OL407

Pondělí 2. týdne 1

Středa 2. týdne 1

Středa 3. týdne 1

ZvětšitZmenšitResetovat

nakyjsiR.Tyknězdechovapod2zechileMeldu!3řáklmupo1.Hos4ředinpo*„Seď4nu:nekudpovipra5doci, +tepřáležímlo5netvénotvýmhám.“podza5nožnaknězky6jsiR.Tydechovalepod7zechiMeldu!8řátici2.Žez9lomopoHosdinpo9nuj*„PauproSize9nu:ótel!přástřed10nesvýchnaknězky11jsiR.Tydechovalepod12zechiMeldu!13řázede3.O14zrodnevládnonouttije14čeurlesku:svátv po14némkojadil*zplo15jsemtřenjikou.“ro15předsunaknězky16jsiR.Tydechovalepod17zechiMeldu!18řáhalsaadin19po4.Hospřílihovat:tonebu19todepodkyle„Ty*jsi20kněznařáchovadu!“chi20Meldezenaknězky21jsiR.Tydechovalepod22zechiMeldu!23řá
kylepodMelchiR.Tyjsinaknězdu!řáze2devachomunu:po1.din4Hosklředoci, +kud„Seď*po5viprapřánetepolo5nežímtvénotvýmhám.“leza5nožpodlepodMelchikyR.Tyjsi6naknězdu!řádeze7vachopotimo9lo2.ŽezciSiózenu:Hos9dinpopřánesvýchtel!nuj*„Pa10středuprolepodMelchikyR.Tyjsi11naknězdu!řádeze12vachojeti3.deOdne14zezrosvátnoutv ponémče14urvládnojsemdilles14zplo*ku:jipředsukou.“třenkoja15rolepodMelchikyR.Tyjsi16naknězdu!řádeze17vachoahalne4.poHosdin19sapřítolihovat:debu19topodkyle„Ty*jsi20kněznařáchovadu!“chi20MeldezelepodMelchikyR.Tyjsi21naknězdu!řázede22vacho
kylepodMelchiR.Tyjsinaknězdu!řáze2devachomunu:po1.din4Hosklředoci, +kud„Seď*po5viprapřánetepolo5nežímtvénotvýmhám.“leza5nožpodlepodMelchikyR.Tyjsi6naknězdu!řádeze7vachopo2.loŽezmo9ticióSinu:poHos9zedinpřánesvýchtel!nuj*„Pa10středuprolepodMelchikyR.Tyjsi11naknězdu!řádeze12vachočetiurnovláddnezro14O3.dejezezplo*ku:diljsemv po14noutnémlessvátjisupředtřenkou.“ja15rokolepodMelchikyR.Tyjsi16naknězdu!řádeze17vachonebuadepodin19Hos4.sahalpříjsikněznakyholi19to„Ty*tovat:vařádechodu!“leMel20podzechilepodMelchikyR.Tyjsi21naknězdu!řázede22vacho
kylepodMelchiR.Tyjsinaknězdu!řáze2devachomunu:po1.din4Hosklřepokudneložímprapo5„Seď*ci, +dovinožtvýmpodhám.“nopřá5tvénelezatelepodMelchikyR.Tyjsi6naknězdu!řádeze7vachopo2.loŽezmo9ticióSinu:poHos9zedinpřánesvýchtel!nuj*„Pa10středuprolepodMelchikyR.Tyjsi11naknězdu!řádeze12vachotijeurdedne14O3.zezrolesnémsvátku:novlád14čev ponoutsupředrojitřenkou.“diljsem15zplo*kojalepodMelchikyR.Tyjsi16naknězdu!řádeze17vachonebuadepodin19Hos4.sahalpříjsikněznakyholi19to„Ty*tovat:vařádechodu!“leMel20podzechilepodMelchikyR.Tyjsi21naknězdu!řázede22vacho
kylepodMelchiR.Tyjsinaknězdu!řáze2devachomunu:po1.din4Hosklřepokudneložímprapo5„Seď*ci, +dovinožtvýmpodhám.“nopřá5tvénelezatelepodMelchikyR.Tyjsi6naknězdu!řádeze7vachoHosdinpolomoci9Žez2.potisvýchnestředpřátel!óSi9nu:zenujupro„Pa*lepodMelchikyR.Tyjsi11naknězdu!řádeze12vachotijeurdedne14O3.zezrolesnémsvátku:novlád14čev ponoutsupředrojitřenkou.“diljsem15zplo*kojalepodMelchikyR.Tyjsi16naknězdu!řádeze17vachonebuadepodin19Hos4.sahalpříjsikněznakyholi19to„Ty*tovat:vařádechodu!“leMel20podzechilepodMelchikyR.Tyjsi21naknězdu!řázede22vacho
chodevařáchizedu!naTyR.jsiknězleMelkypodnu:mu*„Seďpopodinře4Hos1.klžímpolotvéneci, +5pravikudnedotvýmnonožhám.“tele5přápodzachovařáchizededu!jsiknězna6TyR.podlekyMelHosdinpolomoci9Žez2.potisvýchnestředpřátel!óSi9nu:zenujupro„Pa*chovařáchizededu!jsiknězna11TyR.podlekyMelurjetičenozroO3.dedneze14ku:zplo*lesdiljsemnoutv po14vládsvátnémjisupředtřenkou.“ja15rokochovařáchizededu!jsiknězna16TyR.podlekyMeltobudelihotovat:přídin19Hos4.poanesahaldechochizedu!“řávana20knězjsi*„TylekyMelpodchovařáchizededu!jsiknězna21TyR.leMelkypod
chodevařáchizedu!naTyR.jsiknězleMelkypodpravi*„Seďnu:poci, +dořekl4dinpo1.Hosmunožpodzaletehám.“tvýmnolopožímkud5nenepřátvéchovařáchizededu!jsiknězna6TyR.podlekyMelHosdinpolomoci9Žez2.potisvýchnestředpřátel!óSi9nu:zenujupro„Pa*chovařáchizededu!jsiknězna11TyR.podlekyMelvládnoutčenonémv posvátzrozeO14dnede3.tijeursuropředkojitřenkou.“zploku:*14lesjadiljsemchovařáchizededu!jsiknězna16TyR.podlekyMeltobudelihotovat:přídin19Hos4.poanesahaldechochizedu!“řá