OL409

Čtvrtek 2. týdne 1

Úterý 29. týdne 1

Pondělí 24. týdne 2

ZvětšitZmenšitResetovat

Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsirechneV o1.bětních2daza*že,tojsilibu2Boješ,uvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitjsemnost4.Spra10vedlvevalzvěs10tomážní,vel10shrokémnil,brártům*svým11nejsemdipone!toty11Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitaNechť13sa5.durav to13sehledají,ni,*všich14říktepožítvé6.ti,15toukteří*mohoupo15ci,mo„Buďvelestákat:16řídin!“pole16Hosbenne,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsirechneV o1.bětních2daza*že,tojsilibu2Boješ,uvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitzvěsjsemtodl10ve4.Spranostmážshrokémní,veval10velnil,tyrtům*svým11bránejsemne!dipoto11Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitaNechť13sa5.durav to13sehledají,ni,*všich14říktepožítvé6.ti,15toukteřílehoustářímopoci,15mo*Hosbendin!“pokat:„Buď16levene,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitnesilibětních2V o1.rechda*zaže,jsitoješ,bu2Bouvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitzvěsjsemtodl10ve4.Spranostmážshrokémní,veval10velnil,tyrtům*svým11bránejsemne!dipoto11Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitv toseNechť5.13asahleřídají,dura13ni,všichkte*tvépopomoci,ti,6.kteří15žítouříkat:lemo16*stáhoupoHosbendin!“ve„Buď16lene,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounit
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miotiodáš,nežápa4lyCe2.losmírapři„Hle,cházím.teh*dyjsem5kl:řetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostsvým*ní,jsemrtůmkém10shrovelmážHosvíš,dipone!bránil,11netytonittvousplli.R.přiHle,chá12zím,Pane,v toseNechť5.13asahleřídají,dura13ni,všichkte*tvépopomoci,ti,6.kteří15žítouříkat:lemo16*stáhoupoHosbendin!“ve„Buď16letvounitli.přiR.chásplzím,17Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miootilopa4Ce2.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*4tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostjsemrtůmsvým*nekémvelshro10ní,mážpodivíš,Hosne!nil,brá11totynittvousplli.R.přiHle,chá12zím,Pane,v toseNechť5.13asahleřídají,dura13ni,všichkte*moci,tvépo*mohouříkte6.15touti,požíbenHosvelepodin!“leří16stá„Buďkat:tvounitli.přiR.chásplzím,17Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miootilopa4Ce2.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*4tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostjsemrtůmsvým*nekémvelshro10ní,mážpodivíš,Hosne!nil,brá11totynittvousplli.R.přiHle,chá12zím,Pane,v toseNechť5.13asahleřídají,dura13ni,všichkte*moci,