OL404

Čtvrtek 1. týdne 1

Žalm 95

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL404 – Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ – Žalm 95

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

1. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!

2. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou.

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,

4. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy.

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

5. Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; * řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, + nepoznali mé cesty.

6. Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“

Odpověď: Ž 95 (94), 7c-8a

Verše: Ž 95 (94)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu