OL36

Narození Páně, vigilie

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losminalsjed1.„Smlou3jsemvulevoným,se3vysvýmvidosa*pří4Dajsemhalžebku:svévi,4slumunatímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6navatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmikte3.Šťast9lid,jevoslavat,vedo9odene,didí,*cho10poHostváře.řiv zá10tvésajmé4.V tvém11nunoho*astau11vičnosdlvetí.tvouse12spravatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14losmivat:vzýTybu155.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi15ospásy.laská16zamu6.Na17kymilost,cho17svouvámplatit*18s nímvasmloune.“tane18přesvatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.20milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.„Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,natímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6naHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,sajmé4.V tvém11nua*honostau11vičdlveností.se12spratvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchvat:vzýTybu155.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi15ospásy.laská16chovámsvouNa6.ky17muzas nímvasmlou*mi17lost,ne.“tapřespla18netitHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.„Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,natímkyrod2.Tvůj5jiszajidu*a6trůnzbutvůjkoleponí.“všechna6naHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchvat:vzýTybu155.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi15ospásy.laská16chovámsvouNa6.ky17muzas nímvasmlou*mi17lost,ne.“tapřespla18netitHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchsenalsvýmvu1.„Smlou3sjedjsemjsemhalsaDavyvole3pří*ným,žebmusluku:dovi4svévi,kyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinaHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchTyvat:jsimůj5.bu15„Onvzýdespálasy.tec,můj*15oBůhaskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvysesvýmvoleným,vu1.jsem3„Smlounalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa4pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinaHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchktedoje93.Šťastlid,vat,*dí,choHosdeve9voslaotvářitvéře.di10pov záne,ustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchTyvat:jsimůj5.bu15„Onvzýdespálasy.tec,můj*15oBůhaskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatvoleným,svýmvypří*sahalvujsemsjed3„Smlou1.senalslusvémužebku:Davi4jsemvi,dokyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajisponalevšechkoní.“du6zbujinavýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatdeodoveslavovat,lid,3.Šťastjekte9tvétvářiv záře.dí,Hospo10cho*ne,diustavič4.jméV tvémnu11savedlspraností.a*hono12setvouvýchmidinolostech.kychcipozpí13NaR.oHosvatmůjoTyjsitec,bude15„On5.vat:vzýspásy.můj*Bůha16laskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímvýchmidinolostech.kychcizpí19NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatvoleným,svýmvypří*sahalvujsemsjed3„Smlou1.senalslusvémužebku:Davi4jsemvi,dokyatvůj*trůnzarod5Tvůj2.tímnajispona