OL405

Pátek 1. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

tenejNeR.pozaky!skutnažíBoliajsme1.Co2šeslynámotpozna2*coli,li,práco3vylekomu42.příšpovopravatdebu4vymenodivyHos5*slavpohojemoc.nyči5itenejR.Ne6zapoky!skutnaží6Bovětprásvým3.Ma7vytoživlolitem,by*a7v Boruha,svou8limněna4.byane9pozaza*choaBožískut9kyřínahoní.zeliva10jetenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Bojalikone12by5.Abyvzpur*vé,cojichje12otkopolení,zaa13zetvrstáhopo6.kole14neduchhožsrd14*jece,Bohu.bylne15věrtenejR.Ne16zapoky!skutna16Boží
tenejNeR.pozaky!skutnažíBopoaznali,Co1.jsmesly2šeliprávyli,ot3nám*cocolekomu42.příšpovopravatdebu4vymenodivyHos5*slavpohojemoc.nyči5itenejR.Ne6zapoky!skutnaží6Bovětprásvým3.Ma7vytoživlobytem,7*av Boruha,lisvou8limněna4.byane9pozaza*choaBožískut9kyřínahoní.zeliva10jetenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Bojalikone12by5.Abya*vzpurjichje12vé,cootkoponí,letvrza13zestáhopo6.kole14neduchhožsrd14*jece,Bohu.bylne15věrtenejR.Ne16zapoky!skutna16Boží
Božískutnaky!zapoR.Netenejpoaznali,Co1.jsmesly2šeliprávyli,ot3nám*cocobudememu4příš2.lekopopoHosdipravo4vyslav*vatjeimoc.honovy5nyčižíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtevětsvýmtem,to7Ma3.právyruv Boha,byvloži8a*svouliBožínakyskutne9zaa4.bymnělipohonajeřízení.a*zacho10valižíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtejichkojevé,otcobyneby12A5.jalipozekolení,a13vzpur*tvrzahosrdce,kole14po6.nestáBověrhu.duchhož15je*bylneBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejpoaznali,Co1.jsmesly2šeliprávyli,ot3nám*cocobudememu4příš2.lekopopoHosdipravo4vyslav*vatjeimoc.honovy5nyčižíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtevětsvýmtem,to7Ma3.právyruv Boha,byvloži8a*svouliBožínakyskutne9zaa4.bymnělipohonajeřízení.a*zacho10valižíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtejichkojevé,otcobyneby12A5.jalipozekolení,a13vzpur*tvrzahosrdce,kole14po6.nestáBověrhu.duchhož15je*bylneBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejpoaznali,Co1.jsmesly2šeliprávyli,ot3nám*cocodemevybupravovatmupo4příš2.lekonyičijehomoc.Hospo5slav*novydižíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtevětsvýmtem,to7Ma3.právyruv Boha,byvloži8a*svouliBožínakyskutne9zaa4.bymnělipohonajeřízení.a*zacho10valižíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtejichkojevé,otcobyneby12A5.jalipozekolení,a13vzpur*tvrzahosrdce,kole14po6.nestáBověrhu.duchhož15je*bylneBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejpoaznali,Co1.jsmesly2šeliprávyli,ot3nám*cocodemevybupravovatmupo4příš2.lekonyičijehomoc.Hospo5slav*novydižíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtevětsvýmtem,to7Ma3.právyruv Boha,byvloži8a*svouliBožínakyskutne9zaa4.bymnělipohonajeřízení.a*zacho10valižíBoskutnaky!NeR.zapo11nejtejichkojevé,otcobyneby12A5.jalipozekolení,a13vzpur*tvrzahosrdce,kole14po6.nestáBověrhu.duchhož15je*bylneBožískutnaky!pozaR.Nenejte16
Božískutnaky!zapoR.Netenejpoaznali,Co1.jsmesly2šeliprávyli,ot3nám*cocodemevybupravovatmupo4příš2.lekonyičijehomoc.Hospo5slav*novydižíBoskutnaky!NeR.zapo6nejtevětsvýmtem,to7Ma3.právyruv Boha,byvloži8a*svouliBožínakyskutne9zaa4.bymnělipohonajeřízení.a*zacho10valižíBoskutnaky!NeR.zapo11