OL39

Narození Páně, ve dne

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL39 – Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha. – Žalm 98

R. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci.

2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

R. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha.

3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu.

R. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha.

5. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha.

6. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte!

R. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha.

7. Hrejte Hospodinu na citeru, * na citeru a s doprovodem zpěvu,

8. za hlaholu trub a rohů, * jásejte před králem Hospodinem!

R. Všechny končiny země viděly spásu od našeho Boha.

Odpověď: Ž 98 (97),3c

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu