OL407

Pondělí 2. týdne 1

Středa 2. týdne 1

Středa 3. týdne 1

Žalm 110

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL407 – Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu! – Žalm 110

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

1. Hospodin řekl mému Pánu: * „Seď po mé pravici, + dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

2. Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: * „Panuj uprostřed svých nepřátel!

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

3. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: * zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

4. Hospodin přísahal a nebude toho litovat: * „Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!“

R. Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu!

Odpověď: Ž 110 (109),4b

Verše: Ž 110 (109)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář II: Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí, cyklus 1 a 2. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-151-5.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu