OL343

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

slyšmouR.ne,Hosdipovoamodlitbunikprone!k tomoslyšjipo1.Hos2ne,disvouvěrmodlit2*probu,chuúponost3slupřejvysbě, +slyšlipěn3prodlvenost.pro3sprasvounasoudpo2.Ne4nějka,žebsvé4sluhonekdo*ni5výchz živedlispravý.tepřed5bouslyšmoune,R.Hos6dipovoalitmod6bunikprone!6k todávnadny,3.Vzpo7námsiovšechva*u8jižulímnačitvýchmys8nech, +rukou.skut8tvýchkyrusvéce,Roz4.nám9k tožíz*du10šetopozehlámě.vyjak10praslyšmoune,R.Hos11dipovoalitmod11bunikprone!11k toposlyš,Hosdine,12le5.Rychvylátmaduchní.neboť13*můjdojhy6.Dej,14losti,du14mitvédoufám.*vždyť15bev teslyšmoune,R.Hos16dipovoalitmod16bunikprone!16k tokonaltvouPo7.mě,17abychjsitymůjBůh!li,17*vždyťtvůjduch,jero8.Dob19tikranýmjem.*20vederovmodlitmoubupoR.Hos21slyšne,di21voanikne!k to21pro
modmoubulitpoR.Hosslyšdine,prok tonikne!avojimodmolitbu,po1.di2Hosslyšne,slupřejchu*svouprověr3ponostsbě, +provyúpěn3livedlspranost.slyš3svouprosoudsvéhoNe2.po4nějnaz žikdovýchžebslu4*nika,vedbouspralivý.ne5tepředmodlitmoubupoR.Hos6slyšne,diprok tonikne!avo6udny,*dávva3.nám7Vzponasinech, +čimysjio8žuvšechtvýchrutvýchkou.límna8kyskutrusvéce,Roz4.nám9k tožíz*du10šetopozehlámě.vyjak10pramodlitmoubupoR.Hos11slyšne,diprok tonikne!avo11poslyš,Hosdine,12le5.Rychvylátmaduchní.neboť13*můjdudojtvé6.Dej,14hyv tedoubefám.losmiti,14vždyť*modlitmoubupoR.Hos16slyšne,diprok tonikne!avo16konaltvouPo7.mě,17abychjsitymůjBůh!li,17*vždyťtvůjduch,jero8.Dob19tikranýmjem.*20vederovmodlitmoubupoR.Hos21slyšne,diprok tonikne!voa21
modmoubulitpoR.Hosslyšdine,prok tonikne!avojimodmolitbu,po1.di2Hosslyšne,slupřejchu*svouprověr3ponostsbě, +provyúpěn3livedlspranost.slyš3svouprosoudsvéhoNe2.po4nějnaz žikdovýchžebslu4*nika,vedbouspralivý.ne5tepředmodlitmoubupoR.Hos6slyšne,diprok tonikne!avo6udny,*dávva3.nám7Vzponasinech, +čimysjio8žuvšechtvýchrutvýchkou.límna8kyskutce,ru*dušenám9Roz4.svék tohlázevypramě.10potojakžízmodlitmoubupoR.Hos11slyšne,diprok tonikne!avo11poslyš,Hosdine,12le5.Rychvylátmaduchní.neboť13*můjdudojtvé6.Dej,14hyv tedoubefám.losmiti,14vždyť*modlitmoubupoR.Hos16slyšne,diprok tonikne!avo16konaltvouPo7.mě,17abychjsitymůjBůh!li,17*vždyťtvůjduch,jero8.Dob19tikranýmjem.*20vederovmodlitmoubupoR.Hos21slyšne,diprok tonikne!voa21
alitbuvopodiR.Hosne,moumodslyšnikprone!k tobu,litjimodsvoupro*podi2Hos1.slyšne,moliúpěnpropopřej3věrnostchuslusprasvoudlvenost.vyslyš3sbě, +prosoudsvéhoNe2.po4nějnaz žikdovýchžebslu4*nika,vedbouspralivý.ne5tepředmodlitmoubupoR.Hos6slyšne,diprok tonikne!avo6udny,*dávva3.nám7Vzponasinech, +čimysjio8žuvšechtvýchrutvýchkou.límna8kyskutce,ru*dušenám9Roz4.svék tohlázevypramě.10potojakžízalitbuvopodine,11HosR.moumodslyšnikprone!11k toposlyš,Hosdine,12le5.Rychvylátmaduchní.neboť13*můjdudojtvé6.Dej,14hyv tedoubefám.losmiti,14vždyť*modlitmoubupoR.Hos16slyšne,diprok tonikne!avo16konaltvouPo7.mě,17abychjsitymůjBůh!li,17*vždyť*duch,tvůjDob8.roti19jekranýmjem.deve20rovmodlitmoubupoR.Hos21slyšne,diprok tonikne!voa21
alitbuvopodiR.Hosne,moumodslyšnikprone!k tojimodmolitbu,po1.di2Hosslyšne,úchupěnlivěrnost3pro*svoupřejsluposprasvouprovedlnost.sbě, +3proslyšvyhoslusvéžebka,po4Ne2.nanějsoudbousprapředtevý.vedliz žikdových5ni*nealitbuvopodine,6HosR.moumodslyšnikprone!6k tojiu*važuovšechnámsi7Vzpo3.dny,nadávkytvýchskutkou.runech, +8tvýchčilímnamys*ce,podušenámk to9Roz4.svéruhlázevypramě.žíz10tojakalitbuvopodine,11HosR.moumodslyšnikprone!11k toposlyš,Hosdine,12le5.Rychvylátmaduchní.neboť13*můjdudojtvé6.Dej,14hyv tedoubefám.losmiti,14vždyť*modlitmoubupoR.Hos16slyšne,diprok tonikne!avo16konaltvouPo7.mě,17abychjsitymůjBůh!li,17*vždyť*duch,tvůjDob8.roti19jekranýmjem.deve20rovmodlitmoubupoR.Hos21slyšne,diprok tonikne!voa21
alitbuvopodiR.Hosne,moumodslyš