OL37

Narození Páně, v noci

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, + zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu, + vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje. / 4. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, + zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu, + vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje. / 4. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, + zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu, + vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje. / 4. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, + zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu, + vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje. / 4. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, + zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu, + vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje. / 4. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, + zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu, + vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje. / 4. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. / 5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi. / 6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně. / R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.