OL342

Za zemřelé / Při pohřbu

Při pohřbu pokřtěného dítěte (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

topobě,duR.žízšemůj!žePa2Bone,vopodáchJa1.kohne3laňprahnepra*takbys3třin,Bobě,že!duše4topopotobě,R.5žízšedumůj!žePa6Bone,žíz7šedu2.žipovémBopo7hu,přismímhu:Bo7*kdyžíBotřittvář?ajít8spapotobě,R.9žízšedumůj!žePa10Bone,jsempu3.Vzpo11jaknám,stuv zápu,to11valvaljsem*jak12vojedomužík Bo12mutemsoasi4.s hla13tým*svávechva13zpěvemlodu.voteč14průnímpotobě,R.15žízšedumůj!žePa16ne,Bo
topobě,duR.žízšemůj!žePa2Bone,vopodáchJa1.kohne3laňpraduprahnebystřin,3tak*Bobě,že!poše4topotobě,R.5žízšedumůj!žePa6Bone,poBodu72.žízšehu:kdy*po7hu,vémBožitřitBospažítvář?při8smímajítpotobě,R.9žízšedumůj!žePa10Bone,pujsemtonám,113.Vzpojakjsem*jakjevalv zá11stupu,dožímumu12vok Bovaltemsoasi4.s hla13tým*svávechva13zpěvemlodu.voteč14průnímpotobě,R.15žízšedumůj!žePa16ne,Bo
topobě,duR.žízšemůj!žePa2Bone,vopodáchJa1.kohne3laňpraduprahnebystřin,3tak*Bobě,že!poše4topotobě,R.5žízšedumůj!žePa6Bone,poBodu72.žízšehu:kdy*po7hu,vémBožitřitBospažítvář?při8smímajítpotobě,R.9žízšedumůj!žePa10Bone,pujsemtonám,113.Vzpojakjsem*jakjevalv zá11stupu,dožímumu12vok Bovalchvaatemlozpěvemtýmsi13s hla4.sovodu.průsvá*ve14nímtečpotobě,R.15žízšedumůj!žePa16ne,Bo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hneprabě,Bopotože!hnepra*4takšedužene,Bomůj!šedužíz5R.bě,toPapoživémhu,poBohu:žízduše72.poBotřitBospažítvář?smíma8kdy*jítpřižene,Bomůj!šedužíz9R.bě,toPapotopuval3.nám,11Vzpojsemjakvojejsemstuv zá11*jakpu,domumuval12žík Bochvaatemlozpěvemtýmsi13s hla4.sovodu.průsvá*ve14nímtečžene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hneprabě,Bopotože!hnepra*4takšedužene,Bomůj!šedužíz5R.bě,toPapoživémhu,poBohu:žízduše72.poBotřitBospažítvář?smíma8kdy*jítpřižene,Bomůj!šedužíz9R.bě,toPapovalv zátostupu,nám,jak11Vzpo3.pujsemmudok Božímujsemjevo12jak*valchvaatemlozpěvemtýmsi13s hla4.sovodu.průsvá*ve14nímtečžene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hneprabě,Bopotože!hnepra*4takšedužene,Bomůj!šedužíz5R.bě,toPapoživémhu,poBohu:žízduše72.poBotřitBospažítvář?smíma8kdy*jítpřižene,Bomůj!šedužíz9R.bě,toPapovalv zátostupu,nám,jak11Vzpo3.pujsemmudok Božímujsemjevo12jak*valchvaatemlozpěvemtýmsi13s hla4.sovodu.průsvá*ve14nímtečžene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hneprabě,Bopotože!hnepra*4takšedužene,Bomůj!šedužíz5R.bě,toPapopoBohu,živém2.dušežíz7pospatřitaBožítvář?kdyhu:*7Bopřijítsmímžene,Bomůj!šedužíz9R.bě,toPapovalv zátostupu,nám,jak11Vzpo3.pujsemmudok Božímujsemjevo12jak*valchvaatemlozpěvemtýmsi13s hla4.sovodu.průsvá*ve14nímtečžene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hneprabě,Bopotože!hnepra*4takšedužene,Bomůj!šedužíz5R.bě,toPapopoBohu,živém2.dušežíz7pospatřitaBožítvář?kdyhu:*7Bopřijítsmímžene,Bomůj!šedužíz9R.bě,toPapovalv zátostupu,nám,jak11Vzpo3.pujsemmudok Božímujsemjevo12jak*valtečsvávemzpě*veprůdu.nímvoso13týmsilo4.s hlachvaatemžene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,Papo
žene,Bomůj!dušežízR.tobě,Papobysdáchvotřin,kolaňpo3Ja1.hneprabě,Bopotože!hnepra*4takšedužene,Bomůj!šedužíz5R.bě,toPapopoBohu,živém2.dušežíz7pospatřitaBožítvář?kdyhu:*7Bopřijítsmímžene,Bomůj!šedužíz9R.bě,toPapovalv zátostupu,nám,jak11Vzpo3.pujsemmudok Božímujsemjevo12jak*valtečsvávemzpě*veprůdu.nímvoso13týmsilo4.s hlachvaatemžene,Bomůj!dušežíz15R.tobě,