OL401

Pondělí 1. týdne 1

Žalm 97

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL401 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. – Žalm 97

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! * Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

2. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu, * všichni bohové se mu koří.

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

3. Neboť ty, Hospodine, * jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

Odpověď: Ž 97 (96),1a.9a

Verše: Ž 97 (96)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu