OL343

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš moji modlitbu, * pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, + vyslyš mě pro svou spravedlnost. / 2. Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 3. Vzpomínám si na dávné dny, * uvažuji o všech tvých činech, + myslím na skutky tvých rukou. / 4. Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 5. Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť můj duch malátní. / 6. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh! / 8. Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš moji modlitbu, * pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, + vyslyš mě pro svou spravedlnost. / 2. Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 3. Vzpomínám si na dávné dny, * uvažuji o všech tvých činech, + myslím na skutky tvých rukou. / 4. Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 5. Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť můj duch malátní. / 6. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh! / 8. Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš moji modlitbu, * pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, + vyslyš mě pro svou spravedlnost. / 2. Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 3. Vzpomínám si na dávné dny, * uvažuji o všech tvých činech, + myslím na skutky tvých rukou. / 4. Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 5. Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť můj duch malátní. / 6. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh! / 8. Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš moji modlitbu, * pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, + vyslyš mě pro svou spravedlnost. / 2. Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 3. Vzpomínám si na dávné dny, * uvažuji o všech tvých činech, + myslím na skutky tvých rukou. / 4. Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 5. Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť můj duch malátní. / 6. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh! / 8. Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 1. Hospodine, slyš moji modlitbu, * pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, + vyslyš mě pro svou spravedlnost. / 2. Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 3. Vzpomínám si na dávné dny, * uvažuji o všech tvých činech, + myslím na skutky tvých rukou. / 4. Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 5. Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť můj duch malátní. / 6. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! / 7. Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh! / 8. Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem. / R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!