OL344

Při pohřbu pokřtěného dítěte - verze a)

Při pohřbu dosud nepokřtěného dítěte - verze b)

ZvětšitZmenšitResetovat

dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHoscesty,kaž1.U3svémia*popoHos3dine,stezkách.4svýchoprava2.Veď5svévetyboť5*nemě,sispatel.Bůh,jsi6můjsvoudámduši,R.K to7zvepone.di8HospoHospopo3.Roz9se,meňtoslisvéní,ne,di9nadensrství,mi10své*nalověčně.kte10trvesvémtuj11ma4.Panapro*stvídensvoulomi11srpodiHosne!dobro12vost,tisvoudámduši,R.K to13zvepone.di14Hospošiduapa5a.O15moutruj*nejsemza15mě,chraňjsemsehanzaže16ben,k tobě.teu16klvinaa6a.chrá17nedouvadžpřímu17*ponost,dipone!v tefám18Hosbe,srdtechkosce,U5b.levmi19v úzz neszí!*vy20prosťšiduapa6b.O21moutruj*nejsemza21mě,chraňjsemsehanzaže22ben,k tobě.teu22klsvoudámduši,R.K to23zvepone.diHos24po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,svoudámduši,R.K to7zvepone.di8HospoHospopo3.Roz9se,meňtoslisvéní,ne,di9nadensrství,mi10své*nalověčně.kte10trvesvémtuj11ma4.Panasvoudob*prolomi11stvídensrdipone!tiro12Hosvost,svoudámduši,R.K to13zvepone.di14Hospošiduapa5a.O15moutrujzasemnejhanmě,chraňza*15k tokltebě.žejsem16ben,usevinaa6a.chrá17nedouvadžpřímu17*ponost,dipone!v tefám18Hosbe,srdtechkosce,U5b.levmi19v úzz neszí!*vy20prosťšiduapa6b.O21moutrujzasemnejhanmě,chraňza*21k tokltebě.žejsem22ben,usesvoudámduši,R.K to23zvepone.diHos24po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,svoudámduši,R.K to7zvepone.di8HospopoHosdimeň9po3.Rozse,nasvéní,mi*na9ne,toslisvévěčtrně.srden10lokteství,svémvemiloma4.tuj11Panarodobsvoudensr11*prostvíne!dipoti12Hosvost,svoudámduši,R.K to13zvepone.di14Hospošiduapa5a.O15moutrujzasemnejhanmě,chraňza*15k tokltebě.žejsem16ben,usevinaa6a.chrá17nedouvadžpřímu17*ponost,dipone!v tefám18Hosbe,srdtechkosce,U5b.levmi19v úzz neszí!*vy20prosťšiduapa6b.O21moutrujzasemnejhanmě,chraňza*21k tokltebě.žejsem22ben,usesvoudámduši,R.K to23zvepone.diHos24po
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzveHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,poduHosši,dine.po7K toR.svoudámzvene,dinasvépomeň9Roz3.poHosse,lomisrtosli9své*naní,věčtrně.ství,10denktelosvémmistvísrdenmatujna11Pa4.vepovost,Hosdine!*svouprodob12tiropoduHosši,dine.po13K toR.svoudámzveazašichraňmě,pa5a.truj15Odumoužeben,jsem*nej16semhanzak toklbě.use16teaunapřímnost,chrá176a.neviHosbe,v tepodine!vadž18po*fámdousrdtechkosce,U5b.levmi19v úzz neszí!*vy20prosťšiduapa6b.O21moutrujzasemnejhanmě,chraňza*21k tokltebě.žejsem22ben,useHospoduši,dine.po23K toR.svoudámzve
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzveHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,poduHosši,dine.po7K toR.svoudámzveslisvéne,naní,tomeňse,9Roz3.popodiHostrktevěčně.milo10na*svédenství,srlosvémmistvísrdenmatujna11Pa4.vepovost,Hosdine!*svouprodob12tiropoduHosši,dine.po13K toR.svoudámzvechraňmě,zaa*nejsempatrujmou15O5a.šiduklk toutebě.ben,16zahansejsemžeaunapřímnost,chrá176a.neviHosbe,v tepodine!vadž18po*fámdousrdtechkosce,U5b.levmi19v úzz neszí!*vy20prosťchraňmě,zaa*nejsempatrujmou21O6b.šiduklk toutebě.ben,22zahansejsemžeHospoduši,dine.po23K toR.svoudámzve
Hospoduši,dine.poK toR.dámsvouzveHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,poduHosši,dine.po7K toR.svoudámzveslisvéne,naní,tomeňse,9Roz3.popodiHostrktevěčně.milo10na*svédenství,srlosvémmistvísrdenmatujna11Pa4.vepovost,Hosdine!*svouprodob12tiropoduHosši,dine.po13K toR.svoudámzvechraňmě,zaa*nejsempatrujmou15O5a.šiduklk toutebě.ben,16zahansejsemžeaunapřímnost,chrá176a.neviHosbe,v tepodine!vadž18po*fámdou*vyprosťce,z neszí!miv úz19U5b.lev