OL35

Narození Páně, vigilie

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL35 – Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine. – Žalm 89

R. Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine.

1. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

2. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“

R. Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine.

3. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.

4. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností.

R. Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine.

5. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.

6. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane.“

R. Na věky budu zpívat o tvém milosrdenství, Hospodine.

Odpověď: Srov. Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu