OL40

Narození Páně, ve dne

ZvětšitZmenšitResetovat

čikonnyzřeR.UnyvšechlyšeBohoha.zespánasunonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvujelemho2.těz5jestvíhosvapravi5*jece,ne.me6rahočikonnyR.U7nyvšechzřelyšehoBoha.zespá7nasuvedlpo3.Hos9uvedinspásu,mostzná9svouhazjeky10zra*předponost.dlvevil10sprasvousvounadobme11po4.RozsenulIz*nostrarotu11věramu.loedo12vučikonnyR.U13nyvšechzřelyšehoBoha.zespá13nasučikonnyU5.zře15nyvšechlynasuze15*spáha.še16Bohonu,disej6.17Hospotedujte*ranyvšechze17mě,ahrejte!plese,18tesejčikonnyR.U19nyvšechzřelyšehoBoha.zespá19nasucitenanuru,Hrej7.teHos21dipos doaprote22ci*naruvu,vo22zpědemtrublua8.za23hohlatesejro23*hů,diponem!krápřed24HoslemčikonnyR.U25nyvšechzřelyBošehoha.spá25zenasu
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenanonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvuprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenavedlznádin9po3.Hosveukypozra*svouspápřed9mostsu,vedlsvouspranost.ha10vilzjerotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11razenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenazenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16ševšechnu,ny6.sej17tediHospose,tedujmě,ze17*rahrejte!asejple18tezenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šenacitenanuru,Hrej7.teHos21dipos doaprote22ci*naruvu,vo22zpědemhů,*sejhla8.horo23zaalutrubpodiHosnem!tepřed24lemkrázenyčiUR.zře25konnylyvšechBoha.hosuspá26šena
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenanonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvuprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenaznámostvesvoupo3.dinu9Hosdlvepokyhasu,spázra*před9vedlspranost.zje10svouvilrotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11razenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenazenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,zenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šenaru,na*citeciteHospo21Hrej7.nunadizpědemvovu,ru22atepros dohů,*sejhla8.horo23zaalutrubpodiHosnem!tepřed24lemkrázenyčiUR.zře25konnylyvšechBoha.hosuspá26šena
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenavounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinuvuhodci.uči4ne*boťponildiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenaznámostvesvoupo3.dinu9Hosdlvepokyhasu,spázra*před9vedlspranost.zje10svouvilrotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11razenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenazenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,zenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šenaru,na*citeciteHospo21Hrej7.nunadizpědemvovu,ru22atepros doroahů,za8.hla23lutrubhopolemHosdinem!*sejte24krápředzenyčiUR.zře25konnylyvšechBoha.hosuspá26šena
zenyčizřelyR.UkonnyvšechhoBoha.suspá2šenavounoseň,vejteHospo3Zpí1.dinuvuhodci.uči4ne*boťponildiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jezenyčiUR.zře7konnylyvšechBoha.hosuspá8šenasvouspáznámostsu,podinuve9Hos3.vedlsvousprazjevilvedlnost.po*předzrakyha10rotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11razenyčiUR.zře13konnylyvšechBoha.hosuspá14šenazenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,zenyčiUR.zře19konnylyvšechBoha.hosuspá20šenaru,na*citeciteHospo21Hrej7.nunadizpědemvovu,ru22atepros doroa