OL342

Za zemřelé / Při pohřbu

Žalm 42

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL342 – Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj! – Žalm 42

R. Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

1. Jako laň prahne po vodách bystřin, * tak prahne má duše po tobě, Bože!

R. Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

2. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu: * kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?

R. Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

3. Vzpomínám, jak jsem putovával v zástupu, * jak jsem je vodíval k Božímu domu

4. s hlasitým jásotem a chvalozpěvem * ve svátečním průvodu.

R. Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

Odpověď: Ž 63 (62),2b

Verše: Ž 42 (41), 43 (42)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu