OL4

1. neděle adventní C

Předvánoční týden (23. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHoscesty,kaž1.U3svémia*popoHos3dine,stezkách.4svýchoprava2.Veď5svévetyboť5*nemě,sispatel.Bůh,jsi6můjsvouduši,dámR.K to7zvepone.di8Hospodobapo3.Hos9jedinkautokodo9*prolý,naceskůmtu.zuje10hříšdek správkor4.Po11vepo*ní,kormu11jedcessvétě.u12čísvouduši,dámR.K to13zvepone.di14Hospovojedpo5.Hos15nodikalása15jenjeplkdonostvěrty,*pro15říanazení.hoje16vusmloustýHos17věr6.sesekdohopodin17mi,s tějimbo17*jí,smlouvu.po18svouznatsvouduši,dámR.K to19zvepone.diHos20po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,svouduši,dámR.K to7zvepone.di8Hospodobapo3.Hos9jedinkautokodo9*prolý,naceskůmtu.zuje10hříšk správmuPo4.kor11vedekorjed11*poní,cestě.číu12svésvouduši,dámR.K to13zvepone.di14Hospovojedpo5.Hos15nodikalása15jenjeplkdonostvěrty,*pro15říanazení.hoje16vusmlouHospo6.věr17stýsehobosejí,s tě17dinkdomi,smlousvouznatvu.*jim18posvouduši,dámR.K to19zvepone.diHos20po
dusvoudámši,R.K tozvepone.di2poHosHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,svouduši,dámR.K to7zvepone.di8Hospodoakonalý,dinpo9Hos3.dobjekůmceshříštu.touka10pro*jezumujední,kork správ11Po4.devecessvétě.po*kor12učísvouduši,dámR.K to13zvepone.di14Hospojed5.poHosdi15vonopro*nostty,kdojenlás15jeavěrkaanavuřízení.16jeplsmlouhopoHosdinvěr176.stýsebohojí,s těmi,17sekdosmlousvouznatvu.*jim18posvouduši,dámR.K to19zvepone.diHos20po
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzveHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,dipoši,Hosne.K toR.7podámsvouduzvekonaadopro*lý,topodinje9Hos3.dobceskůmtu.kazu10uhříšjemujední,kork správ11Po4.devecessvétě.po*kor12učídipoši,Hosne.K toR.13podámsvouduzvejejenpodi15Hos5.vojednoty,kdopro*plkaa15lásnostvěrnaazevuříní.je16hosmloupoHosdinvěr176.stýsebohojí,s těmi,17sekdosmlousvouznatvu.*jim18popodiši,Hosne.R.K topo19svoudámduzve
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzveHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,dipoši,Hosne.K toR.7podámsvouduzvekonaadopro*lý,topodinje9Hos3.dobceskůmtu.kazu10uhříšjemujední,kork správ11Po4.devecessvétě.po*kor12učídipoši,Hosne.K toR.13podámsvouduzveláskajejennostvěranovo15dipo5.Hosjednaasmlouvuní.řízekdopl16pro*ty,jehos těpodinmi,kdose176.věrHosstýsmlousvoupoznatvu.bo17sehojimjí,*podiši,Hosne.R.K topo19svoudámduzve
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzveHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,dipoši,Hosne.K toR.7podámsvouduzvekonaadopro*lý,topodinje9Hos3.dobceskůmtu.kazu10uhříšjemujední,kork správ11Po4.devecessvétě.po*kor12učídipoši,Hosne.K toR.13podámsvouduzveláskajejennostvěranovo15dipo5.Hosjednaasmlouvuní.řízekdopl16pro*ty,jehos těpodinmi,kdose176.věrHosstýsmlousvoupoznatvu.bo17sehojimjí,*podiši,Hosne.R.K topo19svoudámduzve
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzveHosty,podine,U1.kažmi3svécesstezsvýchkách.a*4pooamě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.ne*boť6tyjsiBůh,dipoši,Hosne.K toR.7podámsvouduzvekonaadopro*lý,topodinje9Hos3.dobceskůmtu.kazu10uhříšjemujední,kork správ11Po4.devecessvétě.po*kor12učídipoši,Hosne.K toR.13podámsvouduzvejenlásjeakadino15Hos5.pojedvovuahosmlouní.nazeří*pro15ty,věrnostjekdoplmi,dins těhokdosese176.věrHospostýsvousmlouznatvu.jí,*17bojimpopodiši,Hosne.R.K topo19svoudámduzve
podiHosši,ne.poK toR.dusvoudámzveoa*pokách.stezsvýchsvéceskažmi1.Upodine,ty,Hos3amě,ve5Veď2.pravsvéspamůjsitel.