OL39

Narození Páně, ve dne

ZvětšitZmenšitResetovat

vilynyR.VšechzenyčikonhoBoha.spásu2naodšenonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvujelemho2.těz5jestvíhosvapravi5*jece,ne.me6rahovilynyR.Všech7činykonzehoBoha.spásu8šenaodvedlpo3.Hos9uvedinspásu,mostzná9svouhazjeky10zra*předponost.dlvevil10sprasvousvounadobme11po4.RozsenulIz*nostrarotu11věramu.loedo12vuvilynyR.Všech13činykonzehoBoha.spásu14šenaodčikonnyU5.zře15nyvšechlynasuze15*spáha.še16Bohonu,disej6.17Hospotedujte*ranyvšechze17mě,ahrejte!plese,18tesejvilynyR.Všech19činykonzehoBoha.spásu20šenaodcitenanuru,Hrej7.teHos21dipos doaprote22ci*naruvu,vo22zpědemtrublua8.za23hohlatesejro23*hů,diponem!krápřed24HoslemvilynyR.Všech25činykonzehoBoha.suspá26šenaod
vilynyR.VšechzenyčikonhoBoha.spásu2naodšenonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvuprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jevilynyR.Všech7činykonzehoBoha.spásu8šenaodvedlznádin9po3.Hosveukypozra*svouspápřed9mostsu,vedlsvouspranost.ha10vilzjerotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11ravilynyR.Všech13činykonzehoBoha.spásu14šenaodzenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16ševšechnu,ny6.sej17tediHospose,tedujmě,ze17*rahrejte!asejple18tevilynyR.Všech19činykonzehoBoha.spásu20šenaodcitenanuru,Hrej7.teHos21dipos doaprote22ci*naruvu,vo22zpědemhů,*sejhla8.horo23zaalutrubpodiHosnem!tepřed24lemkrávilynyR.Všech25činykonzehoBoha.suspá26šenaod
vilynyR.VšechzenyčikonhoBoha.spásu2naodševounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinuvuhodci.uči4ne*boťponildiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jevilynyR.Všech7činykonzehoBoha.spásu8šenaodznámostvesvoupo3.dinu9Hosdlvepokyhasu,spázra*před9vedlspranost.zje10svouvilrotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11ravilynyR.Všech13činykonzehoBoha.spásu14šenaodzenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,vilynyR.Všech19činykonzehoBoha.spásu20šenaodru,na*citeciteHospo21Hrej7.nunadizpědemvovu,ru22atepros dohů,*sejhla8.horo23zaalutrubpodiHosnem!tepřed24lemkrávilynyR.Všech25činykonzehoBoha.suspá26šenaod
vilynyR.VšechzenyčikonhoBoha.spásu2naodševounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinuvuhodci.uči4ne*boťponildiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jevilynyR.Všech7činykonzehoBoha.spásu8šenaodznámostvesvoupo3.dinu9Hosdlvepokyhasu,spázra*před9vedlspranost.zje10svouvilrotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11ravilynyR.Všech13činykonzehoBoha.spásu14šenaodzenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,vilynyR.Všech19činykonzehoBoha.spásu20šenaodru,na*citeciteHospo21Hrej7.nunadizpědemvovu,ru22atepros doroahů,za8.hla23lutrubhopolemHosdinem!*sejte24krápředvilynyR.Všech25činykonzehoBoha.suspá26šenaod
vilynyR.VšechzenyčikonhoBoha.spásu2naodševounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinuvuhodci.uči4ne*boťponildiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jevilynyR.Všech7činykonzehoBoha.spásu8šenaodsvouspáznámostsu,podinuve9Hos3.vedlsvousprazjevilvedlnost.po*předzrakyha10rotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11ravilynyR.Všech13činykonzehoBoha.spásu14šenaodzenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,vilynyR.Všech19činykonzeho