OL404

Čtvrtek 1. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 2. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 4. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; * řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, + nepoznali mé cesty. / 6. Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 2. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 4. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; * řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, + nepoznali mé cesty. / 6. Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 2. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 4. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; * řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, + nepoznali mé cesty. / 6. Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 2. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 4. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; * řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, + nepoznali mé cesty. / 6. Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 2. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: * „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, / 4. jako tehdy v Masse na poušti, + kde mě dráždili vaši otcové, * zkoušeli mě, ač viděli mé činy. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 5. Čtyřicet let mi bylo protivné ono pokolení; * řekl jsem: Je to lid, který bloudí v srdci, + nepoznali mé cesty. / 6. Proto jsem přísahal ve svém hněvu: * Nepřijdou na místo mého klidu!“ / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“