OL341

Za zemřelé / Při pohřbu

Žalm 25

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL341 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. – Žalm 25

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

1. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, * na své milosrdenství, které trvá věčně.

2. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství * pro svou dobrotivost, Hospodine!

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

3. Ulev mi v úzkostech srdce, * vyprosť mě z nesnází!

4. Popatř na mou bídu a trápení, * odpusť mi všechny hříchy!

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

5. Opatruj mou duši a zachraň mě, * ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k tobě.

6. Ať mě chrání nevina a upřímnost, * poněvadž doufám v tebe, Hospodine!

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

Odpověď: Ž 25 (24),1b

Verše: Ž 25 (24)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu