmistvísrdenmatujna5Pa2.vepovost,Hosdine!*svouprodob6tiropoduHosši,dine.po7K toR.svoudámzvesrdtechkosce,U3.levmi9v úzz neszí!*vy10prosťatrádupení,patř4.na11Pomouhřínychy!pusť*od12mivšechpoduHosši,dine.po13K toR.svoudámzvechraňmě,zaa*nejsempatrujmou15O5.šiduklk toutebě.ben,16zahansejsemžeaunapřímnost,chrá176.neviHosbe,v tepodine!vadž18po*fámdouHospoduši,dine.po19K toR.svoudámzve
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzvesvésline,naní,tose,1.3RozpomeňpoHosditrktevěčně.milo4na*svédenství,srlosvémmistvísrdenmatujna5Pa2.vepovost,Hosdine!*svouprodob6tiropoduHosši,dine.po7K toR.svoudámzve*vyprosťce,z neszí!miv úz9U3.levsrdtechkosatrádupení,patř4.na11Pomouhřínychy!pusť*od12mivšechpoduHosši,dine.po13K toR.svoudámzvechraňmě,zaa*nejsempatrujmou15O5.šiduklk toutebě.ben,16zahansejsemžeaunapřímnost,chrá176.neviHosbe,v tepodine!vadž18po*fámdouHospoduši,dine.po19K toR.svoudámzve
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzvesvésline,naní,tose,1.3RozpomeňpoHosditrktevěčně.milo4na*svédenství,srlosvémmistvísrdenmatujna5Pa2.vepovost,Hosdine!*svouprodob6tiropoduHosši,dine.po7K toR.svoudámzve*vyprosťce,z neszí!miv úz9U3.levsrdtechkosatrádupení,patř4.na11Pomouhřínychy!pusť*od12mivšechpoduHosši,dine.po13K toR.svoudámzvechraňmě,zaa*nejsempatrujmou15O5.šiduklk toutebě.ben,16zahansejsemžeaunapřímnost,chrá176.neviHosbe,v tepodine!vadž18po*fámdouHospoduši,dine.po19K toR.svoudámzve
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzvesvésline,naní,tose,1.3RozpomeňpoHosditrktevěčně.milo4na*svédenství,srlosvémmistvísrdenmatujna5