OL37

Narození Páně, v noci

Žalm 96

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL37 – Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. – Žalm 96

R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

1. Zpívejte Hospodinu píseň novou, + zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu, + vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

3. Radujte se, nebesa, zajásej, země, * zahuč, moře a vše, co je naplňuje.

4. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. * Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.

R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

5. Před Hospodinem, že přichází, * že přichází řídit zemi.

6. Bude řídit svět spravedlivě, * národy bude spravovat věrně.

R. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Odpověď: Lk 2,11

Verše: Ž 96 (95)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu