OL343

Za zemřelé / Při pohřbu (v době velikonoční)

Žalm 143

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL343 – Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne! – Žalm 143

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

1. Hospodine, slyš moji modlitbu, * pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě, + vyslyš mě pro svou spravedlnost.

2. Nepoháněj na soud svého služebníka, * nikdo z živých není před tebou spravedlivý.

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

3. Vzpomínám si na dávné dny, * uvažuji o všech tvých činech, + myslím na skutky tvých rukou.

4. Rozpínám k tobě své ruce, * má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

5. Rychle mě vyslyš, Hospodine, * neboť můj duch malátní.

6. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, * vždyť v tebe doufám.

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

7. Pouč mě, abych konal tvou vůli, * vždyť ty jsi můj Bůh!

8. Dobrotivý je tvůj duch, * ať mě vede rovným krajem.

R. Hospodine, slyš mou modlitbu a volání mé ať k tobě pronikne!

Odpověď: Ž 102 (101),2

Verše: Ž 143 (142)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu