OL37

Narození Páně, v noci

ZvětšitZmenšitResetovat

dilronaDnesR.námsetusPán.SpaKristel,sinudivej1.Zpí2poHostezpívejseňvou, +2novšechnu,nyteHos2dipotevejze2*Zpímě!velebpoHosnu,3dino!jetejmé3hodilronaR.Dnes4senámtusPán.KrisSpa4tel,sidnezehla2.Roz5tedenšujvyprahojesu, +5spápohatevujzi5mesláhově,ony5jerodyvše6zi*memivech.jeodi6hodilronaR.Dnes7senámtusPán.KrisSpa7tel,sisa,bezate8duj3.Ranese,huč,mo*zasej,ze8mě,plňujenaje.aře9covše,covše,jeZa4.ple10sej,apolesedyna10*Tehněm.všechnyveroz11semy.les11strodilronaR.Dnes12senámtusPán.KrisSpa12tel,sinem,diže5.Před13poHos*přižechápři13zí,chámi.říze14ditditsvětří15Bu6.derody*vedspra15vě,livatvěrně.debu16vospradilronaR.Dnes17senámtusPán.SpaKris17tel,si
dilronaDnesR.námsetusPán.SpaKristel,sinudite2vej1.ZpípoHosHosteponovou, +2seňzpívejzenymě!nu,di2všechnu,dive*vejZpíte3poHosjméno!hoteleb3jedilronaR.Dnes4senámtusPán.KrisSpa4tel,sidnezeješuj5hla2.Rozdentevujpratespáho5vysu, +jenyohozi5mehapomivševě,slázi*me5hodivech.dyro6jeodilronaR.Dnes7senámtusPán.KrisSpa7tel,sisa,bezate8duj3.Ranese,huč,mo*zasej,ze8mě,plňujenaje.aře9covše,covše,jeZa4.ple10sej,apolerozseveněm.nady*Teh10stromy.11senylesvšechdilronaR.Dnes12senámtusPán.KrisSpa12tel,sipřižezí,cháHos5.Před13nem,dipoditzemi.že*při14říchávedlispravě,de156.Busvětditřívatvěrvoně.rody16*desprabudilronaR.Dnes17senámtusPán.SpaKris17tel,si
dilronaDnesR.námsetusPán.SpaKristel,sinudite2vej1.ZpípoHosHosteponovou, +2seňzpívejzenymě!nu,di2všechnu,dive*vejZpíte3poHosjméno!hoteleb3jedilronaR.Dnes4senámtusPán.KrisSpa4tel,sijedneho2.hlaRozšuj5zedentezitemeposu, +vy5spávujprame*vě,zivšenyo5hahoslájedihojevech.6romiodydilronaR.Dnes7senámtusPán.KrisSpa7tel,sisa,bezate8duj3.Ranese,huč,mo*zasej,ze8mě,plňujenaje.aře9covše,covše,jeZa4.ple10sej,apolerozseveněm.nady*Teh10stromy.11senylesvšechdilronaR.Dnes12senámtusPán.KrisSpa12tel,sipřižezí,cháHos5.Před13nem,dipoditzemi.že*při14říchávedlispravě,de156.Busvětditřívatvěrvoně.rody16*desprabudilronaR.Dnes17senámtusPán.SpaKris17tel,si
Krissitel,tusPán.senámDnesR.dilSpanaronoseňvou, +zpívejteHos2poZpí1.nudizevšechnyvejZpí*mě!Hos2vejtedinu,pojméhotejeno!podi3teHosvelebnu,Krissitel,tusPán.R.seDnesnám4rodilSpanaspáhosu, +jevyhlašujteden5Roz2.dnezejenyosláhově,te5mepravujpohazihodiojevech.všemi6me*zirodyKrissitel,tusPán.R.seDnesnám7rodilSpanasej,zezamě,dujtese,ne8Ra3.sa,bejenacoplňuje.huč,mo9za*ařevše,jenaconěm.plesej,po10Za4.leavše,lesvšechnystromy.seroz11Teh*dyseveKrissitel,tusPán.R.seDnesnám12rodilSpanapřižezí,cháHos5.Před13nem,dipoditzemi.že*při14říchávedlispravě,de156.Busvětditřívatvěrvoně.rody16*desprabuKrissitel,tusPán.seR.nám17DnesdilSpanaro
Krissitel,tusPán.senámDnesR.dilSpanaronoseňvou, +zpívejteHos2poZpí1.nudizevšechnyvejZpí*mě!Hos2vejtedinu,pojméhotejeno!podi3teHosvelebnu,Krissitel,tusPán.R.seDnesnám4rodilSpanasu, +spáhovyprašujteden5Roz2.hladnejezejehonyoslávě,mezivujtehapo5hodiojevech.všemi6me*zirodyKrissitel,tusPán.R.seDnesnám7rodilSpanasej,zezamě,dujtese,ne8Ra3.sa,bejenacoplňuje.huč,mo9za*ařevše,něm.jenaTeh*dypoplesej,le10Za4.vše,coastronylesmy.ve11serozvšechseKrissitel,tusPán.R.seDnesnám12rodilSpanapřižezí,cháHos5.Před13nem,dipoditzemi.že*při14říchávě,*vedliro6.deBuří15sprasvětditvěrvatně.bu16dyspravodeKrissitel,tusPán.seR.nám17DnesdilSpanaro
Krissitel,tusPán.senámDnesR.dilSpanarovou, +seňnozpívejteHosvejpo2Zpí1.nudimě!Zpí*nyzevejtepo2teHosnu,divšechhojmétejeno!di3Hospovelebnu,Krissitel,tusPán.R.seDnesnám4rodilSpanasu, +spáhovyprašujteden5Roz2.hladnejezejehonyoslávě,mezivujtehapo5hodiojevech.všemi6me*zirodyKrissitel,tusPán.R.seDnesnám7rodilSpanasej,zezamě,dujtese,ne8Ra3.sa,bejenacoplňuje.huč,mo9za*ařevše,něm.jenaTeh*dypoplesej,le10Za4.vše,coastronylesmy.ve11serozvšechseKrissitel,tusPán.R.seDnesnám12rodilSpanapřižezí,cháHos5.Před13nem,dipoditzemi.že*při14říchávě,*vedliro6.deBuří15sprasvětditvěrvatně.bu16dyspravodeKrissitel,tusPán.seR.nám17DnesdilSpanaro
Krissitel,tusPán.senámDnesR.dilSpanarovou, +seňnozpívejteHosvejpo2Zpí1.nudimě!Zpí*nyzevejtepo2