OL38

Narození Páně, za svítání (v noci)

Žalm 97

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL38 – Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. – Žalm 97

R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.

1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy!

R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.

2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.

R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.

3. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost.

R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.

4. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno!

R. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.

Odpověď:

Verše: Ž 97 (96)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu