OL345

O mučednících (i v době velikonoční)

Žalm 116

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL345 – Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. – Žalm 116

R. Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.

1. Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: * „Jsem tak sklíčen!“

2. Pravil jsem ve svém rozrušení: * „Každý člověk klame!“

R. Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.

3. Čím se odplatím Hospodinu * za všechno, co mi prokázal?

4. Vezmu kalich spásy * a budu vzývat jméno Hospodinovo.

R. Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.

5. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, + jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, * rozvázal jsi moje pouta.

6. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, * a budu vzývat tvé jméno.

R. Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.

Odpověď: Ž 116 (115),15

Verše: Ž 116 (115)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu