OL404

Čtvrtek 1. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

slechpoulibysR.Kéždnestesu:je2hlahoce!“srd„Neza3svátetvrzujme,1.Pojď5padme,se,me5klaňpředsvýmkle*po6mekněnem!dipotvůr6Hoscem,nášBůh2.Neboť7jeonkte*a8jsmelid,myvecedese,pa8stád(+)rukou.je8hoposlechuliR.Kéž9dnestebyssu:je10hlahoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrpouslechte13bys3.Kéždnessu:jelihla13hosvátesrdtvr14za*„Nezujribě,jace14v Mekosev Masnateh15ko4.jadydidrážliti, +pouš15kdešeli*vé,zkoušivaot15cočiny.16mě,liviposlechuliR.Kéž17dnestebyssu:je18hlahoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrlobypro5.řiČtycet21miletkopononí;letiv21olid,toktejsem:22kl*řeJeneci, +poblou22v srdty.liznaces22sahalto6.Pro23příjsemvu:ve23hněsvémmístopři*Ne24najdoudu!“24klihoposlechuliR.Kéž25dnestebyssu:je26hlahoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
slechpoulibysR.Kéždnestesu:je2hlahoce!“srd„Neza3svátetvrzujme,klaňse,mePojď1.me,pad5předsvýmkle*po6mekněnem!dipotvůr6Hoscem,nášBůh2.Neboť7jeonkte*a8jsmelid,myvecedese,pa8stád(+)rukou.je8hoposlechuliR.Kéž9dnestebyssu:je10hlahoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrslechpoli3.bysKéžte13udnestvr„Ne*zazujhohla13jesu:v Mekoribě,svásrd14tecejanasepouš4.kojateh15v Masdyvadilišikde15ti, +drážmě,liotco15ševé,zkou*činy.vi16liposlechuliR.Kéž17dnestebyssu:je18hlahoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrprobylotivřicet21Čty5.miletřekllení;jsem:*o21koponoblouv srdtolid,22Jektecesty.ne22ci, +znalipohalvesvémPro6.tojsem23přísajdoupřinahně23*Nevu:klidu!“hotomís24poslechuliR.Kéž25dnestebyssu:je26hlahoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
jelislechhobysR.Kéžpoutednesce!“zujtesrdsvásu:2hlazatvr„Neme,klaňse,mePojď1.me,pad5předsvýmkle*po6mekněnem!dipotvůr6Hoscem,nášBůh2.Neboť7jeonse,pa(+)mya*8jsmektelid,horujekou.ceve8stáddejelislechhobysR.Kéž9udnestepoce!“zujtesvásrdsu:10hlazatvr„Nelislechjehobyste13Kéž3.poudneszujtvrtezahla13„Nesu:*kov Meribě,srdsvá14jacepoušti, +nakdekoteh15ja4.v Massedycové,otšizkou*šedráždi15valičiliny.mě,16livijelislechhobysR.Kéž17udnestepoce!“zujtesvásrdsu:18hlazatvr„Neprotivlořicet21Čty5.mibyletjsem:ře*klJenopo21olení;kov srdci, +lid,kte22tobloucesty.pone22liznahalvesvémPro6.tojsem23přísajdoupřinahně23*Nevu:klidu!“hotomís24jelislechhobysR.Kéž25udnestepoce!“zujtesvásrdhlasu:zatvr26„Ne
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpose,me*kleme,1.pad5Pojďme,klaňHoscem,diponem!mepřed6kněsvýmtvůr*myjsmelid,akteboťonje7Ne2.Bůhnášjehodekou.ruse,8(+)pacevestádhlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrlislechjehobyste13Kéž3.poudneszujtvrtezahla13„Nesu:*kov Meribě,srdsvá14jacepoušti, +nakdekoteh15ja4.v Massedycové,otšizkou*šedráždi15valičiliny.mě,16livihlahosu:bystednes17KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrtivpronoocetlet21Čty5.řibylomilid,ktetolekoní;*21řepokljsem:Jecesznality.v srd22blounepoci, +svémhněvevu:tojsem23Pro6.sahalpříhoklidu!“přijdou24Ne*místonahlahosu:bystednes25KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpose,me*kleme,1.pad5Pojďme,klaňHoscem,diponem!mepřed6kněsvýmtvůrlid,ktea*myjsmeonje7Ne2.boťBůhnášjehokou.ru(+)stád8pase,vedecehlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne11tezujsvátvrhohlalijesu:tednes13Kéž3.byspouslechjakov Meceribě,tvrzuj14„Ne*zasvásrdteti, +napouškdedyja4.kotehsev Mas15cové,ot*zkoušedili15drážvašičiliny.mě,16livihlahosu:bystednes17KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne19tezujsvátvrtivpronoocetlet21Čty5.řibylomiktetolid,bloulení;ře*21pokoJejsem:klceslity.ci, +22v srdpoznanesvémhněvevu:tojsem23Pro6.sahalpříhoklidu!“přijdou24Ne*místonahlahosu:bystednes25KéžR.lislechjeupoce!“srdza„Ne27svátetvrzuj
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srd„Neza3svátetvrzujpose,me*kleme,1.pad5Pojďme,klaňHoscem,diponem!mepřed6