OL38

Narození Páně, za svítání (v noci)

ZvětšitZmenšitResetovat

řízaSvětR.dnesloneboťnadmi,Pán.dilronámse2naje,luHos1.podin3kra*mě,seza3zeostrovy!radu4četřízaR.Svět5lodnesneboťnad5mi,Pán.dilronámse6najehoNe2.besa7hlásanyvšech*avespra7nostdlslájehovu.dy8roviřízaR.Svět9lodnesneboťnad9mi,Pán.dilronámse10navycháSpra3.vedli11mupřímlidemusvětlo11a*racedost.ho12srdřízaR.Svět13lodnesneboťnad13mi,Pán.dilronámse14navedliví,Ra4.dujte15se,spraslavujo*apov Hos15nudijméno!teje16svahořízaR.Svět17lodnesneboťnad17mi,Pán.dilronámse18na
nadmi,loR.SvětřídneszadilroPán.boťnese2námnaje,zapodin3Hos1.lukrasera*ze3mě,troosvy!du4četnadmi,SvětR.lo5zařídnesdilPán.roneboť6senámnajehoNe2.besa7hlásanyvšech*avespra7nostdlslájehovu.dy8rovinadmi,SvětR.lo9zařídnesdilPán.roneboť10senámnavycháSpra3.vedli11mupřímlidemusvětlo11a*racedost.ho12srdnadmi,SvětR.lo13zařídnesdilPán.roneboť14senámnavedliví,Ra4.dujte15se,spraslavujo*apov Hos15nudijméno!teje16svahonadmi,SvětR.lo17zařídnesdilPán.roboťne18senámna
nadmi,loR.SvětřídneszadilroPán.boťnese2námnaje,zapodin3Hos1.lukrasera*ze3mě,troosvy!du4četnadmi,SvětR.lo5zařídnesdilPán.roneboť6senámnajehoNe2.besa7hlásavšechnyrovespradl7*anosthoslávu.dyvi8jenadmi,SvětR.lo9zařídnesdilPán.roneboť10senámnasvětchálovedlivy11Spra3.mucerahosrddost.demli*u12apřímmi,neboťloR.dnes13SvětřínadzaPán.dilronámse14navedliví,Ra4.dujte15se,spraslavujo*apov Hos15nudijméno!teje16svahonadmi,SvětR.lo17zařídnesdilPán.roboťne18senámna
mi,neboťlodnesSvětR.řínadzaPán.dilronámse2nazapodin3Hos1.luje,kraosčettrovy!mě,*3zeduserami,neboťloR.dnes5SvětřínadzaPán.dilronámse6nahosprajevedlnostbesa7Ne2.sahlásláhojevu.všechny8a*dyviromi,neboťloR.dnes9SvětřínadzaPán.dilronámse10nasvětchálovedlivy11Spra3.mucerahosrddost.demli*u12apřímmi,neboťloR.dnes13SvětřínadzaPán.dilronámse14naví,v Hoslipodinudujte15Ra4.sprase,vedjméhosvano!slao*vuj16ajetemi,neboťloR.dnes17SvětřínadzaPán.dilronámse18na
mi,neboťlodnesSvětR.řínadzaPán.dilronámse2nazapodin3Hos1.luje,kraosčettrovy!mě,*3zeduserami,neboťloR.dnes5SvětřínadzaPán.dilronámse6nahosprajevedlnostbesa7Ne2.sahlásláhojevu.všechny8a*dyviromi,neboťloR.dnes9SvětřínadzaPán.dilronámse10nasvětchálovedlivy11Spra3.mucerahosrddost.demli*u12apřímmi,neboťloR.dnes13SvětřínadzaPán.dilronámse14naví,v Hoslipodinudujte15Ra4.sprase,vedjméhosvano!slao*vuj16ajetemi,neboťloR.dnes17SvětřínadzaPán.dilronámse18na
mi,neboťlodnesSvětR.řínadzaPán.dilronámse2nazapodin3Hos1.luje,kraosčettrovy!mě,*3zeduserami,neboťloR.dnes5SvětřínadzaPán.dilronámse6nahosprajevedlnostbesa7Ne2.sahlásláhojevu.všechny8a*dyviromi,neboťloR.dnes9SvětřínadzaPán.dilronámse10nasvětchálovedlivy11Spra3.mucerahosrddost.demli*u12apřímmi,neboťloR.dnes13SvětřínadzaPán.dilronámse14naví,v Hoslipodinudujte15Ra4.sprase,vedjméhosvano!slao*vuj16ajetemi,neboťloR.dnes17SvětřínadzaPán.dilronámse18na
naroboťsenámdilPán.zadnesřínadSvětR.lonemi,zazemě,dinkra3Hos1.poje,luosčettrovy!rase4*dunaroboťsenámdilPán.dneszařínad5SvětR.lomi,nedlvenosthospranya*všechsahlá7Ne2.bejesahoslájevu.rody8