OL4

1. neděle adventní C

Předvánoční týden (23. prosince)

Žalm 25

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL4 – K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. – Žalm 25

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, * a pouč mě o svých stezkách.

2. Veď mě ve své pravdě a uč mě, * neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

3. Hospodin je dobrý a dokonalý, * proto ukazuje hříšníkům cestu.

4. Pokorné vede k správnému jednání, * pokorné učí své cestě.

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

5. Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost * pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.

6. Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, * dává jim poznat svou smlouvu.

R. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.

Odpověď: Ž 25 (24),1b

Verše: Ž 25 (24)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu