OL38

Narození Páně, za svítání (v noci)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 3. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 4. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 3. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 4. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 3. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 4. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 3. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 4. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 3. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 4. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 3. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost. / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. / 4. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno! / R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.